wp500313df_0f.jpg
wpb0a4b30c.png

MIRHI-MASAKA-SINT-TRUDO Solidair

De zusters van de Sint-Trudoabdij
en haar werkgroep ‘Mirhi-Masaka-Sint-Trudo Solidair’
nemen de solidariteit met de zustergemeenschappen
in Rwanda en Congo D.R ter harte.

De ondersteuning van hun sociale projecten in gezondheidzorg en onderwijs,
in vorming en empowerment van vrouwen
geeft ons de kans om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan ontwikkeling.

Samen met onze Afrikaanse medezusters willen wij ‘tegen stroom en weerbarstig’
blijven werk maken van een hoopvolle toekomst ook voor Afrika
tegen uitbuiting en armoede, tegen chaos en onrecht.

Met onze bijdragen en materiële steun kunnen zij creatief werk maken van hun projecten
met en tussen de lokale bevolking.


Dit jaar werken wij voor de aankoop van een nieuwe terreinwagen 4X4
voor de zusters van de priorij te Mirhi/Bukavu,
zo kunnen ze aanwezig blijven op de plaatsen waar de bevolking rekent op hun diensten
ook tot in verafgelegen dorpen.
Uw steun maakt hun dienstbaar werk mogelijk.

Indien u dit project wil steunen, kan dat op rekening: BE43 4771 0226 0101 van de St.-Trudoabdij
of voor een gift van min. € 40,00 waarvoor u een fiscaal attest wenst
kan u storten op rekening: BE66 7380 3734 7143 van Kontinenten
telkens met vermelding ‘projecten Mirhi‘

 

 

Van harte dank namens:

Sint-Trudoabdij - Oude Oostendse Steenweg 53 - 8000 Brugge
www.sinttrudoabdij-brugge.tk
e-mail:
sinttrudoabdij.brugge@telenet.be

Zusters Augustinessen - Budastraat 37 - 8500 Kortrijk
e-mail: klooster@ocmwkortrijk.be

en de werkgroep ‘Mirhi-Masaka-Sint-Trudo Solidair’ (klik door naar de website)

 

 

 

 

Diverse projecten van de afgelopen jaren:

- 2010/2011  Vormingcentrum en alfabetiseringsproject voor vrouwen te Masaka.
- 2013/2014  Vormingscentrum voor vrouwen te Mirhi.

- 2013/2014  Nutritioneel centrum Mirhi voor hulp aan ondervoede baby’s en hun moeders.
- 2015/2017  Realisatie Elektriciteitscentrale ‘Barrage’ te Mirhi.

De elektriciteit komt ten goede komen aan de ruime werking van de lokale bevolking. De lokale lagere en secundaire school kunnen van stroom voorzien worden evenals het sociale centrum voor volwasseneneducatie en een nutritioneel centrum voor ondervoede baby’s en hun moeders.
Verder zal de maalderij ten dienste van de dorpelingen terug kunnen opgestart worden.
- 2016/2017 Inrichting lagere school te Masaka

 

Meer hierover op de website van  Kontinenten:

- over Masaka: klik hier

- over Mirhi: klik hier
 

NIEUW: KUNSTPROJECT SINT-TRUDO SOLIDAIR

De zusters van de Sint-Trudoabdij en de leden van de werkgroep ‘Mirhi-Masaka Sint-Trudo Solidair’

stellen u graag een boeiend project voor.

Wij organiseren een kunstverkoop ten voordele van de sociale projecten

van de zustergemeenschappen in D.R.Congo en Rwanda.

Wij bewonderen de veerkracht van de Afrikaanse vrouw om tegendraads, in alle kwetsbaarheid het

leven te koesteren en te bevorderen.

 

‘Hoop vinden in kwetsbaarheid
over de veerkracht van de (Afrikaanse) vrouw.’

 

Geïnspireerd door dit thema wil het kunstproject fondsen verzamelen.

Een aantal kunstenaars werd uitgenodigd om deel te nemen aan dit project.

De kunstafdeling van het Technisch Instituut H. Familie te Brugge werkt mee aan de realisatie van dit project.

Hun bijdragen worden verkocht in kunstkaartcollecties.

 

De kunstverkoop zal doorgaan op 6, 7 en 8 juli 2018

in Kunsthuis MANNA, Heilige Geeststraat 3, 8000 Brugge.

Openingsuren: elke dag van 10.00 u. tot 19.00 u.

 

Een aantal werken worden per opbod verkocht.

U kan ter plaatse of online een bod uitbrengen tot uiterlijk zondag 8 juli 18.00 u..

Op zondagnamiddag bij de afsluiting van de tentoonstelling zullen deze werken toegewezen worden.

alle info op: www.sint-trudo-solidair.be

wpf0a3c4e7_0f.jpg