advies@solangetastenoye.be

Voor juridisch advies bel:
0902/12014 (€1,00/min)
 

Modellen

Lezingen

Pro Justitia 

Zitdagen 

Pacht

Nederlandse wetgeving

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor particulieren alsook voor zelfstandigen en verenigingen. Dit vooral op gebied van burgerlijk recht, een rechtsgebied waarover éénieder wel eens met een vraag zit. Onder de noemer burgerlijk recht vallen bijvoorbeeld huur, huwelijkscontracten, echtscheidingen, erfenissen, problemen in verband met dieren, recht op uitweg, pachtwetgeving, erfdienstbaarheden, burenkwesties, aansprakelijkheid, enz... Ook kan zij instaan voor advies bij het opstellen van kontrakten en overeenkomsten. Indien u een juridisch advies wenst in verband met bovenstaande rechtstak kan u ons contacteren via onze advieslijn 0902/12014 (€1,00/min). Wij garanderen u een snel en discreet antwoord.

Door haar jarenlange ervaring inzake het schrijven van juridische artikels kunt u als uitgever van vakbladen, magazines en tijdschriften, ledenblad van eender welke vereniging of als webmaster bij haar terecht voor een juridische bijdrage of artikel. Dit op freelance basis of als regelmatig item. Hier kan eventueel ook een juridische dienstverlening voor uw lezers of leden aan gekoppeld worden. Meer inlichtingen hieromtrent verstrekken wij u graag via e-mail.

Heeft u een beursdeelname gepland en wil u het bezoekersaantal op uw stand vergroten? Maak van uw stand een blikvanger door het aanbieden van een directe juridische adviesverlening ter plekke. Solange Tastenoye staat hiervoor graag ter uwer beschikking.

Via de link 'modellen' hiernaast krijgt u meer informatie over het bekomen van modelbrieven en modelovereenkomsten.

SOLANGE TASTENOYE
Juriste
Donderbosstraat 56
3545 Zelem (Halen)
TEL: 0902/12014 (€1,00/min)
ON: 0898.057.672