wp500313df_0f.jpg
wpb0a4b30c.png
wp92471a7a.png
wp4a8c1436.png

MIRHI-MASAKA-SINT-TRUDO Solidair

De zusters van de Sint-Trudoabdij
en haar werkgroep ‘Mirhi-Masaka-Sint-Trudo Solidair’
nemen de solidariteit met de zustergemeenschappen
in Rwanda en Congo D.R ter harte.

De ondersteuning van hun sociale projecten in gezondheidzorg en onderwijs,
in vorming en empowerment van vrouwen
geeft ons de kans om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan ontwikkeling.

Samen met onze Afrikaanse medezusters willen wij ‘tegen stroom en weerbarstig’
blijven werk maken van een hoopvolle toekomst ook voor Afrika
tegen uitbuiting en armoede, tegen chaos en onrecht.

Met onze bijdragen en materiële steun kunnen zij creatief werk maken van hun projecten
met en tussen de lokale bevolking.


Dit jaar werken wij voor de aankoop van een nieuwe terreinwagen 4X4
voor de zusters van de priorij te Mirhi/Bukavu,
zo kunnen ze aanwezig blijven op de plaatsen waar de bevolking rekent op hun diensten
ook tot in verafgelegen dorpen.
Uw steun maakt hun dienstbaar werk mogelijk.

Indien u niet aanwezig kunt zijn op het benefietconcert
maar toch wil steunen, kan dat op rekening: BE43 4771 0226 0101 van de St.-Trudoabdij
of voor een gift van min. € 40,00 waarvoor u een fiscaal attest wenst
kan u storten op rekening: BE66 7380 3734 7143 van Kontinenten
telkens met vermelding ‘projecten Mirhi‘

 

INKOM: Tickets te verkrijgen in de Sint-Trudoabdij

Voorverkoop: € 15,00

Reservatie kaarten via overschrijving op rekening BE43 4771 0226 0101
van de Sint-Trudoabdij, met vermelding ‘Belladonna + aantal pers.’

Tickets aan de deur: € 18,00

INFO:

Via telefoon: 050 36 70 20
Via mail: sint.trudo.econ@gmail.com
 

 

 

Van harte welkom namens:

Sint-Trudoabdij - Oude Oostendse Steenweg 53 - 8000 Brugge
www.sinttrudoabdij-brugge.tk
e-mail:
sinttrudoabdij.brugge@telenet.be

Zusters Augustinessen - Budastraat 37 - 8500 Kortrijk
e-mail: klooster@ocmwkortrijk.be

en de werkgroep ‘Mirhi-Masaka-Sint-Trudo Solidair’


En mocht u al even willen luisterenn, klik dan hier verder
naar
de website van Belladonna