Wat voor een school is  “SM 3"?

 

“ SM 3” staat voor “ Stedelijke Middenschool 3 ”

en is gelegen in de Lange Beeldekensstraat 264.

In deze school kunnen kinderen terecht, die uit de basisschool komen.

Zij kunnen hier de twee leerjaren van de eerste graad volgen.

Bovendien is de school autonoom. Dit betekent dat de school geen rechtstreekse bindingen heeft met scholen met een bovenbouw.

 

Wat is het voordeel van een autonome middenschool?

 

Daar de school geen eigen tweede en derde graad heeft, worden de leerlingen op een objectieve manier gevolgd en beoordeeld en is hun oriëntatie naar een latere schoolloopbaan zo optimaal mogelijk. Zo krijgen zij de beste kansen om verder te studeren.

Gemiddeld zitten er 150 leerlingen in SM3. Door dit beperkt aantal zijn onze leerlingen geen nummers en krijgen zij persoonlijke aandacht. Door het afwezig zijn van oudere leerlingen die een negatieve invloed zouden kunnen uitoefenen, komen problemen zoals drugs en agressie in deze school zelden voor.

 

Wat doet SM3 in het bijzonder om de kinderen zoveel mogelijk kansen te geven?

 

Elk kind moet zoveel mogelijk kansen krijgen om zich te ontplooien, ongeacht zijn/haar herkomst. Onze school heeft daarvoor de volgende pluspunten:

q       Persoonlijke begeleiding:

§    Studiebegeleiding: de leerlingen wordt aangeleerd hoe ze best kunnen studeren.

§    Splitsing van de klassen: voor veel vakken worden de lessen gegeven in kleinere groepen.

§    Leerlingenfiches: hierop noteren alle leerkrachten van elke leerling zowel positieve als negatieve gegevens, zodat de evolutie van de betrokken leerling van nabij gevolgd kan worden.

§    In de lessen Moraal wordt gewerkt met ‘leefsleutels’ en wordt aan verkeersopvoeding gedaan.

q       Taalbegeleiding:

§    Niet alleen in de lessen Nederlands maar ook in alle andere lessen wordt extra aandacht besteed aan het correct gebruik van de Nederlandse taal. Dit om de taalarmoede tegen te gaan en verder studeren te vergemakkelijken.

q       Contact met de ouders:

§    Kennismakingsavond: in het begin van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd op school. De directeur stelt hen dan de school voor.

§    Oudercontactavonden

§    Activiteiten: kooknamiddagen  en  multiculturele feesten.

q       Extra-muros-activiteiten:

§         Zeeklassen voor het 1e jaar: één week te Sint-Idesbald

§         Sport- en avonturenweek voor het 2e jaar

§         Sportdagen

§         Verschillende studie-uitstappen

q       Gratis medisch onderzoek