Contact
Andere uitgevers

Hieronder vind je verdere informatie over prentkaartuitgevers met betrekking Gent.

 

 

Biografie Sugg
Reeksen Sugg Gent
Andere reeksen Sugg

Biografie van Albert Sugg.

 

Sugg Albertus Joannes werd geboren te Gent op 4 maart 1869.
Zijn vader Jean Baptist Hubert, geboren te Deutz (Pruisen) op 24 januari 1837,was fabrikant in“vuurvaste produkten” te Gent
en woonde op de Coupure 123.
Zoals blijkt uit de volkstelling van 1891-1900  veranderde dit nummer later in nr. 139.
Jean Baptist was gehuwd met Machenbach Emma, geboren te Solingen (Duitsland) op 6 juni 1833.
Door het artikel 9 van de wet van 16-7-1889 verwierf Albertus Joannes op 10 oktober 1889 de Belgische nationaliteit.
Sugg’s moeder overleed op 13 juni 1896.

SUGG PORTRET 1
 
Albert Sugg (1869-1936)


Enkele maanden na haar overlijden, nl. op 22 september 1896, huwde Sugg Albert (zoals we hem verder zullen noemen) in haar geboorteplaats met Schwarte Martha, geboren in Dorp Solingen ( Dtl.) de 5de december 1868.

sugg winkel
 
De uiterst zeldzame reclamekaart van de winkel van Albert Sugg op het Laurentplein in Gent. (privé uitgave)
Het jonge paar vestigde zich de 13de december 1896 op het Laurentplein nr.17 te Gent .
Op dit adres werden er twee zonen geboren, op 8 september 1897 Jan Baptist Albrecht en op 22 october 1899 de tweede Georges Augustus Ernest.                                       
Volgens het opgegeven beroep was Sugg Albert handelaar in postkaarten en in postzegels
voor verzamelaars. in 1904 verhuisde hij met zijn gezin naar de Frère Orbanlaan nr. 9 en volgens deze aantekening was zijn beroep nog steeds handelaar in postkaarten.


EXSELSIOR
PUB DE GRAEVE
   
Albert Sugg was geen drukker, hij liet zijn zichtkaarten maken bij postkaartdrukkers zoals Nels, Römmler en Jonas en Bergeret.
De EXELSIOR zichtkaarten
(merknaam van Sugg) werden gedrukt in Nancy bij Bergeret.

Op de Frère Orbanlaan nr. 9 werd zijn huisgezin verrijkt met twee dochters: de eerste Margareta Anna zag het licht op 21 september 1905 en de andere Magdalena Paula Claire Joanna op 11 november 1906.

KINDEREN SUGG
 
Op deze zichtkaart zien we de beide zonen van Albert Sugg gezeten op een ezel nl.Jan Baptist Albrecht en Georges Augustus Ernest.         


Volgens aantekeningen van de 5de wijk verhuisden ze voor enkele maanden naar de Poedermagazijnstraat nr. 24 te Gent.
Indien we de Wegwijzers der stad Gent en van de Provincie Oost-Vlaanderen raadplegen dan vertellen deze ons het volgende over de beroepsaktiviteit van Albert Sugg : vanaf de G.W. 1896 tot en met de G.W. van 1904 vinden we zijn naam onder de vermelding “handelaar in postzegels voor verzamelaars” en dit op het adres Laurentplein 17 te Gent.
Als men nu bedenkt dat de G.W. verscheen in het begin van het jaar en dat A. Sugg slechts op 13 december van 1896 officieel op dit adres ging wonen met zijn echtgenote dan moeten we wel tot het besluit komen dat Sugg reeds voor zijn huwelijk deze winkel uitbaatte zonder er echter te wonen.
In de G.W. (Gentse Wegwijzer) van 1905 is de rubriek “handelaars in  enz.” verdwenen en het is in de alfabetische volgorde dat we zijn naam terug vinden gevolgd door de vermelding “uitgever” .
In de G.W. van 1906 verschijnt dan voor de eerste maal de afzonderlijke rubriek “uitgevers van geillustreerde postkaarten” waar men dan zijn naam terugvindt.

In de jaargang 1900 van "RECUEIL OFFICIEL DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE contenant les marques déposées en Belgique en conformité de la loi du 1er avril 1879" vond ik Albert Sugg terug.
Op 3 oktober 1900 liet hij onder n° Gand 235 het merk "EXELSIOR" patenteren dat hij gebruikte voor postkaartuitgaven
.

 
Logo van deponering zoals terug gevonden in "Recuil Officiel ........."


Sugg A. vertrok op 1 juli 1907 uit Gent om zich met gans zijn gezin, officieel op 18 juli 1907, in Knokke op de Avenue de la Reine, “Victoria House”,te vestigen.
Hij hield echter nog een tijdje een klein bijkantoor open te Gent in de Slachthuisstraat 10, hoelang dit duurde kon echter niet achterhaald worden.
Zijn vader, Jean Baptist Hubert, was maar enkele dagen meer van zijn 71ste verjaardag toen hij op 7 januari 1908 te Gent overleed.
Men schreef  A. Sugg in Knokke op 7 october 1913 af, en      
Winkel van Albert Sugg op het Laurentplein te Gent vermelde zijn nieuw adres de Vooruitgangstraat 132 te
Schaarbeek.
Van dit adres werd hij echter reeds op 24 october afgeschreven en ditmaal voor het buitenland nl. in de Sihlfeldstrasse nr. 57 in Zürich (Zwitserland).
We zien dat hij in Schaarbeek terug ingeschreven werd op 4 juni 1915 maar ditmaal op het adres
Rubensstraat nr. 23 waar hij verbleef tot in 1917 en er dan terug werd afgeschreven op 6 april voor de gemeente St.-Joost-ten-Noode, Speerhaakstraat nr. 8 (rue de la Bigorne).
Hier, op dit adres, werd hij dan geschrapt op 7 januari 1921.
Gedurende gans die tijd stond hij als “handelsvertegenwoordiger” vermeld.
Dat het niet altijd geboterd heeft tussen beide echtgenoten, in dit huwelijk, kunnen we vaststellen aan de le- vensloop van Schwarte Martha want we zien dat ze reeds op 1 juli 1909 in Knokke werd afgeschreven en ze zich laat inschrijven te Brussel op de Papenvest 59 waar ze dan van ambtswege geschrapt wordt op 27 october 1911.
In Brussel liet ze zich met haar drie kinderen Jean, Georges en Magriet terug inschrijven op 14 april 1919 op het adres St.-Quentinstraat 52.
Volgens een nota in de officiële bevolkingsregister kwam ze van de Frans Binjéstraat 20 te Schaarbeek.
Dat ze wel pogingen ondernomen hebben om hun gebroken huwelijk te lijmen blijkt uit het feit dat men in dezelfde nota er van gewag maakt dat A. Sugg op dat ogenblik nog verbleef in de Frans Binjéstraat 20. Is hij er gaan wonen van St.-Joost-ten-Noode Schwarte Martha overleed te Brussel I op de 9de januari 1951.
Door het bestuur van de Burgerlijke Stand van Brussel werd bevestigd dat Sugg Albert overleed op 7 november 1936 te Stuttgart in Duitsland.

sugg foto 2
 
Albert Sugg (1869-1936)

 

Geraadpleegde werken en personen.

Biografie Sugg door Mvr. Van Caeneghem-Schoone..
Illustraties en prentkaarten uit verzameling van Denis Pieters.
Gesprekken met Martine Karstrom-Sugg (Kleindochter van Albert Sugg)

TOP