Hebreeuws
wp500313df_0f.jpg

H E B R E E U W S 

met zr. Godeliph Deruwe

De basiscursus “Hebreeuws: Bijbelse taal, levende taal” - 2018-2020 vindt plaats in Brugge.

De cursus start op
15 september 2018

Overige data: zie folder

 

Het is een tweejarige cursus die start bij het begin: de letters van alef tot tav leren lezen en schrijven. De cursus mikt op het verwerven van voldoende grammaticakennis om nadien vlot te kunnen aansluiten bij een leesgroep 'Bijbelverhalen in het Hebreeuws’. Tussendoor kunnen cursisten evenwel al proeven van de rijke inhoud die in deze taal besloten ligt. Er wordt verteld over de taal en over het Jodendom en er worden Hebreeuwse liederen gezongen.

In 2019 wordt een driedaagse zomercursus (4-6 juli) gepland waarop het 2e jaar volgt, met eveneens lessen op 6 zaterdagen.

 

De basiscursus 2019-2021 zal plaats vinden in Ranst.


De leesgroep
Na de basiscursus heeft men de kans om aan te sluiten bij een leesgroep die 4 zaterdagen per jaar en tijdens een zomercursus tezamen komt rond één of andere Bijbeltekst. Deze teksten worden persoonlijk grammaticaal voorbereid en tezamen bestudeerd. Op de samenkomsten worden de teksten gelezen, ontleed en exegetisch besproken. Daarop kan een geloofsgesprek volgen.
Soms wordt aan een lessenreeks over een bepaalde Bijbeltekst een extra exegesedag toegevoegd, geleid door een speciaal daartoe uitgenodigde exegeet.
Wenst u meer informatie over de inhoud van deze cursus,
neem dan gerust contact met
zr. Godeliph
 

 

A G E N D A   2018-2019

 

 

 


 

* lezing van een gedeelte uit het NT in een terugvertaling naar het Hebreeuws
(met Hedwig en Hermie)

 

Data zomercursussen van 2018:  

Spermalie:
3-5 juli  (Leesgroep 1)  Job  (klik hier voor de folder)

+  Resj vervolgcursus (klik hier voor de folder)

in Ranst
17-19 juli (Leesgroep 3: + Tsadeh + Qof) Jacob  (klik hier voor de folder)   
7-9 augustus  (Leesgroep 2)  
Job (klik hier voor de folder)

 

Data zomercursussen van 2019:  

Spermalie:

(4 - 6)?  Juli (Beresjiet + Resj): Jacob + vervolgcursus Sjien

In Ranst:

23 - 25 juli (Lech-lecha): Ester

30 juli - 1 augustus (Leesgroep 2): Ester

Datum

Groep

 

Onderwerp

15 september

Sjien

Bijbelhuis

Les 1

27 september

Lech-lecha

Ranst

Grammaticadag

29 september

Sjien-Resj

Mamre

Les 2 / Les 11

18 oktober

Lech-lecha

Ranst

Toren van Babel

20 oktober

Sjien-Resj

Mamre

Les 3-4 / Les 12

27 oktober

Beresjiet

Bijbelhuis

Toren van Babel

29 - 30 oktober

Grieks

Mamre

Parabels

3 - 4 november

Leesgroep 2

Ranst

Toren van Babel / Amos

10 november

Arabisch

Mamre

Les 3

17 november

ASAM

Ranst

 

24 november

Sjien-Resj

Mamre

Les 5 /Les 12 (2)

29 november

Lech-lecha

Ranst

Genesis 22

1 december

Beresjiet

Bijbelhuis

Amos (I)

24 januari

Lech-lecha

Ranst

Ruth (I)

26 januari

Sjien-Resj

Mamre

Les 6-7 / Les 13

16 februari

Beresjiet

Bijbelhuis

Amos (II)

23 februari

Sjien-Resj

Mamre

Les 8 / Les 14

28 februari

Lech-lecha

Ranst

Ruth (II)

23 maart

Sjien-Resj

Mamre

Les 9 / Les 15

28 maart

Lech-lecha

Ranst

Ruth (III)

30 - 31 maart

Leesgroep 2 + ...

Brugge

Devarim

8 - 9 april

Grieks

Mamre

 

27 april

Allen

Ranst

Sjavoeot

4 mei

Beresjiet

Bijbelhuis

Amos (III)

11 mei

Sjien-Resj

Mamre

Les 10 / 30 Zinnen

23 mei

Lech-lecha

Ranst

Ruth (IV)

13 juni

Lech-lecha

Ranst

???