Vuistregels Beker van Deurne 2009

 Algemeen

 De bekercompetitie is een rapidtornooi dat gespeeld wordt volgens een "beker-formule".
 Het tornooi verloopt volgens onderstaand schema :

 Voorronde

 Wordt enkel gespeeld indien er meer dan 16 deelnemers zijn.
 De bedoeling van de voorronde is het aantal deelnemers te reduceren tot 16.
 Er wordt een lijst gemaakt van alle deelnemers. De lijst wordt gesorteerd volgens het meest
 recente elo-klassement. De deelnemers aan de voorronde worden als volgt bepaald:

 - Het getal 32 wordt verminderd met het aantal deelnemers. Dit getal geeft het aantal
        automatisch geplaatste spelers aan. Het zijn de spelers met de hoogste elorating.
 - De overige spelers spelen de voorronde

 De loting van de voorronde :

 - Alle deelnemers aan de voorronde worden in een poule gestopt en de loting gebeurt bij lottrekking.
 - Er wordt geen rekening gehouden met het eloklassement.

 Bij meer dan 32 deelnemers wordt een super-voorronde gespeeld volgens dezelfde principes als de
 gewone voorronde.
 (het getal 64 wordt verminderd met het aantal deelnemers om de geplaatste spelers te kennen).

 
 Overige ronden : de finalerondes (achtste, kwart, halve en finale)

 De loting van de finalerondes :

 - Alle geplaatste deelnemers worden in een poule gestopt en de loting gebeurt bij lottrekking.
 - Er wordt geen rekening gehouden met het eloklassement.


 Tempo en speelwijze

 De partijen dienen gespeeld te worden uiterlijk op de datum die bij die ronde hoort.
 Echter indien beide spelers dit zo afspreken, mogen de partijen ook vroeger gespeeld worden.

 Ook hier dus : contacteer zo snel mogelijk je tegenstander en spreek een datum af !
 Bij problemen : contacteer de tornooileider.

 De spelers spelen 2 rapidpartijen volgens onderstaand handicap tempo :  (de FIDE regels voor rapid schaken gelden)
 

 BEDENKTIJDEN BEKER

 

 

Elo verschil

Tijd lage elo

Tijd hoge elo

 

< 101

30

30

 

101 – 200

35

25

 

201 – 300

40

20

 

301 – 400

45

15

 

> 400

50

10

 

 

 

 

 

 

 

 Het meest recente eloklassement geldig bij aanvang van de Bekercompetitie is de maatstaf.

 Voor niet geklasseerde spelers geldt :

  • geschatte elo = 1400
  • als een niet geklasseerde speler (NC) tegen een lager geklasseerde speler ( < 1400)
    speelt dan krijgen beide spelers 30 minuten bedenktijd

 
 Notatie is niet verplicht maar kan wel gebruikt worden voor remiseclaims.
 De speler wiens naam eerst werd genoemd bij de loting heeft wit in de eerste partij en zwart in
 de tweede partij.

 Indien de rapidmatch onbeslist eindigt, worden er 2 snelschaakpartijen gespeeld volgens het
 tempo 5 minuten ko. (de FIDE regels voor snelschaken gelden). De speler die wit had in de eerste rapidpartij
 heeft ook wit in de eerste blitzpartij.

 Indien ook deze snelschaakmatch onbeslist eindigt, wordt er telkens één extra snelschaakpartij gespeeld
 tot een winnaar gekend is. Er wordt geloot voor de kleur van de eerste extra blitzpartij. De eventuele
 volgende blitzpartijen worden met alternerende kleuren gespeeld