Bijbels Grieks
wp500313df_0f.jpg
wp1f8bd3ae_0f.jpg

B I J B E L S   G R I E K S 

met Paul Thoen

Het Grieks is na het Hebreeuws de tweede grondtaal van de bijbel.
De eerste vertaling van de joodse bijbel is de Griekse
Septuagint die vanaf de 3de eeuw v. Chr. tot stand kwam en beslissend was voor het ontstaan van het Nieuwe Testament.
Het
Nieuwe Testament is integraal in het Grieks geschreven en sluit niet alleen aan bij de joodse traditie maar hoort ook tot de ruimere Griekse literatuur van het hellenisme.
De studie van het bijbels Grieks heeft daarom raakpunten zowel met de klassieke Griekse teksten als met de rijke christelijk-Griekse literatuur.

De cursus gaat door in extern verband.

Om deel te nemen aan de tweedaagse is een basiskennis van het Grieks verondersteld.

Info i.v.m. overnachtingsmogelijkheid in de omgeving
is te verkrijgen bij
zr. Godeliph.

Lesuren:
van 9.30 u. tot 12.00 u.
van 14.00 u. tot 16.30 u.

 


Data:
30-31 oktober 2017
(Titel:  de redevoeringen in de Handelingen van de apostelen (vervolg) -
uitleg volgt later)

 

en
9-10 april 2018 (meer info volgt later)

 

De dagen vinden plaats in Huize Mamre te Assebroek (Brugge)
Olmendreef 16

Lesuren: 9.30 u tot 16.30 u