Productie PRO-SOFT : Software voor productiebedrijven

PRO-SOFT is ontwikkeld voor iedere sector die standaardproducten produceerd.
Het opmaken van fabricaten die opgebouwd zijn uit meerder halffabricaten kan op een gemakkelijke manier verwezenlijkt worden.

 • Netwerk

  Newerkprogramma Het programma is een softwareprogramma in netwerkomgeving dat ontwikkeld is voor kleine zelfstandigen t.e.m. KMO 's. Het kan in meerdere talen gezet worden, zo kan iedere gebruiker het programma gebruiken in zijn taal. Niettegenstaande het programma op maat geschreven is voor de zitmeubelsector, kan het eveneens gebruikt worden voor andere sectoren die standaardprodukten produceren.

 • Orders

  Van order tot levering PRO-SOFT laat u toe om ieder binnengekomen order op de voet te volgen doorheen het produktieproces. Op ieder moment kan nagegaan worden in welke werkplaats (bv. Zagerij, Stikafdeling, Vernisafdeling, ...) het order zich bevindt. Het vertelt u tevens ook (via de module tijdsplanning) hoe u uw werknemers dient in te zetten om een zo rendabel mogelijk beleid te volgen.
  Kunnen we onze orders a.d.h.v. het aantal werknemers tegen de levertijd wel afwerken?
  overzicht

 • Inhoud

  Inhoud... - order
  - orderbevestiging
  - leveringsnota's
  - fakturatie
  - kredietnota's
  - duidelijk overzicht opbouw podukten
  - opmaken prijscatalogus
  - productieplanning
  - transportplanning
  - tijdsplanning
  - intrastatberekening
  - commissieberekening
  - kostprijsberekening : Op grondstof en produktietijd 
  - stockbeheer
  - tijdregistratie
  - afdruk etiketten afgewerkte produkten
  - ...

 • Boekhouding

  Boekhouding Ook is er een mogelijkheid om de fakturen naar een door u gebruikt boekhoudprogramma te transfereren.
  Het gebruik van internetfaciliteiten is naargelang de behoefte van onze klanten.