wp670393a7_0f.jpg
Association of Canonesses of the Holy Sepulchre
Geschiedenis

Nadat Jeruzalem was veroverd door de Kruisvaarders in 1099, installeerde Godfried van Bouillon, een kapittel van Kanunniken om de kerk van het Heilig Graf, de kerk van de verrezen Heer te dienen. Deze Kanunniken namen in 1114 de regel van Augustinus aan en leefden als een gemeenschap terwijl ze hun gebed, bezittingen en leven met elkaar deelden. Vanuit dit prille begin groeide de Orde van Reguliere Kanunniken – en later de Kanunnikessen – van het Heilig Graf. De Kanunniken bestaan niet meer en het is doorheen de Regulieren Kanunnikessen van het Heilig Graf dat deze religieuze Orde bleef bestaan tot op vandaag.

Als Kanunnikessen leven wij volgens de Regel van Augustinus - 'Unus in Uno ad Unum' – ‘Eén in de Ene Christus op weg naar de Vader’. Onze manier van leven is geïnspireerd op het leven van de eerste kerkgemeenschappen en probeert een teken van gemeenschap te zijn in en voor de wereld van vandaag.

‘Op de eerste plaats: leef samen in een eenheid van geest, één van hart en één van ziel op weg naar God… Dus laat ons nu zingen ‘Alleluia’, niet in de vreugde van de hemelse rust, maar om ons werk te verlichten. Zing zoals pelgrims zingen onderweg: maar blijf verdergaan… Zing en trek verder!’  (St.-Augustinus)


'In the first place: live in the house in unity of spirit, having one soul and one heart entirely centred on God… So now let us sing 'Alleluia', not in the enjoyment of heavenly rest, but to sweeten our toil. Sing as travellers sing along the road: but keep on walking… Sing up and keep on walking.'  (St. Augustine)


‘En premier lieu: vivez ensemble en unité d’esprit, d’un cœur et d’une âme cheminant vers Dieu... Chantons donc ‘Alléluia’, non dans la joie du repos céleste, mais pour alléger notre travail. Chantez comme les pèlerins chantent en cours de route : mais continuez à marcher... Chantez et continuez à marcher'.  (St. Augustine)
wpdb48b560_0f.jpg
wp09f11145_0f.jpg
wp0257404e.png
wpbdc335fa.png
wp42b6dd07.png
History

In 1099 after Jerusalem was captured by the Crusaders, Godfrey de Bouillon installed a chapter of Canons to serve the Church of the Holy Sepulchre, the Church of the Resurrection of Our Lord. Those canons adopted the Rule of St Augustine in 1114 and lived as Community, sharing prayer, possessions and life. From these early beginnings developed the Order of the Regular Canons - and later Canonesses - of the Holy Sepulchre. The Canons no longer exist and it is through the Regular Canonesses of the Holy Sepulchre that the Religious order continues to the present day.

As Canonesses we continue to live according to the Rule of St. Augustine - 'Unus in Uno ad Unum' - 'one together, in the One Christ, on the way to the Father'. Our way of life is inspired by the example of the early Church Communities and tries to be a sign of Community to the world of our time.
Histoire

En 1099 après que Jérusalem fut capturée par les croisés, Godfroid de Bouillon installa un Chapitre de Chanoines pour le service de l’Eglise du Saint Sépulcre, l’Eglise de notre Seigneur Ressuscité. Ces Chanoines ont adopté la Règle de Saint Augustin en 1114 et vivaient en communauté en partageant leur prière, leurs possessions et leur vie.
Depuis ce premier début l’Ordre des Chanoines Réguliers - et plus tard des Chanoinesses – du Saint Sépulcre s’est développé. Les Chanoines n’existent plus et c’est grâce aux Chanoinesses Régulières du Saint Sépulcre que cet Ordre religieux a continué d’exister jusqu’aujourd’hui.

Comme Chanoinesses nous continuons à suivre la Règle de Saint Augustin – ‘Unus in Uno ad Unum’ – ‘dans le seul Christ en cheminant vers le Père’. Notre style de vie est inspiré par la vie des premières communautés ecclésiales et nous essayons d’être un signe de communion dans et pour le monde de nos temps.