De Rechtvaardige Rechters

CONTACT

SPEURRSITE

Dit is een fictieve veronderstelling van wat Arsene Goedertier’s motief voor de diefstal kan geweest zijn. Het kan de intrede van oa. Pastoor Meulepas verklaren alsook de contacten die Bisschop Coppieters met deze pastoor voor de overhandiging van het losgeld had. Verder is het een fictief scenario van wat er mis gegaan kan zijn.

1933
Arsene Goedertier die waarschijnlijk in kringen vertoefde van kunsthandelaars en kunstdieven hoort dat zijn lievelingswerk “Het Lam Gods” het doel is van een bende kunstdieven in opdracht van een kunsthandelaar, een kunsthandelaar die zich hogere kringen begeeft. Hij brengt hier Bisschop Coppieters van op de hoogte, bijna op hetzelfde moment komt er via een zekere René Van Santen eenzelfde tip binnen bij het parket van Gent, prompt wordt de bewaking van de Sint-Baafs-kathedraal opgevoerd, dit alles tegen de zin van Kanunnik Van Den Gheyn, hij doet het gerucht af als een utopie, wie zou nu zoiets durven stelen er was geen markt voor volgens hem en de extra bewaking koste handen vol geld, reeds na enkele maanden wordt dan ook de extra bewaking afgeblazen.

Coppieters en Goedertier zien dit met lede ogen aan, Goedertier heeft echter de oplossing, hij zal een diefstal opzetten om al de verantwoordelijken en het publiek te wijzen op de zwakke punten van Sint-Baafs, Coppieters moet hem enkel gegevens geven over de werkroosters van de kerkbedienden en de nodige sleutels om een duplicaat te maken. Coppieters wil wel de werkroosters bezorgen maar voor het overige wil hij niet meewerken aan een diefstal, Goedertier wil ook betaald worden voor zijn diensten zijn nodige handlangers dienen ook betaald. Ze besluiten die kwestie te regelen via een losgeld dat de Bisschop dient te betalen om één van de twee panelen terug te krijgen, waar het losgeld dient betaald te worden zullen zij later onderling afspreken. Voor het overige beslissen zij dat de Bisschop zo weinig mogelijk weet om zich later niet verdacht te maken door eventuele uitspraken. Goedertier kan aan zijn reddings-plan beginnen. Een goed plan ware het niet dat er na de diefstal een kanunnik roet in het eten gooit, deze kanunnik was Standaert.

Tijdens het uitwerken van zijn plannen besluit Goedertier al vlug om maar één paneel mee te nemen en het meest kostbare in de kathedraal te verbergen, kwestie het risico voor dit kostbaarste te minimaliseren, maar waar, het moet een plaats zijn welke hij later eenvoudig kan aanduiden via een brief, tijdens één van zijn vele tochten door de kathedraal valt hem een interessante plaats op één vol symboliek en één waar men nooit gaat zoeken, hij besluit deze plaats nader te onderzoeken en doet dit dan ook in de nacht van 11 november 1933, die nacht laat hij ook een deur open aan de kathedraal, misschien was dat al voldoende om de bewaking te verhogen tot aan zijn diefstal want hoever stond de “concurrentie” misschien. Hij is tevreden het paneel zal in de bergplaats kunnen.