Stamboom van de familie
Lauwagie, Lawaese, Lawaisse, Louage, Louagé,
Louagie, Louwaege, Louwage, Louwagie, Lowagie
en de afstammelingen langs vrouwelijke lijnen.
                                              (1220-2006)
Klik HIER voor de uitnodiging voor ons jaarlijks stamboomfeest!


131.327 familieleden van Stefaan Louagie

versie 11-11-2006

 

Klik op het boompje

 

 

De statusbalk geeft de voortgang aan!

Uitgebreider informatie vindt u bij François Louagie op http://www.lewage.be/

 

Gebruiksaanwijzing voor het Dynamic Family Treeprogramma:

downloaden kan op de volgende site: http://www.dftcom2.co.uk

TAAL ONDERSTEUNING

Klik op de VLAG-knop om de taal te wijzigen.

OMTRENT DIT PROGRAMMA

Druk op de OMTRENT-knop voor details over hoe u uw eigen 'Dynamische Stamboom' kunt presenteren op het Web.

INTRODUCTIE

De Stamboom toont de voorouders, en daar waar van toepassing, de kinderen en de partner van de geselecteerde persoon.

In het geval van meerdere relaties wordt een VOLGENDE_PARTNER-knop getoond, zodat alle partners bekeken kunnen worden. In dit geval worden de kinderen en partners voorzien van een relatienummer zodat duidelijk is welke personen tot welke relatie behoren.

NAVIGEREN DOOR DE STAMBOOM

Klik op een Nakomeling, Partner of een Voorouder om deze als uitgangspersoon te zien.
Klik op de INDEX-knop of DEEL_INDEX-knop om rechtstreeks een uitgangspersoon te selecteren.
De DEEL_INDEX mogelijkheid stelt u in staat om een index op te laten maken van de door uw gewenste personen. Voor het opmaken van deze index kan gebruik worden gemaakt van 'patroontekens'. Hoe u deze 'patroontekens' gebruikt kunt u lezen in het HULP-scherm welke u op kunt roepen nadat u de DEEL_INDEX-knop geselecteerd heeft.

Klik op de TERUG- of VOORUIT-knop om de personen te tonen welke u reeds als uitgangspersoon heeft bekeken.

TONEN GEGEVENS PERSOON

Wijs met de muis een persoon aan om de gegevens van die persoon te tonen in het informatiescherm.

Indien er extra informatie of een afbeelding beschikbaar is zal in het informatie scherm '(+informatie)' en/of '(+afbeelding)' getoond worden.

Klik de persoon aan om deze extra informatie en/of afbeelding te kunnen tonen. Klik nadat u de persoon geselecteerd heeft op de INFORMATIE- en/of AFBEELDING-knop om deze te tonen.

Mocht om wat voor reden dan ook de informatie in het informatiescherm afgekapt zijn klik dan de persoon aan waarna de complete informatie via de INFORMATIE-knop alsnog beschikbaar komt.

HUWELIJKSE STAAT

=

Gehuwd

!=

Ongehuwd / Relatie onbekend

PROBAND EN KLEURCODES

De Proband van de stamboom staat in de titelbalk boven in het scherm. De relatie van de personen in de stamboom met de Proband zijn vervolgens met een kleur te herkennen

LICHTBLAUW

Proband. (de centrale persoon; ingesteld op de stamvader Disdant Lewage)

ROOD

Nakomeling of voorouder van de Proband

GROEN

Persoon heeft gemeenschappelijke voorouders met de Proband

DONKERBLAUW

Persoon heeft geen genetische relatie met de Proband

De PROBAND-knop plaatst de Proband weer als uitgangspersoon in het scherm.

De WIJZIG_PROBAND-knop wisselt de Proband met de uitgangspersoon. Alle kleurkodes van de personen zullen op dat moment bijgewerkt worden aan de hand van de nieuwe Proband.

De STANDAARD_PROBAND-knop zorgt er voor dat de Proband weer gewijzigd wordt in diegene waarmee opgestart was.