wp0c49ea6a_0f.jpg

H E B R E E U W S 

met zr. Godeliph Deruwe

De basiscursus “Hebreeuws: Bijbelse taal, levende taal” - 2020-2021 vindt plaats in het Bijbelhuis te Zevenkerken, Sint-Andries, Brugge.

Het is een tweejarige cursus die start bij het begin: de letters van alef tot tav leer je lezen en schrijven. De cursus mikt op het verwerven van voldoende grammaticakennis om nadien vlot te kunnen aansluiten bij een leesgroep die de Bijbelverhalen leest vanuit het Hebreeuws. Tijdens de twee jaren grammatica  wordt veel verteld over de taal en over het Jodendom. De cursisten kunnen al proeven van de rijke inhoud die in deze taal besloten ligt en er worden Hebreeuwse liederen gezongen. Er is tevens een folder voor de jaargang 2020-2021 (klik hier).


De leesgroep
Na de basiscursus heeft men de kans om aan te sluiten bij een leesgroep die 4 zaterdagen per jaar en tijdens een zomercursus tezamen komt rond één of andere Bijbeltekst. Deze teksten worden persoonlijk grammaticaal voorbereid en tezamen bestudeerd. Op de samenkomsten worden de teksten gelezen, ontleed en exegetisch besproken. Daarop kan een geloofsgesprek volgen.
Soms wordt aan een lessenreeks over een bepaalde Bijbeltekst een extra exegesedag toegevoegd, geleid door een speciaal daartoe uitgenodigde exegeet.
Wenst u meer informatie over de inhoud van deze cursus,
neem dan gerust contact met
zr. Godeliph
 

 

A G E N D A   2020-2021


 

Data zomercursussen van 2020:  

In Drongen:

7-9 juli 2020: Bronnen en water in de Bijbel - Sjien-Resj / leesgroep

In Ranst:

15-17 juli 2020: vervolgcursus  - Tav-groep + Resj-Sjien (Bronnen en water  in de Bijbel)

In Drongen:

4-6 augustus 2020: Bronnen en water  in de Bijbel - allen

 

Datum

Groep

 

Onderwerp

26 september

Tav + Beresjiet

Bijbelhuis

Les 1 + 2  /  David V

4 oktober

Allen

Ranst

Soekkot

17 oktober

Tav  + Leesgroep

Bijbelhuis

Les 3   / Ruth 1

22 oktober

Lech lecha + Tav

Ranst

David V – les 11

19 november

Lech lecha + Tav

Ranst

David VI – les 12 (1)

21 november

Tav + Beresjiet

Bijbelhuis

Les 4-5  /  David VI

12 december

Tav  + Leesgroep

Bijbelhuis

Les 6-7   / Ruth 2

17 december

Lech lecha + Tav

Ranst

David VII – les 12 (2)

14 januari

Lech lecha + Tav

Ranst

Grammaticadag  – les 13

23 januari

Tav + Beresjiet

Bijbelhuis

Les 8  /  David VII

18 februari

Lech lecha + Tav

Ranst

David VIII – les 14

27 februari

Tav  + Leesgroep

Bijbelhuis

Les 9   / Ruth 3

18 maart

Lech lecha + Tav

Ranst

David IX – les 15

20 maart

Leesgroep

Bijbelhuis

Grammaticadag ????

27 maart

Tav + Beresjiet

Bijbelhuis

Les 10  /  David VIII

24 april

Tav  + Leesgroep

Bijbelhuis

Les 11   / Ruth 4

29 april

Lech lecha + Tav

Ranst

David IX – les 15

20 mei

Lech lecha + Tav

Ranst

David X – 30 zinnen