wp670393a7_0f.jpg
Association of Canonesses of the Holy Sepulchre
Associatio

De Associatio van Kanunnikessen van het Heilig Graf werd officieel bij decreet opgericht in maart 1975
en bestaat uit 9 zelfstandige priorijen in Afrika, Zuid-Amerika en Europa.

The Association of Canonesses of the Holy Sepulchre was officially formed by decree in March 1975
and is made up of 9 autonomous Priories in Africa, South America and Europe.

L’Association des Chanoinesses du Saint Sépulcre a été officiellement fondée par décret en Mars 1975
et se compose de 9 Prieurés en Afrique, en Amérique du sud et en Europe.
Wij wijden ons toe aan God om de Kerk te dienen in en door onze religieuze gemeenschappen. Wij beloven te leven in gemeenschap volgens het Evangelie van Jezus Christus en geïnspireerd door het apostolische leven van de eerste Kerk. Wij volgen de Regel van Augustinus en delen gemeenschappelijke Constituties die ons helpen een leven op te bouwen van COMMUNIO (gemeenschap), CULTUS (gebed en liturgie) en CARITAS (dienstbaarheid).

In openheid voor elkaar proberen wij ook aandacht te hebben voor het spreken van de Geest in onze gemeenschap, in de Kerk en in de tekenen van de tijd.

--------------------------------------------


We commit ourselves to God to serve the Church, in and through our religious communities, promising to live the common life according to the Gospel of our Lord Jesus Christ and inspired by the apostolic life of the early Church. We are guided by the Rule of Saint Augustine and share common Constitutions which help to build up our life of PRAYER, COMMUNITY and SERVICE.

With openness towards each other we are together attentive to the voice of the Spirit in our communities, in the Church and in the signs of the times.

--------------------------------------------


Nous nous engageons  à Dieu pour servir l’Eglise, dans et à travers notre Communauté religieuse, en promettant de vivre la vie commune selon  l’Evangile de notre Seigneur Jésus Christ,  inspirées par la vie apostolique de l’Eglise primitive.  Nous sommes guidées par la Règle de S. Augustin et nous partageons les Constitutions qui nous aident à édifier notre vie de PRIÈRE, SERVICE et COMMUNAUTÉ.

Nous sommes ouvertes les unes aux autres, et nous sommes ensemble attentives à la voix de l’Esprit dans nos Communautés, dans l’Eglise et dans les signes de notre temps.
Herkenrode (België)
Brasil
England
Maarssen (Nederland)
Brugge (België)
Mirhi-Bukavu (D.R.C.)
Turnhout-Tongerlo (België)
Zaragoza (España)
Masaka (Rwanda)
wp794f396d_0f.jpg
wp115d44b3.png