Algemeen

De veldwikkeling, die zorgt voor het permanent magnetisch veld van de stator, staat in serie met de ankerwikkeling. Dit wordt duidelijk op onderstaande afbeelding.

basisschema_serie (9K)

Aangezien de veldwikkeling in serie staat met de ankerwikkeling voert deze ook de volledige ankerstroom. De veldwikkeling zal dus bestaan uit dikke draad en weinig wikkelingen. Hierdoor is deze weinig inductief en heeft een kleine Ohmse weerstand.


Toerental

Toerentalkromme

toerentalkarakteristiek (3K)

formule_toerental_serie (3K)

Uit de karakteristiek blijkt dat het toerental omgekeerd evenredig is met de belasting / ankerstroom. De flux is evenredig met de ankerstroom aangezien de veldwikkeling in serie staat met de ankerwikkeling. Bij een kleine belasting is de ankerstroom en dus ook flux klein, hierdoor krijgen we een groot tegen-EMK in de noemer en kleine teller. Dit resulteert in hoog toerental bij een lage belasting.
OPGELET: De seriemotor slaat op hol bij nullast!
Bij een toenemende belasting stijgt de ankerstroom en evenredig met de ankerstroom de flux. We krijgen een klein tegen-EMK in de teller en een grote noemer. Dit resulteert in een laag toerental bij een grote belasting.

Toerental regeling

Bij de onafhankelijk bekrachtigde- en de shuntmotor wordt het toerental geregeld door het veld te regelen. Bij de seriemotor zijn de bekrachtigingstroom en de ankerstroom dezelfde. Door een parallelweerstand over de veldwikkeling te plaatsen wordt de ankerstroom behouden en kunnen we het veld alsnog be´nvloeden.


Koppel

Koppelkromme

koppelkarakteristiek (4K)

T = k*ø*Ia

De ankerstroom laat niet alleen het koppel stijgen maar zorgt ook voor een toename van de veldflux. Hierdoor krijgt de koppelkromme een kwadratisch verloop.

formule_koppel_serie (1K)

Het nuttige koppel / koppel op de as is kleiner dan het elektromechanische koppel. Hiervan moeten nog ijzerverliezen en mechanische verliezen worden afgetrokken.
Vanaf een bepaalde belasting / ankerstroom zal het de curve lineair verlopen doordat het magnetisch veld verzadigd geraakt.


Koppel - Toerentalkarakteristiek

Na een studie van bovenstaande gegevens bekomen we volgende koppel-toerentalkarakteristiek

koppel-toerentalkarakteristiek (3K)

Bij kleine last is de rotatiesnelheid zeer groot en zal de motor op hol slaan. Bij het op hol slaan zijn de stromen beperkt en is er enkel mechanisch gevaar.
De seriemotor heeft een groot koppel bij een laag toerental. (dus ook een groot aanloopkoppel)

Onafhankelijk bekrachtigde
Shunt
Compound
hoofdpagina