Start Tweedes Derdes Vierdes


zoeken

TopStartpagina

 

 

 

Studietips wiskunde    

Overal lopen leerkrachten rond met studietips...  Hier volgt een "leren leren" in zes stappen.  Het lijkt alsof ik zelf aan het woord ben:

Kijk élke dag je les wiskunde na van stap 1 tot en met stap 3:
Wat je niet begrijpt moet je duidelijk  aan je leerkracht kunnen formuleren!!!!

1.

we bekijken de inhoudstafel

2.

we verkennen de leerstof

3.

van lezen naar... begrijpen

4.

instuderen

5.

zelfstudie

6.

herhalen
Bij voorbereiding van een grote toets:  van stap 1 tot en met stap 6
bij stap 5: 
 • opgave aandachtig lezen, oplossing bedekken en zélf de oplossing opschrijven
 • je gedachtengang gestructureerd weergeven 

 
 • Op een toets werk je niét met potlood!!!
 • De verbetering van de toest moet correct en met zorg gebeuren.

Hoe los je nu zelfstandig een wiskundeprobleem op ?

 
1. Analyse: Je moet precies weten wat er gegeven is en wat er gevraagd  is.
Enkele vuistregels:
 • maak indien mogelijk een figuur of een schema
 • vertaal het probleem in een meer geschikte voorstelling
 • onderzoek concrete gevallen
   
 2. Planning: Je ontwart het probleem in deelproblemen zolang en zodanig dat een nieuwe voorstelling ontstaat waarin uitsluitend routine-opdrachten voorkomen.
Het opstellen van het plan verloopt meestal moeizaam!
Je kan het probleem aftasten door:
 • gebruik te maken van je wiskunde-kennis, van ervaring bij het oplossen van vroegere problemen
 • hulplijnen te tekenen
 • speciale gevallen te beschouwen... en dit tot "de vonk overspringt"
Vraag je voortdurend af of de geplande stappen wel nuttig en haalbaar zijn.
 
    3. Uitwerking: Pas na het opstellen van het plan begin je aan de uitwerking van de verschillende stappen. Hier zal vooral je vakinhoudelijke kennis van pas komen.
   4. Verificatie: Test je oplossing:
 • maak de proef
 • controleer de bewerkingen
 • toets de oplossing aan het gezond verstand!
 • ga na of de vraag volledig opgelost is en blik terug op de gebruikte methode:
  1) hoe heb ik dat eigenlijk gedaan?
  2) kan dat niet eenvoudiger?
Het duidelijk uitschrijven van de oplossing van een probleem, zodat het begrijpelijk wordt voor anderen, maar ook voor jezelf, draagt veel bij tot het bereiken van correcte resultaten!!

Ten slotte nog enkele nuttige wenken:

Wiskunde studeer je... 
 • met pen en papier
 • rustig en nauwgezet
 • op je eigen tempo
 • door dagelijks te oefenen
 • door nu en dan even te pauzeren (je geest krijgt dan de kans om onbewust aan het probleem te werken en intuïtief worden ideeën gegenereerd)
 • door voldoende tijd te voorzien zodat efficiënt kan gewerkt worden 

niét volgens het 'last minute'-principe en bijgevolg onder   s t r e s s 

Deze studietips werden opgemaakt door "Bruno Van Eeckhout", een leraar wiskunde.

AllerleiTopLesopdrachtenStartpagina
 
An Vandersteene - Wiskundehoekske van steentje - ASO
Laatst bijgewerkt: 14/01/2006 .