Biografie De Graeve

 

 

De Graeve Théophilus Eugenius Augustus werd op 5-5-1877 te Gent geboren. Hij kwam uit een gezin van acht kinderen, waarvan vier zonen en vier dochters.

  1. Malvina Paul ° Gent 21-05-1870 in 1898 huwde met Dierkens Lodewijk
  2. Augusta Charlotte ° Gent 14-08-1871 huwde met Snoeck Eduard
  3. Jan Thérése ° Gent 29-01-1874 huwde met Delderenne Margueritte
  4. Irene ° Gent 24-11-1879 huwde Van Damme Robert
  5. Gaston  ° Gent 26-10-1881 huwde Vercruysse Léonie
  6. Marie ° Gent 16-07-1883
  7. Baudinnus ° Gent 01-03-1887

   

 
portret theo de graeve
 
Théo De Graeve

 

Zijn vader De Graeve Theophilus Joannes werd te Gent geboren op 3-7-1845 en was vleeshouwer.
Bij de aangifte van de geboorte van zijn zoon Theophilus E.A. woonde vader De Graeve met zijn vrouw, Van der Heyden Francisca Emerentia °Brussel 11-8-1842, op de Oude Beestenmarkt, 12 te Gent.
Op 25-8-1899 stierf vader De Graeve in zijn woning aan de Appelbrugstraat, 10,(vanaf 29-4-1901 veranderde de straatnaam in Jan Breydelstraat) te Gent.
Op 16-5-1900 liet De Graeve Theophilus E.A. zich te Gent afschrijven voor Londen 22 Clifton Gardens Maida Vole.
Amper drie jaar later, nl. op 1-4-1903, liet hij zich opnieuw inschrijven te Gent.
Tussen deze twee data verbleef  Théo ook te Gent, het is toen dat hij zijn toekomstige vrouw leerde kennen.
Van deze periode is er een album bewaard gebleven met tientallen fantasie kaarten die hij als verliefde jongeling stuurde naar ( Margot ) Marguerite Schmid.


Volgens de telling van 1901-1910  woonde de familie De Graeve nog steeds in de Jan Breydelstraat, 10, maar op 19-5-1903 vertrokken ze naar de Begijnhoflaan, 67
Volgens dezelfde telling was hij fotograaf van beroep.

 

 

BEGIJNHOFLAAN

Huis links van herenwoning in het midden was de woonst van familie De Graeve

Kaart verstuurd door Théo naar Marguerite op 22 april 1902
 
 

 

 

theater gent
Reeks Grand Théatre de Gand. met beeltenis van Marthe Caux.

 

 

Op 24 januari 1903 stuurt Théo deze kaart naar Marguerite.
Hij schrijft in het Frans;
" Ma chère et bien aimée Margot, La maison est complètement nettoyée la semaine prochaine tu auras de l'ouvrage pour cacheter les cartes embrasse mère? chère?
de ma part et deux gros baisers de celui qui t'aime pour la vie"
Vertaling;
" Mijn lieve en geliefde Margot, Het huis is volledig gereinigd volgende week zal je veel werk hebben om de kaarten af te stempelen kus lieve? moeder? van mij en twee dikke zoenen
van hij die van je houdt voor het leven".

Deze kaart werd uitgegeven door De Graeve, Gent.!
Théo was fotograaf en dupliceerde foto's, heel belangrijk is de tekst die Théo schrijft.
Théo had dat huis te Gent, nr. 41 in de Burgstraat opgekuist en stelde voor dat Margueritte zijn foto's op voor- en achterkant voorzag van tekst met een stempel.
Duidelijk het bewijs dat de eerste prentkaarten van Théo foto's waren waarop de gegevens op voor-en achterkant gestempeld werden.

 

burgstraat 41

Burgstraat 41, in dit huis woonde en werkte Théo De Graeve.
Het werd in 1881 herbouwd door Van Doosselaere - Braet ( boekdrukkers ). Het perceel liep vroeger tot aan de Houtlei.
Langs het water stond een bijgebouw die doorheen de jaren verschillende bestemmingen heeft gekend ( stoommekaniekwerkhuis, teinturie, stoombierbrouwerij, stoomdrukkerij ).
Théo De Graeve - Schmid is in 1910 eigenaar geworden van het pand. Vermoedelijk was de drukkerij in het achtergebouw gevestigd dat uitgaf in de Luxemburgstraat.

Met dank aan Sofie Derom (dienst Monumentenzorg en Architectuur, Stad Gent.) voor de bekomen info.

 

De Graeve Théophilus (Théo) huwde op 26-9-1903 te Gent met Schmid Marguerite Pauline Augustine Marie, ° Gent 26-5-1883,
wonende in de St. Salvatorstraat, 110
Ze was de dochter van de industrieel Schmid Carolus Franciscus en van Gabriels Marie Pauline (Firma Schmid en Gabriels,kamslagerij).

 

 

bidprentje de graeve
doodsprentje margueritte

Doodsprentje van Théo en 1ste  echtgenote Marguerite.

 

 

Op28-10-1903  vestigden De Graeve Théo. en zijn vrouw zich te Gent in de Burgstraat, 41. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, nl.

  1. De Graeve Joanna Emmerentia Carolina Maria Gent 20-11-1904
  2. De Graeve Paul Marie Jean Charles "Gent 3-2-1906.
Jeanne en Paul De Graeve in hun tienerjaren. . JEANNE ET PAUL
JEANNE ET PAUL POSTKAART

 

Théo De Graeve heeft ook verschillende prentkaarten gedrukt waarop zijn kinderen poseerden

 

familie de graeve
 
Familiefoto genomen ter gelegenheid van het huwelijk van Théo's dochter Jeanne met de heer Franckx

 

In de "Wegwijzer der stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen" vindt men De Graeve Théo terug onder verschillende rubrieken, o.a. voor de eerste maal in 1904 onder de rubriek "Photografische toestellen en benodigdheden".
In 1905 staat hij vermeld onder "Photocollografie en Photozincografie" en "Photografische kaarten".
In 1906 vinden we hem onder de rubriek "Postkaarten Geïllustreerde (uitgevers van)".
In 1916 komt De Graeve  Théo  niet meer voor onder "Photografische toestellen en benodigdheden".
Vanaf 1917 staat hij vermeld onder de rubriek "Pancartes (reclame)".

Théo De Graeve gebruikte verschillende namen of logo's op zijn prentkaarten zoals Héliotypie De Graeve, Gand - H.D.G. - STAR - Carte Péle-méle HDG.
Na opzoeking stelde ik vast dat maar een logo als fabrieksmerk werd gedéponeerd.

Na inzage diverse jaargangen 1900 tot 1916 van "RECUEIL OFFICIEL DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE contenant les marques déposées en Belgique en conformité de la loi du 1er avril 1879" vond ik De Graeve maar één keer terug.
Op 19 november 1904 liet hij onder n° Gand 296 een logo patenteren dat hij gebruikte voor zijn péle-méle uitgaven.
Raar daar hij maar weinig van deze kaarten drukte in vergelijk met zijn andere uitgaven.
Betreffende de merknaam STAR vond ik geen merkdeponering terug.

 
     
Ontwerp (foto) van de Pèle -Mèle kaart
die vermoedelijk gebruikt werd voor de merk deponering.
(Ontdekt door Patrick Blomme)
 
Logo deponering zoals terug gevonden in "Recuil Officiel ........."

 

 
Pèle-Mèle zichtkaart
Zie het logo onderaan links.


 
PUB DE GRAEVE
 
Reklamekaart van de firma Théo de Graeve.

 

 

Op 28-1-1917  verhuisde de familie naar de Peperstraat, 12, waar zij een tweetal jaren verbleven.
Volgens mondelinge verklaringen werd de drukkerij De Graeve, in de Burgstraat, 41, gedurende de eerste wereldoorlog door de Duitsers bezet,
en deze zouden op het einde van de oorlog alle machines vernietigd hebben.
Zeker in het begin van de eerste wereldoorlog drukte Théo nog kaarten onder zijn eigen naam ( zie kaart hieronder) ook nadien zijn er nog sporadisch zichtkaarten gedrukt
waarop Duitse soldaten afgebeeld zijn. Sommige van deze kaarten werden zelfs ingeschreven in zijn bestelboek.
De oplage van zichtkaarten tijdens de eerste wereldoorlog was klein, vermoedelijk door de Duitse sensuur. Enkel pro Duitse kaarten verlieten de drukkerij.
Het is dan ook heel moeilijk om dergelijke kaarten toe te wijzen aan De Graeve daar er geen vermelding van zijn naam terug te vinden is op de kaarten.

 
Super zeldzame nieuwjaarskaart (litho) gemaakt voor de Duitse Soldaten
om opgestuurd te worden naar hun dierbaren.
Op keerzijde vermelding Héliotypie De Graeve, Gand.

 

 
Ongenummerde zichtkaart van Zelzate gedrukt bij De Graeve.
Met op keerzijde vermelding Photographische Abteilung, Gent.
Deze kaart werd in zijn bestelboek ingeschreven onder het nummer 23346.

 

 


Op 13-3-1919  keerde de familie terug naar de Burgstraat, 41.
In de telling van 1911-1920  staat er vermeld dat De Graeve Théo een tweede verblijf had te Mariakerke, Brugse steenweg, 113, dit vanaf 20-3-1918.
Bij de afbraak van de expositie van Luik in 1930 kocht hij daar één paviljoen dat hij liet overbrengen naar Mariakerke en heropbouwde.
Daar zal hij dan, rond 1935, de drukkerij onderbrengen die zich in de daarop volgende jaren zou ontwikkelen tot het complex dat men op heden kent.

 

 

PUB 2 DE GRAEVE

Reclame voor postkaarten De Graeve aangebracht op keerzijde van prentkaart.

 

 

Op 1-1-1935 verhuisde De Graeve Théo met gans zijn gezin uit Gent om zich op 6-11-1935 voor goed te Mariakerke Brugsestwg, 181 (dit was zijn buitenverblijf en werd zijn woning; (heeft nu het nr. 97) te vestigen.
Zijn vrouw stierf te Mariakerke op 4-9-1936. Hij hertrouwde te Gent op 30-4-1942 met Van De Keere Martha Julia, dit huwelijk bleef kinderloos.

THEO EN MARTHA

theo en martha.

 
Théo De Graeve samen met Martha Van De Keere aan zee
.Théo en Martha op wandel.

 

Op 24-6-1929 liet De Graeve zich inschrijven op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent om een handelsregister te bekomen (deze beginnen vanaf 1-9-1927).
Hij kreeg het nr. 2566 . Daarin staat vermeld dat De Graeve reeds handel dreef (drukker-uitgever) vanaf 1-1-1899.
De zetel was gelegen aan de Burgstraat, 41, Gent met als firmanaam "Impressions et Editions Th. De Graeve

 

 

briefhoofd de graeve
Briefhoofd Firma De Graeve

Er wordt aangenomen wordt dat Théo De Graeve in zijn begin periode meestal zelf de foto’s nam voor zijn zichtkaarten. Er is een postkaart geschreven door Gaston De Graeve (broer van Théo) op 14 september 1904 en verstuurd uit Blankenberge naar Baudouin De Graeve ( broer van Théo ) wonende te Gent in de  Begijnhoflaan 67.
Dit was het adres waar de familie De Graeve woonde op dat tijdstip.
Gaston schrijft hier het volgende (vertaling uit het Frans, taal waarin het bericht was opgesteld)
“Beste Broeder, Zijn de foto’s gelukt, indien wel zend me deze van de “beauty”
(mooi meisje, naam van een boot ?).
Ik heb gisteren de uitvaart van de vissersboten getrokken. Stuur ze me zo vlug mogelijk. Getekend Gaston.
Het is duidelijk dat Théo in zijn beginperiode niet alleen instond voor de fotografische opnamen van zijn prentkaarten, mijn vermoeden is dan ook dat vele zeezichten (Blankenberge) gemaakt werden door Gaston De Graeve.
Zowel Gaston als Baudouin zullen op jonge leeftijd overlijden, dit doet ons besluiten dat de samenwerking met Théo van korte duur was.

Doodsprentje van Gaston De Graeve
 
   
 

Gaston schrijft “Chere frére. Les photographies sont elles réussies, si oui  envoyer moi celles la de la “beauty”
J’ai pris hier la sortie du bateaux de pêche Envoyer le plus vite possible “ getekend Gaston.

 

In de Franstalige Catalogus van de Gentse Floraliën van 1923 staat een publiciteit van Editions Et Impressions Th. De Graeve, Rue de Bruges 41, Gand.

Het bedrijf is opgedeeld in 4 afdelingen zijnde Dep A, Dep B, DepC, Dep D;

Dep. A - Typo-Lithografie - Phototypie et Héliogravure.

Traveaux d'Art, Catalogues industriels, Cartes Illustrées,

Souvenirs pieux et mortuaires.

Edition de cartes-vues du pays - Marque "STAR"

Dep. B - Tickets-Rouleaux.

Spéciaux, adaptés par l'Etat, pour Cinémas, Théatres, Fêtes de Sociétés, Sportives et autres, Tombolas, Jeux et paris.

Tickets pour Trams, Chemins de Fer, ect.

Tickets en Rouleaux et en Carnets pour Marches, Caroussels, Meuneries et autres établissements industriels de tous genres.

Dep. C - Blocs Duplex, Triplex, Quaduplex,

Systéme Américain et Anglais, servant au Contrôle et la Comptabilité moderne,

pour tous genres de Bureaux, Magasins, Banques, Administartions publiques et toutes industries.

Blocs Duplicateurs pour Magasin de détail, Taxe de luxe, Restaurants, ect.

Blocs pour l'Etablissement de statistique, systeme breceté.

Dep. D Bobines.

Pour Caisses enrigistreuses, Machines à additionner et toutes autres Machines de Contrôle.

Bobines hygiéniques W.C. aves réclames, système déposé.

 

Op 11-5-1938  werd zijn register gewijzigd voor de aangifte van zijn  nieuw adres, nl. Brugse steenweg 179 ( Later het huisnummer 95) te Mariakerke.
De firma krijgt een andere benaming nl."Etablissement Rotary édition et impression Theo De Graeve", dit vanaf 1-5-1938.

Théo gaf duizenden kaarten uit van gans Belgie en voornamelijk van onze kust. Aanvankelijk drukte hij zelf de postkaarten.
Later werden ze afgedrukt door de Firma Phototypie Industriel te Brussel; ze kwamen terug in vijfhonderd vellen van 30 verschillende clichés (6x5).
De Graeve Theophilus drukte dan de tekst van de afbeelding op de voorzijde van de prentkaart en op de achterzijde bracht bij de lijnen aan volgens de postnormen.
Hij drukte dan alleen nog kaarten in bister en in kleur, o.a. deze van Helene Marechal.
De Graeve Théo overleed op 16-7-1948 te Mariakerke.
Het was vooral tijdens de beginperiode van Th. De Graeve's beroepsactiviteiten dat de postkaart haar grootste succes kende.

 

 

TICKET DE GRAEVE

Enkele jaren voor zijn dood stopte de firma De Graeve Théo. met het produceren van postkaarten de succesperiode van de prentkaart was immers definitief voorbij.
Vooral etiketten kwamen dan van de pers en iedereen in het Gentse kent wellicht de "tickets De Graeve".

 

 

Zijn zoon De Graeve Paul, die als drukker werkzaam was in het bedrijf, huwde te Gent op 23-9-1943 met De Neef Suzanne.
In 1948 stond de drukkerij op naam van Paul De De Graeve.
Met Paul’s overname veranderden de werkzaamheden in de drukkerij en er werd overgeschakeld op industrieel drukwerk.
Daarop volgen jaren van industriële, technische en sociale vooruitgang, wat gepaard ging met enorme kapitaalsinvesteringen.
In deze periode komen ook heel wat trusten en multinationals tot stand.
Het familiale bedrijf van Paul De Graeve werd in 1972 overgenomen door een grotere Engelse firma, nl. Lamsons Industry en kreeg de naam "De Graeve Paragon". Er werd overgeschakeld op het drukken van geperforeerd papier voor statistieken.
In 1977 werd de firma opnieuw overgenomen door de Amerikaanse trust "Moore" die een van de grootste ter wereld is.
De drukkerij Moore-Paragon, aan de Industrieweg in Wondelgem, heeft  in april 2004  de boeken neergelegd waarbij 46 werknemers hun baan verloren.
In de jaren '70 werd het overgenomen door de multinational Paragon, die op zijn beurt werd overgenomen door Moore.
Vanaf de jaren '50 was de drukkerij gespecialiseerd in kettingformulieren, bruikbaar voor onder meer computers. .
"Maar er is nooit geïnvesteerd in nieuwe producten'', verklaarde Bernard Casteels van de christelijke vakbond ACV.
Sinds de jaren '80 volgden de herstructureringen elkaar op.'' Paul De Graeve stierf op 29-4-1976 te Knokke-Zoute.

 

 

De Graeve - Paragon
Kaartje gedrukt bij ET. DE GRAEVE - PARAGON SA/NV

 

 

FABRIEK 1950
 
Binnenzicht Drukkerij De Graeve (rond 1950)

 

 

JEANNE D G
paul de graeve
Jeanne De Graeve   + 1968 (dochter vanThéo)
Paul De Graeve  + 1976 (zoon van Théo)
paul d g

Zaakvoerder Marc De Graeve (Zoon van Paul) + 1996

   
 
FABRIEK MARIAKERKE
   
 
De merknaam De Graeve siert in 2013 nog steeds de skyline van Mariakerke.
 

Geraadpleegde werken en personen.

  • Biographie De Graeve door Mvr. Van Caeneghem-Schoone.
  • Archief van Mvr. Franckx M. (kleindochter Théo De Graeve, dochter van Jeanne)
  • Archief van Mvr. Devriese G.
  • Archief  Pieters D.
  • Tijdschrift De Draak.
  • Gesprekken met Mr. Van Bost Fr. +. en Mr.Verbeke A.

  TOP

  ©Denis Pieters