wp0c49ea6a_0f.jpg

MIRHI-MASAKA  SINT-TRUDO Solidair
 

De zusters van de Sint-Trudoabdij en
haar werkgroep ‘Mirhi-Masaka  Sint-Trudo Solidair’
organiseren dit jaar een benefietconcert ten voordele van het project

‘Woonpaviljoen voor kwetsbare kinderen’

 

In 2017 namen de zusters van de Verrijzenis van de Priorij van Rwanda te Muhanga
een bestaand tehuis over voor kinderen met een beperking. Een totale reorganisatie dringt zich echter op, zowel op vlak van basisverzorging, als op vlak van pedagogische omkadering en infrastructuur. Een eetzaal ontbrak, evenals een uitgeruste keuken. Daarenboven was er vorig jaar een overstroming die de slaapzalen voor 80 kinderen onbruikbaar maakte.
De opzet is over een periode van enkele jaren een nieuw kinderdorp te ontwikkelen.
Daarvoor wordt gekeken naar de bouw van verscheidene nieuwe woonpaviljoenen
voor de kinderen. Volgend jaar willen de zusters de eerste stappen daartoe zetten.
En wij willen hen bij die ‘eerste stenen’ helpen, een opstap naar een betere toekomst,
een nieuwe warme thuis voor kwetsbare kinderen.

U kan steunen door deel te nemen aan het middagconcert met pastabuffet.
Het project zal er worden toegelicht in aanwezigheid van de Afrikaanse medezusters.

Of: indien u niet aanwezig kunt zijn op dit benefietconcert maar toch dit project wil steunen,
kan dat door te storten op rekening: BE43 4771 0226 0101 van de St.-Trudoabdij

 

of voor een gift van min. € 40,00 waarvoor u een fiscaal attest wenst
kan u storten op KBC-rekening: BE66 7380 3734 7143 van Kontinenten

met vermelding: naam, voornaam en rijksregisternummer en ‘projecten Masaka’.

www.sint-trudo-solidair.be  -  www.kontinenten.be

wp722334c7_0f.jpg
wpd8c1b86a_0f.jpg
wpc33ef409_0f.jpg
wp68ad5a69_0f.jpg
wpf6080ed3_0f.jpg

Belangrijk bericht n.a.v. het Coronavirus

 

Betreft:  uitgesteld benefiet met Duo Aznèm 24 mei 2020
middagconcert en pastabuffet d’Abdij Steenbrugge

Beste sympathisanten,

De  Corona-pandemie speelt ons meer parten dan we ooit hadden kunnen voorzien.
Het verloop van een exit-strategie voor samenkomsten is nog verre van duidelijk.
Daarom moeten we besluiten om het benefiet gepland op 24 mei te schrappen.
We zullen u zeker op een later te bepalen datum opnieuw uitnodigen als samen komen voor iedereen opnieuw veilig is. Wat, waar en wanneer zal pas later op het jaar duidelijk worden.
We bieden u aan om uw kaarten terug te storten op uw bankrekening – wil daarom :
een mail sturen naar
sint.trudo.econ@gmail.com

met vermelding van :

  • de naam waarop u kaarten reserveerde en aantal kaarten,
    (en aan wie u deze kaarten betaalde indien niet betaalde door storting op onze rekening)
    uw bankrekeningnummer om terugbetaling mogelijk te maken
  • u kan het bedrag van de gereserveerde kaarten ook als gift schenken, gelieve dit dan eveneens te melden. Indien u echter een fiscaal attest wil voor uw gift, dan kan u tóch uw kaarten laten terugbetalen en alsnog storten op rekening van Kontinenten, zoals hieronder vermeld.

Het project voor kinderen met een beperking in Rwanda dat we met dit benefiet wilden steunen blijft natuurlijk onze aandacht vragen. Uw steun voor hen blijft meer dan welkom.
Het is daarom mogelijk om indien u een gift wil doen, van min. € 40,00 en waarvoor u een fiscaal attest wenst, te storten op de KBC-rekening BE66 7380 3734 7143 van KONTINENTEN
met vermelding van: naam, voornaam, rijksregisternummer en ‘Projecten Masaka’.

We danken u oprecht voor uw sympathie en solidariteit. We blijven met elkaar verbonden en we leven met de hoop op een blij weerzien.

de werkgroep ‘Mirhi-Masaka Sint-Trudo Solidair
en de zustergemeenschap van de Sint-Trudoabdij

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste mensen,

 

We zien ons genoodzaakt om onderstaand benefietconcert met Duo Aznèm en maaltijd in d’Abdij te Steenbrugge van zondag 15 maart uit te stellen naar een latere datum.

 

We willen als gemeenschap en werkgroep Mirhi-Masaka St.-Trudo Solidair onze verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de samenleving, om zoveel mogelijk de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en zwakkere personen en mekaar te beschermen.

 

We stellen u meteen een alternatieve datum voor: het benefiet kan doorgaan op zondag 24 mei,
met  Duo Aznèm op zelfde uur en locatie.

Meer info te verkrijgen via: sint.trudo.econ@gmail.com

 

Voor de gemeenschap van de St-Trudoabdij

en de werkgroep Mirhi-Masaka St-Trudo Solidair,

 

Zr. Hannah Geysens, abdis