Beste verzamelaar.

Veel prentkaartverzamelaars zullen in hun collectie zichtkaarten hebben die gemaakt werden door Théo De Graeve uit Gent.
Zijn prentkaartuitgaven vallen op door hun uitzonderlijke goede drukkwaliteit.
Daar weinig andere postkaartuitgevers zijn niveau evenaarden kunnen we Théo De Graeve gerust de keizer van de Belgische  zichtkaart noemen.
Gedurende een tweetal decennia zal hij pareltjes van zichtkaarten drukken.

Théo De Graeve had zijn succes te danken aan het feit dat de klant prenkaarten kon bestellen in een kleine oplage, in zijn orderboek zien we bestellingen voor één zichtkaart door bv. een bakker, eeuwlinge, renner enz.
Ook bracht hij vele kaarten uit voor kleinere gemeenten of gehuchten waar andere postkaartdrukkers niet in geïntresseerd waren..

Théo De Graeve was fotograaf die zich verdiepte in de reproductie van zijn foto's, hij werd een meester in de Héliotypie .
Héliotypie is een aangepaste versie van lichtdruk waarin de met aluin geharde gelatinelaag wordt overgebracht van glas op de metaalplaat (koper of zink); zo kunnen veel meer afdrukken worden gemaakt dan bij de gewone lichtdruk.
Het woord héliotypie verwijst naar HELIOS de jeugdige Griekse zonnegod .

Het is geweten dat Théo zich in de beginperiode verplaatste met een huifkar en alzo al reizend opnamen maakte voor zijn zichtkaarten.

Zeker in zijn begin periode was de oplage van prentkaarten vrij laag, je mag spreken van max 100 tot 200 druksels met een zelfde cliché..
De groeven in de koper- of zinkplaat waren niet druk bestendig. Dit is ook de reden dat de eerste drukken veel duidelijker zijn dan bv. de tweehonderste druk.
Later zou na verbetering van de drukprocédés de oplage verhogen tot 300 à 700 stuks.

 
Voorbeeld van een zinkplaat voor het drukken van een postkaart van Brussel,
de drukker is onbekend.
(Coll. Patrick Blomme) .


De Graeve heeft gebruik gemaakt van koperplaten wat resulteerde in haarscherpe zichtkaarten.
Goedkopere zichtkaarten werden gedrukt met zinkplaten (Simili), deze druksels zijn echter van slechte kwaliteit.
Betreffende zijn drukprocede geeft Théo extra info op de reclamekaart hieronder.


Vertaling van tekst op de kaart.

M.,

Ik heb er baat bij jou hier een spécimen te sturen van de kaarten die ik maak.
De voordelen die mijn kaarten bieden ten opzichte van andere merken zijn de volgende.

1 Ze hebben een opmerkelijke scherpte en finesse.

2 Ze zijn heel artistiek en gedrukt op karton van 1ste kwaliteit.

3 De tekst op de kaarten werd door lithografie (steendruk) aangebracht hierdoor is er geen doordruk wat wel het geval is met typografie (met tekens). Bij typografie is er steeds een doordruk die men bemerkt op de keerzijde en in de afbeelding.

4 De clichés zijn goed genomen en de kaarten worden snel geleverd.

5 De prijzen zijn 10% goedkoper dan de concurrentie voor de zelfde kwaliteit.

Ik hoop dat je me om de beste voorwaarden vraagt ze zijn steeds de voordeligste dit met mijn vriendelijke groeten.

Théo De graeve.


 

Op een andere reclamekaart van 1905 vermeld Théo dat hij de perfekte kennis heeft van de fotografie
en dat zijn kaarten steeds gedrukt worden per 32 zichten op een vel karton.
Men heeft de keuze om de kaarten te laten drukken op mat of glad karton.


Een heel belangrijk dokument is de kataloog die Théo De Graeve drukte voor de Gemeente Westende.

 

 
Met dank aan Dienst Erfgoed van de Gemeente Westende.

In dit boekje beschrijft Théo De Graeve de fabricatie en kwaliteit van zijn zichtkaarten.
De tekst hieronder werd uit het Frans vertaald naar het Nederlands.

Aan de liefhebbers van postkaarten,

De buitengewone ontwikkeling die de Postkaart sinds enkele jaren ondergaat (als gevolg
van de gewoonte om te reizen)  tonen ons de bereikte vooruitgang in een industrie (ondanks
die pas recent geboren werd) een niveau van schitterende perfectie bereikte.
Deze vooruitgang komt door de overdreven voorliefde van de toeschouwers voor de Postkaart, wiens schoonheid en afwisseling grote bevrediging geven. Zowel esthetisch als
verstandelijk en moralistisch. De verzamelaars van deze vorm van correspondentie zijn heden ten dage even talrijk als toendertijd de verzamelaars van postzegels, chromo’s,
sluitzegels enz… die vandaag dezer dag in verval raken.
Waar deze manie vandaan komt :  niemand kan het zeggen, maar het lijkt erop dat de afzender vooral op deze manier zoekt naar een proza met een zekere houdbaarheid en dat
hij zijn bestemmeling een plezier wil doen met het toezenden van een prent die herinnert
ofwel aan een gemoedstoestand of aan de plaats die hij bezocht. En het staat buiten elke
twijfel dat het belang groeit met de betere kwaliteit van de kaart en de mooiere keuze van het onderwerp dat afgebeeld wordt.
De  firma THEO DE GRAEVE te Gent heeft er altijd op gelet om heel verzorgd werk te leveren en innemende kaarten te maken. Steeds mooier en mooier en meer interessantere kaarten te maken door zowel variëteit in schoonheid als in originaliteit van het onderwerp.
Ik ben dan ook heel tevreden vast te stellen dat de toeschouwer mijn inspanningen aan-
moedigt om hem interessante zichten aan te bieden. Het bewijs is overduidelijk als mijn
produktie jaar na jaar stijgt met belangrijke aantallen. Ik heb dan ook een manier ontwikkeld
die mijn kopers hun keuze vergemakkelijkt en daarom heb ik het huidig album gemaakt  dat
alle zichten van deze localiteit bevat die ik heb. Het volstaat dus dat de klanten hun keuze thuis maken en de kaarten van mijn merk vragen aan hun leverancier. Mocht deze hun die niet kunnen leveren, dan moeten ze zeggen dat ze zich dan maar elders zullen wenden. Op deze manier zal hij wel verplicht worden mijn merk te kopen en jullie bewijzen hem een dienst want zijn omzet zal stijgen.
Mijn ultra-moderne, geperfectioneerde installatie geeft mijn producten een onbetwistbare afwerking, en langs de andere kant het belang van mijn collectie wordt benadrukt door het
groeiend aanbod aan interessante zichten. Ik ben overtuigd dat het belang van het merk
Star’ blijft groeien.
Ik wil de klanten waarschuwen voor goederen die aan een bespottelijke prijs worden aangeboden, ze zijn steeds restantjes van een voorraad of hebben productiefouten.
Het spreekt vanzelf dat het onberispelijk werk, zoals het door mij wordt aangeboden, moet verhaald worden en dat de prijs niet dezelfde is als afgeprijsde kaarten. Teneinde een goede indruk te maken en door het gebruik van arteristieke negatieven die duur en moeilijk te vinden zijn.
Bij de zo speciale aanmaak van de Postkaart heeft niets meer belang dan het verkrijgen van een goede fotografische cliché. Onder andere de technische kant (de juiste belichting om een standvastig negatief te krijgen) vraagt van de bediener een zekere dosis goede smaak en jarenlange ervaring om deze arteristieke en originele negatieven te maken waarvan de afdrukken de reputatie van mijn zaak maken.
Het spreekt vanzelf dat de daarop volgende productiefases al mijn zorgen krijgen en uitge-
voerd worden door ervaren beoefenaars. De eerste keuze grondstoffen maken dat de kaarten zich in de goede zin onderscheiden van deze die mijn concurenten aanbieden. Deze
zijn meestal grijsachtig en onduidelijk, missen de finesse, de diepte en het perspectief dat juist de kaarten van ‘Star’ zo aantrekkelijk maken.
Men begrijpt gemakkelijk dat, als ik mij inspan om ‘ongeacht de kosten’ alle jaren een gedeelte van mijn uitgave te vernieuwen en te verbeteren en mijn klanten een eersteklas
aanbod aan zichtkaarten te geven, het mij onmogelijk is om een prijsvermindering te geven
zoals sommige concurenten. Dit zou een waardevermindering en uiteindelijk het verval van het artikel betekenen. Ik heb dan ook steeds vermeden dat de zichtkaarten van het Merk ‘Star’ een straatventers-artikel werden.
Mijn kaarten worden verkocht in de betere winkels aan de volgende prijzen :
Zwart/wit kaarten                                                                                        0.05 fr/st   0,50 fr/12
Gekleurde zwart/wit kaarten, dubbele kaarten, blauwachtig of bister      0,10 fr/st   1,00 fr/12
Ik durf te hopen dat de zorgen die ik besteed aan uitvoering, de keuze en de vernieuwing van mijn negatieven alsook de goede afwerking van al mijn goederen een sterke troef zullen betekenen bij de bezorgde klanten die arteristieke postkaarten willen verwerven.

Voordelen van de Kaarten ‘STAR’ ten opzicht van kaarten van de concurentie.

De collectie bevat een grote keuze en wisselt af, prachtige en artistieke onderwerpen, een reguliere druk op ivoor-karton van 1ste kwaliteit ; sterkte, netheid, elegantie, invalshoek, alles
blijft behouden in de zichten en laat deze het fotografisch beeld het best benaderen.
De opdruk van de tekst met steendruk onderdrukt onzuiverheid, wat steeds een onaangenaam gevolg heeft.
We vragen dus levendig aan de liefhebbers van de geïllustreerde Postkaarten met goede smaak
om overal naar de zichtkaarten van het Merk ‘Star’ te vragen. Eis ze bij uw normale leverancier.
Heeft hij ze niet, vraag ze elders, ze zijn te koop in alle goede winkels, vooral in de volgende :
WESTENDE     Bisschops et ’t Servranckx, Vattemaere-Cambier, Meeuwenlaan, Cornille, Meeuwenlaan

 

Het boekje bestaat uit 13 bladzijden, 4 met tekst en 9 met miniatuur afdrukken van genummerde zichten van Westende.


Bij grotere bestellingen werden er meerdere foto's genomen van het zelfde onderwerp, zo dat we soms meerdere varianten kennen van een zelfde nummer of zicht.
Ook werd er bij bijbestelling meestal een ander cliché gebruikt. De verschillen zijn soms heel miniem maar zijn toch vast te stellen.

Hieronder drie varianten van De Graeve's zichtkaart N° 22519

VOORUIT 1
 
VOORUIT 2
VOORUIT 3

 

De zichtkaarten van De Graeve "Expositie van Gent in 1913" werden op karton gedrukt.
Per druk werden 20 kaarten gemaakt 5X4.

druk
 
Een onversneden vel prentkaarten van De Graeve (Kaarten van de Wereld Tentoonstelling 1913).

 

We kunnen de uitgaven van De Graeve in vier categorieën indelen nl. de voorlopers, de toeristische postkaarten, de evenement uitgaven en de privé zichtkaarten.     

  • De tweede categorie zijn de kaarten uitgegeven van grote steden zoals Gent, Antwerpen, Brugge, Luik, Spa, kuststeden enz.
    Op de eerste uitgaven stond vermeld Heliotypie De Graeve, Gent later werd de merknaam STAR toegevoegd.
    De kaarten werden verkocht door verschillende verkopers van postkaarten en er was geen exclusiviteit voor de verkoper.

 

 

TOP