Valère Depauw

startpagina biografie bibliografie bronnen ruilbeurs contact koppelingen


In de eerste plaats is er de indrukwekkende oogst van Valère's schrijverstalent. Bijzonder veel aanwijzingen zijn te vinden in zijn, als memoires geschreven, „Uit alle dalen der herinnering”.
In 1978 verscheen bij Desclée De Brouwer een monografie over Valère Depauw van de hand van André Demedts (nr. 30 in de reeks „Grote Ontmoetingen”). Ze bevat veel informatie over zijn leven en werk tot het jaar 1978.
In de derde reeks van „Te gast bij Vlaamse auteurs”, uitgegeven door de „Garve - Antwerpen” (1962) wijdde José de Ceulaer een hoofdstuk aan het vraaggesprek met Valère Depauw.
De periode dat Valère Depauw met uitgeverij A. Manteau verbonden was, eerst als auteur en later als bediende, wordt terloops aangehaald in de biografie „Het eigenzinnige leven van Angèle Manteau” van de hand van Greta Seghers.

De openbare bibliotheek Antwerpen bezit een verzameling krantenknipsels die meestal gepubliceerd werden naar aanleiding van het verschijnen van een nieuw boek. Wat het raadplegen van antiquarisch zeldzame boeken betreft, hebben de universitaire bibliotheken van Gent en Leuven een redelijke collectie. Idem voor de Albertina-bibliotheek te Brussel en de Stadsbibliotheek Antwerpen aan het Conscienceplein aldaar.

Het C.V.K.V. tijdschrift „Vlaanderen” wijdde in september 1984 een themanummer aan een kwartet van prozaschrijvers waarin - naast Valère Depauw - ook Rose Gronon, Paul Lebeau en Maria Rosseels aan bod kwamen. In het tijdschriftnummer van januari 2000 staat de tekst afgedrukt die prof. Marcel Janssens hield op de Valère Depauwherdenking in Ronse op 18 september 1999.

Het sociale en politieke klimaat in Ronse tijdens de jaren 1920-1945 (periode waarin hij zich als schrijver ontpopte) wordt treffend geschetst in het rijk van documentatie voorziene boek „We waren er allen bij” door Germain De Rouck.

Een gedegen naslagwerk voor wat betreft de activiteit van de Vlaamse uitgeverijen is de „Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen”, verschenen in twee delen (1984-1987) bij Lannoo onder redactie van Ludo Simons.

Een nuttige bron voor zijn A. Manteau-periode is de „Fondslijst Uitgeverij A. Manteau” (1935-1955).

Het Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken heeft een zeer handzame catalogus en een uitgebreide collectie met meer dan honderd titels van Valère Depauw.

De „Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde” - gevestigd te Gent - bezit slechts een vrij beperkte collectie van zijn werken.