De Rechtvaardige Rechters

CONTACT

SPEURRSITE

Volgens getuigenissen van kennissen van Arsen Goedertier was deze bezeten van het Lam Gods, de bewondering voor dit werk zou hij gehaald hebben bij de ontwerper van het standbeeld van de gebroeders Van Eyck, “uren kon hij erover vertellen” zei men, als Arsene veel over het retabel kon vertellen wist hij ongetwijfeld ook dat de familie Triest meermaals het retabel gered hebben, zo was er een Joos Triest die kon voorkomen dat het retabel verkocht werdt. De familie Triest was verwant met de Borluut’s en de Vijd’s. Bisschop Antonius Triest was een waar kunstliefhebber en mecenas van de Gentse kathedraal, het door hem gestichte fonds heeft nog lang na zijn dood tot de verfraaiing van de kathedraal bijgedragen.
Antonius Triest was ook degene die de afsluitngen van de Vijdtkapel en Bisschopskapel liet bouwen, ook liet hij een nieuw altaar onder het retabel bouwen, ongetwijfeld had Arsene voor deze man bewondering.

Het bisschoppelijk zegel van
Triest

T
R
I
E
S
T

T
R
I
E
S
T