De Rechtvaardige Rechters

CONTACT

SPEURRSITE

Men beweert dat Arsene Goedertier een fan was van politieromans, zo zou hij de verhalen van Arsene Lupin ook gelezen hebben, men heeft bij Arsene Goedertier verschillende politieromans gevonden, in sommige zou hij zelfs aantekeningen gemaakt hebben, die boeken zijn spijtig genoeg niet meer terug te vinden. Hij zou ook een amateur-speurder geweest zijn.
In de veronderstelling dat Arsene Goedertier de diefstal gepleegd heeft met als voorbeeld Arsene Lupin zijn er misschien enkele bedenkingen.

_ Had Arsene zich wel laten insluiten zoals algemeen aangenomen is?
In het rapport dat het bisdom moest opstellen voor het ministerie van onderwijs wordt dit verondersteld, maar is dit wel juist? We weten dat men in 1933 reeds verwittigd was voor een ophanden zijnde diefstal, dat het bisdom een overeenkomst had met de staat om het retabel met alle middelen te vrijwaren van rampen en diefstal. Zouden zij iets verzwegen hebben?
Naast het openstaande deurtje naast de hoofdingang is er een deurtje naar een trap, deze trap gaat naar de vliering boven de OL- Vrouw kapel (de huidige winkel) langs daar kan men dan weer naar de eigenlijke torentrap om langs die trap af te dalen naar de kathedraal, daar aangekomen is het een tiental meter nar de deur naast de hoofdingang die makkelijk te openen was langs binnen om eventuele handlangers binnen te laten. Vandaag nog is het deurtje in de kathedraal naar de torentrap extra gebarricadeerd en voorzien van een alarm, Wist men de werkelijke insluipweg toen ook al? Het valt ook op dat de torentrap op de hoogte van de vliering ook gebarricadeerd is zodat met vandaar niet naar beneden kan gaan, wanneer is die plaats gebarricadeerd?
_ Moest Aercus zien dat er een “plank” ingeladen werd aan de kathedraal die nacht?
Men gaf Aercus 50fr drinkgeld om een taxi te gaan halen omdat de auto niet wou starten, de man had zijn rug maar amper gedraaid of de auto startte en reed weg.
In de geest van Lupin zou dit perfect kunnen, mogelijk wou Goedertier een getuige van het meenemen van de panelen, zodat men zeker niet in de kathedraal naar een bergplaats ging zoeken, hij wachtte dan ook bijna drie weken eer hij contact op nam, wou hij zeker zijn dat er niets gevonden was? Hij zou kortelings na diefstal nog in de kerk geweest zijn om te informeren, via een suggestieve vraag wilde hij te weten komen of er niets gevonden was, “toch erg, en worden ze vervangen door kopieën” Achteraf bluft hij nog eens extra, hij geeft Sint-Jan terug om het bisdom ervan te overtuigen dat hij het andere paneel ook heeft, pas veel later zegt hij dat hij er ook niet meer bijkan.