De Rechtvaardige Rechters

CONTACT

SPEURRSITE

Nadat men met enkele speurders het koorgestoelte en de kasten in de sacristie had onderzocht hadden diezelfde speurders ook verder gekeken in de Sint Gertrudis-kerk, zo kreeg in van VZ weer een foto toegestuurd die mijn aandacht trok, een foto van het verwarmingskanaal van de kerk, plots ontwaarde ik rechtsboven een ster, ik was al eens eerder een ster tegengekomen via “sion” achter het woordje decision had DUA vier puntjes gezet. Psalm 15 -2 , spreekt over de rechtvaardigen die mogen wonen op de berg SION. Was dat een aanwijzing een Sion- ster in het verwarmingskanaal van de kerk van Wetteren.
Lag diezelfde kerk niet op een berg (Sion), had Goedertier in de zomer van 1934 geen metselwerken uitgevoerd aan zijn duivenhok, een beetje meer mortel en wat stenen , langs de tuin naar de kerk en valse wand in het verwarmingskanaal. We zijn gaan kijken en hebben niets gevonden , buiten een achteraf ingemetselde “luchtkliever” in het verwarmingskanaal, deze constructie kan het paneel bevatten maar we hebben het niet opengebroken, de Sion-ster bleek een salpeter vlek op de muur te zijn, met het blote oog zag ik er geen ster in , de toen genomen foto uit dezelfde hoek vertoonde echter weer een ster.
Wanneer en door wie die “luchtkliever” geplaatst is weet ik niet, misschien is het wel de moeite om die constructie eens open te breken maar daar is meer voor nodig dan de toelating om eens te gaan kijken.
De Sint-Gertrudiskerk heeft waarschijnlijk nog meer interessante plaatsen om te onderzoeken, maar wij zijn die dag ook in de tuin van die kerk geweest en hebben kunnen vaststellen dat bijvoorbeeld elk putdekseltje dat je daar kan vinden het afgelopen jaar zeker 100 X geopend is.

Rechts een schematische tekening van de “windkliever” in het verwarmingskanaal, misschien toch de moeite om eens open te breken.

Meer over de verwarmingskanalen theorie vind je op het SpeuRRforum