De Rechtvaardige Rechters

CONTACT

SPEURRSITE

Hoewel Hilda Leynen een passend slot vond voor de onbekende sleutel in de Nood -Gods kapel die gelegen is in de Kapittelstraat, juist de plaats waar Aercus in zijn getuigenis de vluchtauto van de daders van de diefstal situeerde, blijft de vraag of dat slot wel degelijk het passend slot was voor de sleutel? Hilda concludeerde van wel had zij immers niet Gent, Wetteren en omstreken onveilig gemaakt met haar sleutel? Nergens anders had zij de sleutel kunnen omdraaien het moest wel voor dat slot in de Nood Gods kapel zijn.
Een begrijpelijke reactie, ware het niet dat het bijpassende slot voor de onbekende sleutel intussen vervangen was door een ander slot, anders was de zoektocht naar de RR mogelijk allang afgelopen, sterker nog was er waarschijnlijk nooit een zoektocht nodig geweest, want DUA zou nooit moeten schrijven hebben “ik nog iemand anders kan erbij zonder de publieke aandacht te trekken” DUA had rustig het paneel zelf kunnen weghalen en terug in zijn bezit kunnen brengen, maar enkele onvoorziene omstandigheden (wederwaardigheden) belette hem dat, hij was zelfs bevreesd voor nog erger, wat niet ondenkbaar was.
Achteraf viel zijn vrees voor vernietiging weg, en daar hij er niet meer bij kon besloot hij er ook geen moeite voor te doen immers de Bisschop kon het evengoed op die plaats terughalen, hij zou minder risico lopen , een geluk met een ongeluk zeg maar. De Lupin-achtige DUA zal het zelfs niet laten bepaalde hints in zijn brieven te stoppen.
Mijn zoektocht naar het verdwenen slot is in een laatste fase, enkele hints in de brieven zijn ontdekt, maar zit het paneel op de locatie die ik vermoed of heeft men het daar gevonden?
Op zijn poireau’s naar de bergplaats,

Vervolg