logo

e-DcP : Digitaal crisis Portaal

e-DcP staat voor Digitaal Crisis Portaal en is een multidisciplinaire webapplicatie die de mogelijkheid biedt om informatie inzake noodplanning, evacuatieplan, security kritieke plaatsen, enz... uit te wisselen tussen privésectoren en overheidsdiensten dit op 4 niveaus Nationaal, Provinciaal, Politiezone en Gemeentelijk niveau.

e-DcP is meer dan enkel een inventarisatie van informatie over verschillende sectoren. Ook gebeurtenissen (bv. treinramp, gasontploffing,...), evenementen (bv. Folksfestival Dranouter) kunnen in het systeem geregistreerd worden en op kaart gebracht worden. Het is een uitstekend hulpmiddel voor de verschillende overheidsdisciplines zoals brandweer, politie, civiele bescherming, medische sector,... bij om het even welke noodsituatie.

E-Dcp is hét platform voor de preventieadviseur ter ondersteuning in zijn/haar dagelijkse activiteiten.
Automatisch genereren van noodplannen, visueel, eenvoudig en to-the-point mét automatische link naar de verschillende hulpdiensten.
Als preventieadviseur is het de leidraad voor het opstellen van uw intern noodplan.

Zaakvoerders

E-DCP heeft reeds meer dan 10 jaar ervaring op vlak
van noodplanning, interventieplanning.
Onze kennis hebben wij bekomen door nauw samen te werken
met mensen op de werkvloer.

Serryn Frankie

Frankie Serryn

Zaakvoerder
IT management
Wim Debreuck

Wim Debreuck

Zaakvoerder
Sales management
Team

E-DCP Team

Ons team bestaat uit een 15-tal gemotiveerde mensen.

Onze troeven

logo

Snel   e-DcP is snel, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
Up-to-date   Uw gegevens zijn steeds up-to-date voor uw lokale hulpdiensten
Veilig   Uw gegevens worden versleuteld verzonden en komen enkel bij de hulpdienst terecht die er nut bij heeft
Online/Offline   Interne noodplannen zijn overal beschikbaar zelfs indien geen internet beschikbaar is
Opvolgings -en verwittigingssysteem     e-DcP houdt voor u bij welke gegevens dreigen te vervallen
Delen met hulpdiensten   Deel uw intern noodplan on-line met uw lokale hulpdiensten