Het Wambeeksche Heim

Marsch
Kantaat

 
MARSCH
 

Vandaag den moed verpand
Tot jubelfeest, tot jubelfeest
Wij rijken hem de hand
Met blijde geest, met blijde geest
Hem wordt vandaag verheven
Die vijf en twintig jaar
Voorzitter is gebleven
In 'st Pharaïldis fanfaar
Vandaag den moed verpand
Tot jubelfeest, tot jubelfeest
Wij reiken hem de hand
Met blijde geest, met blijde geest


TRIO

Wie is 't die U beroemen
Een vrij Wambeeksch geslacht
Ziet wij brengen U bloemen
En zingen uitermacht
Vandaag den moed verpand. Enz...


KANTAAT
 

Refrein

O Edele Heer
O gulden glans
Wij zingen uw vlaamsche toonen
En men tracht U te Kroonen
Met een verheugde bloemenkrans
O Edele Heer, O gulden glans
Men kroont men heeft de kans
Met een verheugde bloemenkrans

I
Heer Fuerison wat eene glorie
Hier op uwe blijde zilverfeest
Het schijnt ons waar eene victorie
Die bezingen blij van geest.

II
Dien dag zal in uw leven tellen
Vergeten zult gij nooit een stond
Ziet jonge en oude gezellen
Staan hier vandaag tot U in 't rond.

III
Sinte Pharaïldis en hare leden
Zijn vandaag tot U gezeld
Steeds vijf en twintig jaar geleden
Hebt gij U aan haar hoofd gesteld.

IV
Een kwart der eeuw die is doordreven
Onder 't geschal van het muziek
Als Voorszitter ons leeren leven
Ene ons bevrijd van fanatiek

V
't Is vijf en twintig lange jaren
Dat gij ons dient in vaderschijn
Een straal van hoop komt over ons verklaren
Dat g'haast een dorpsvader zult zijn.

VI
Zie klein en groot is hier tevreden
Van gansch het dorp zijt ge geacht
En dat uw plichten hier beneden
In iedren tijd goed hebt volbracht

VII
Na arbeid krijgt men beloone
Zoo leert ons waar een oude schrift
Daarom komen wij ons vertoone
Heer Fuerison met een kleine gift.

VIII
Hetgeen men U komt op te dragen
Het heeft geen schat van weerdigheid
Men hoopt dat 't U toch zal behagen
't Komt uit een waar genegenheid.

IX
Wij gaan op uw gezondheid drinken
En thans hoopt men nog blij van geest
Dees vlaamsche lied eens doen te klinken
Op uw gouden jubelfeest


Terug naar de geschiedenispaginas