Ligakampioenschappen 2008/2009 in Burcht : een impressie 

Een jaarlijks terugkerend speelevenement op de schaakkalender van het Antwerps schaakleven zijn de ligakampioenschappen van schaakliga Antwerpen.  De ligakampioenschappen – of met andere woorden de provinciale schaakkampioenschappen – konden in de regio Antwerpen steeds rekenen op een ruime belangstelling van de schakers uit de provincie Antwerpen.  Mijn persoonlijke herinneringen aan dit tornooi gaan terug tot het begin van de jaren ’70 toen ik mij eerste deelnames aan deze kampioenschappen liet noteren. 

Ik was dan ook niet weinig verbaasd dat enkele van mijn beste schaakvrienden mij onlangs vroegen om wat informatie over het huidige aan gang zijnde ligakampioenschap dat nu met 6 gespeelde partijen van de voorziene 9 ruim halfweg is. 
Weinig informatie, geen partijen te zien hoorde ik als meeste opmerkingen …
Vandaar een impressie aan deze geïnteresseerde schakers. 

De ligakampioenschappen 2008/2009 hebben dit speelseizoen dus plaats in het landelijke Burcht, deelgemeente van Zwijndrecht op de linkeroever.  Eerst en vooral alle lof naar de kleine schaakclub “De Gouden Burcht”  die onze grote trotse schaakliga Antwerpen uit de nood hielp om te elfder uren de organisatie op zich te nemen. 
De visie van onze ligabestuurders was heel simpel maar tegelijkertijd zeer kortzichtig : geen kandidaten inrichters/organisatoren, dan maar geen ligakampioenschappen. In een nog niet zo ver verleden waren de instructies wel enigszins anders : indien geen schaakclubs zich aanboden als organisator diende de liga zelf een initiatief te nemen tot organisatie. Je bent ten slotte schaakinstantie voor iets en ik herinner mij dan ook in mijn schaakverleden enkele geslaagde organisaties door de schaakliga zelf. 

Lange tijd zag het er dus naar uit dat er geen ligakampioenschappen gingen zijn want voor één keer haakten de grote clubs uit de schaakliga af om de organisatie op zich te nemen.  De redenen hiervan laat ik in het midden maar misschien dat sommige bestuurders in onze schaakinstanties toch maar eens voor de spiegel moeten gaan staan of diep de hand in eigen boezem moeten steken. 
Schaakorganisatoren, mensen/clubs die iets organiseren moet men koesteren en ondersteunen  en daar wringt mijn inziens soms toch wel het schoentje …  Ook moet men als liga zijn organisaties een beetje promoten, zijn “zaak” trachten wat te verkopen.
Maar in een tijd van informatica en een computergestuurde maatschappij blijkt het voor sommige bestuurders voldoende te zijn om ergens zijn tornooi aan te kondigen via een berichtje op een website. De schaker, de eventueel geïnteresseerde organisator of  deelnemer moet maar op zoek gaan op het web naar het tornooi in kwestie … 
Mijn inziens kan een folder, een “flyer” tijdig opgezonden naar de clubs en spelers wonderen doen maar dat is natuurlijk mijn persoonlijke visie als oude man. 

De schaakkring van Burcht – in de persoon van initiatiefnemer Gunther Van Landeghem – kon het dus niet langer meer aanzien en bood de schaakliga Antwerpen aan om de organisatie 2008/2009 op zich te nemen.  Schaakkring Burcht vertelde er onmiddellijk eerlijk bij dat ze als startende, jonge schaakclub niet over al te grote infrastructuur beschikte om 40 à 50 spelers te ontvangen maar dat bleek geen probleem omdat er toch maar amper 18 deelnemers zich aanmelden. Later bleek dat sommige spelers zelfs niet eens op de hoogte waren van de organisatie en dus verbaasd en met ongeloof reageerden toen de eerste uitslagen bekend raakten aan het publiek.
Dat kostte dus de schaakkring van Burcht op zijn minst enkele potentiële deelnemers … 

Dus spelen maar in Burcht.  De eerste ronde in Burcht was voor vele deelnemers een heuse expeditietocht op linkeroever : het speellokaal van S.C. Burcht – “hof Van De Merlen ligt mooi verscholen in het groene landbouwgebied, tussen de weilanden, aan het einde van een pittoresk kasseiwegeltje dat verduiveld glibberig kan zijn als er voordien wat neerslag is gevallen. 
Maar de ontvangst als schaker is er enig mooi : de loslopende gansjes en eenden stormen je tegemoet en verwelkomen je met de nodige kakelgeluiden zodat je er aandoenlijk warm van wordt in je schaakhart.  De lokaalhouder en zijn partner verwelkomen je aller hartelijkst in een klein gezellig lokaaltje met laag plafond.  Alles zeer knus en lief, eigenlijk een beeld dat zo terug te plaatsen is in Bokrijk, het landelijke erfgoed van België. Tijdens het spelen kan je meegenieten van de gedempte geluiden uit  het nabije keukenhuis waar zo tegen de avond het avondmaal in volle voorbereiding is.  Het geklop van eitjes in de pan, het roeren in potten en pannen zorgt voor inspiratie bij het uitrekenen van saaie ellenlange schaakvarianten.  En als je dreigt om toch nog even in te dommelen zijn er nog altijd de fluitende zangerige geluiden van sijsjes en parusjes die op tijd en stond zorgen voor een ode aan het “Konings-Indisch” of de “Siciliaanse opening”.
Dat is dus eens wat anders als die steevast muffige trieste schaaklokalen die we soms her en der moeten bezoeken tijdens de interclubcompetitie. 

Nu het tornooi zelf …  Aan de leiding gaat op het ogenblik Emmanuel Nieto (S.K. Borgerhout) met 4,5 op 6 punten voor een peloton van enkele spelers met 4 op 6.  Naast Stefan Docx  (S.K. Borgerhout) – super ongenaakbaar de laatste jaren in de ligakampioenschappen – bevinden er zich ook 3 spelers van S.K. Deurne in dit peloton van kanshebbers, namelijk Marcel Van Herck, Thierry Penson en Robert Schuermans. 
De weg naar de titel van ligakampioen ligt dus nog open voor al de voornoemde spelers en het wordt waarschijnlijk een strijd tot de laatste pion in de laatste partij.  Er liggen nog 3 spannende speelronden voor de boeg (8 februari 2009, 22 februari 2009 en 15 maart 2009) en laten we hopen dat de titel nog eens een keer naar schaakkring Deurne toekomt. 

Een verslag over een schaaktornooi zonder een schaakpartij is natuurlijk gelijk een café zonder bier.  Ik voeg hieronder dus een partij bij uit dit ligakampioenschap.  Het betreft weliswaar een remise-partij maar je kan zelf oordelen dat ook remise-partijen best boeiend kunnen zijn. 
Mijn tegenstrever en ikzelf hebben er in ieder geval aan gezwoegd maar ook van genoten. 
En daar kom je ten slotte toch voor schaken op een zondagnamiddag.

En die partij kan je hier naspelen en downloaden.

Resultaten en stand in het Ligakampioenschappen.

 

 

 

 

                                                                                                 Robert Schuermans.