wp500313df_0f.jpg

H E B R E E U W S 

met zr. Godeliph Deruwe

De basiscursus “Hebreeuws: Bijbelse taal, levende taal” - 2017-2019 vindt plaats in Brugge.

De cursus start op 23 september 2017 (gevolgd door 7 oktober, 4 november en 2 december …).
Het is een tweejarige cursus die start bij het begin: de letters van alef tot tav leren lezen en schrijven. De cursus mikt op het verwerven van voldoende grammaticakennis om nadien vlot te kunnen aansluiten bij een leesgroep 'Bijbelverhalen in het Hebreeuws’. Tussendoor kunnen cursisten evenwel al proeven van de rijke inhoud die in deze taal besloten ligt. Er wordt verteld over de taal en over het Jodendom en er worden Hebreeuwse liederen gezongen.
In 2018 wordt een driedaagse zomercursus (3-5 juli) gepland waarop het 2
e jaar volgt, met eveneens lessen op zaterdag. (klik hier voor de folder)

De basiscursus 2018-2020 zal plaats vinden in Ranst.

De leesgroep
Na de basiscursus heeft men de kans om aan te sluiten bij een leesgroep die 4 zaterdagen per jaar en tijdens een zomercursus tezamen komt rond één of andere Bijbeltekst. Deze teksten worden persoonlijk grammaticaal voorbereid en tezamen bestudeerd. Op de samenkomsten worden de teksten gelezen, ontleed en exegetisch besproken. Daarop kan een geloofsgesprek volgen.
Soms wordt aan een lessenreeks over een bepaalde Bijbeltekst een extra exegesedag toegevoegd, geleid door een speciaal daartoe uitgenodigde exegeet.
Wenst u meer informatie over de inhoud van deze cursus,
neem dan gerust contact met
zr. Godeliph
 

 

A G E N D A   2017-2018

 

 

 


 

Data zomercursussen van 2017:  

4-6  juli  2017: Leesgroep 1&2 - in Spermalie - de wijngaard (klik hier voor de folder)
8-10  augustus 2017:
Leesgroep 3  - in Ranst - Scheppingsverhaal

9-11  augustus 2017: Qof - groep - in Ranst - vervolgcursus (klik hier voor de folder)

21-25  augustus 2017: Leesgroep 1&2 - Bingen - de wijngaard

* lezing van een gedeelte uit het NT in een terugvertaling naar het Hebreeuws
(met Hedwig en Hermie)

 

Data zomercursussen van 2018:  

Spermalie:
3-5 juli  (Leesgroep 1)  Job  +  Resj vervolgcursus

in Ranst
17-19 juli (Leesgroep 3: + Tsadeh + Qof) Jacob     
7-9 augustus  (Leesgroep 2)  
Job

Datum

Groep

 

Onderwerp

23 september

Resj

Bijbelhuis

Les 1-2

28 september

Leesgroep 3 + Qof

Ranst

Genesis 3

30 september

Asam *

Ranst

...

7 oktober

Resj

Bijbelhuis

Les 2-3

21 oktober

Leesgroep 1

Bijbelhuis

Job

26 oktober

Leesgroep 3 + Qof

Ranst

Genesis 3-4

30-31 oktober

Grieks

Huize Mamre

 

4 november

Resj

Bijbelhuis

Les 3-4

11 november

Allen

Bijbelhuis

Arabisch (II)

16 november

Leesgroep 3 + Qof

Ranst

Genesis 4

18 november

Leesgroep 1

Bijbelhuis

Job

25-26 november

Leesgroep 2

Ranst

Job

2 december

Resj

Bijbelhuis

Les 5-6

14 december

Leesgroep 3 + Qof

Ranst

Babel

11 januari

Leesgroep 3 + Qof

Ranst

Abraham

27 januari

Resj

Bijbelhuis

Les 7-8

1 februari

Leesgroep 3 + Qof

Ranst

Grammaticadag

10 februari

Leesgroep 1

Bijbelhuis

Job

17 februari

Asam *

Ranst

...

24 februari

Resj

Bijbelhuis

Les 8-9

10 maart

Leesgroep 1

Bijbelhuis

Job

17-18 maart

Leesgroep 2

Ranst

Job

9-10 april

Grieks

Huize Mamre

...

19 april

Leesgroep 3 + Qof

Ranst

Abraham (vervolg)

21 april

Resj

Bijbelhuis

Les 10

5-6 mei

Allen

...

Sjavoeot

17 mei

Planningsnamiddag

Huize Mamre

 

24 mei

Leesgroep 3 + Qof

Ranst

Abraham (vervolg)

26 mei

Resj

Bijbelhuis

Les 11

7 juni

Leesgroep 3 + Qof

Ranst

Abraham (vervolg)