wp500313df_0f.jpg
wpdb5c0214_0f.jpg

K E R S T C O N C E R T

D E  C O L O R E S
KOOR VAN DE ZACHTE SECTOR - TORHOUT

op zaterdag 10 december 2016 om 19.00 u.
in de Kerk van Christus Koning

(in de Gerard Davidstraat 2B - Brugge)

 

Christus natus est

mezzosopraan - GOELE BERENS
dwarsfluit - NORA CARETTE
trompet - JOSÉ LANTSOGHT
piano - MARTIJN DEVOS
algemene leiding - FILIP BISSCHOP

 

Benefietconcert ten voordele van de opbouw
van een lagere school in Masaka / Rwanda
met Kerstverkoop en voorstelling project

 

De zusters van de Sint-Trudoabdij en haar werkgroep Mirhi-Masaka
stellen u het project voor:

‘Opbouw lagere school Masaka / Rwanda’.

Onderwijs is een hefboom voor duurzame ontwikkeling in Afrika, daar wil de zusterpriorij van Rwanda
zich voluit voor engageren met onze steun. De inrichting van de school willen wij helpen realiseren
zodat kinderen volgend jaar reeds aan de slag kunnen op weg naar een betere toekomst.

 

Het kooroptreden begint om 19 u.    
De deuren gaan open vanaf 18.30 u.  


INKOM: Tickets te verkrijgen in de Sint-Trudoabdij

Voorverkoop: € 15,00 (drankje inbegrepen)

Reserveren kan ook via overschrijving op BE43 4771 0226 0101 van Sint-Trudoabdij,
met vermelding ‘concert + aantal pers.’

Tickets aan de deur: € 18,00 (drankje inbegrepen)

 

INFO:

Via telefoon: 050 36 70 20
Via mail: sint.trudo.econ@gmail.com
 

Indien u niet aanwezig kunt zijn op het benefietconcert maar toch wil steunen,
kan dat op rekening:
BE43 4771 0226 0101 van de St.-Trudoabdij v.z.w
of voor een gift van min. € 40,00 waarvoor u een fiscaal attest wenst kan u storten
op rekening:
BE66 7380 3734 7143 van v.z.w. Kontinenten

telkens met vermelding ‘school Masaka’

Van harte welkom namens:

Sint-Trudoabdij - Oude Oostendse Steenweg 53 - 8000 Brugge
www.sinttrudoabdij-brugge.tk
e-mail:
sinttrudoabdij.brugge@telenet.be

Zusters Augustinessen - Budastraat 37 - 8500 Kortrijk
e-mail: klooster@ocmwkortrijk.be

en de werkgroep ‘Mirhi-Masaka-Sint-Trudo Solidair’

 

In samenwerking met Kontinenten

 

 

 

wp1c0878c6_0f.jpg