De Rechtvaardige Rechters

CONTACT

SPEURRSITE

Overbeke was mijn eerste theorie, net als de man die het oorlogsmonument van Melle liet openbreken vertrok ik van het idee dat Arsene Goedertier dezelfde nacht als de diefstal het paneel kon verstopt hebben ergens op de weg van Gent naar Wetteren, het gehucht Overbeke te Wetteren kwam hiervoor in aanmerking. De St- Theresiakerk daar werd gebouwd in de periode van de diefstal of toch zeker de afwerking ervan, de kerk was/is een bedevaart-oord waar menig Wetteraar in zijn jeugdjaren naar toe is geweest.
Met de letters van de 5 woordjes op brief 14 kon ik Sint Theresia, Overbeke en nog wat eruit halen, 152 bleek een huisnummer te zijn die toen mogelijk over de kerk gelegen was, nu is deze nummer te vinden een vijftigtal meter voor de kerk als je van Wetteren-centrum komt. Mijn eerste bezoek aan de kerk leverde niet zoveel op, of wel? De kerk was immers op slot het enige wat ik kon doen was enkele foto’s maken van de kerk en een herdenkingssteen van de inwijding, ook waren erlangs de buitenkant uitbouwen te zien van naar mijn schatting 183 cm breed, waar had ik dat nog gezien. Na uitvergroting van de foto’s van de gedenksteen ontdekte ik cijfers en letters die er achteraf opgekrast waren. Er stond “RR” op en de cijfers 5 en 3 kwamen veelvuldig voor, een teken voor een intenser onderzoek, al vlug kwam ik via het forum te weten dat het beeld van de heilige Theresia en de nis waarin het opgebaard ligt indertijd versiert was door leerlingen van de Kunstacademie van Wetteren, op een foto van de inwijdingsstoet ontdekte ik Arsene Goedertier die in gesprek was met “de lange onderpastoor” van Wetteren en tenslotte zag in het bedevaartsvaandel van St-Theresia welk wellicht door iemand van Wetteren ontworpen is de afbeelding van Arsene Goedertier. Voor mij genoeg om de kerk eens grondiger te onderzoeken, maar hoe moest ik dat klaar spelen. Van Zwam liet mij weten dat hij wel mee op onderzoek wilde, hij zorgde ervoor dat wij van eerwaarde Heer Pringels, pastoor van de parochie Overbeke de toelating kregen, de kerk stond een ganse namiddag ter onze beschikking. Het paneel hebben we er niet gevonden, maar we hebben wel inzicht gekregen in de opbouw van een kerk in die tijd, een mogelijke plaats hopelijk uitgeschakeld en een echte speurmakker gevonden. Pittig detail de kerk is twee maal ingewijd, is ze ooit door een gebeurtenis onteerd ? Antwoord hierop hebben we nog steeds niet.

Enkele foto’s uit de theorie van Overbeke.
Meer over deze theorie vind je op de SpeuRRsite naast andere interessante onderwerpen.