Start Tweedes Derdes Vierdes


Omhoog Getallen Meetkunde

zoeken

TopStartpagina

 

 

 

 

Hallo en welkom, 

Hier kan je naast lesopdrachten ook heel wat oefeningen vinden volgens onderwerp. 

Maak er zo veel als je wil, en onthoud: 

"Hoe meer oefeningen je maakt hoe beter het gaat!"

Al wil dat niet zeggen dat je de theorie niet moet leren hoor! Daarmee moet je altijd beginnen!

Samenvatting van alle leerstof van dit 2de jaar nodig? Klik hier even.

Groetjes van mij en succes bij het oefenen,

An

Een welgemeende dankjewel aan Vicky Accou die het 2į jaar uitwerkte! 

 


2de jaar
leerplan : D/1997/0279/032

GETALLENLEER

1. De verzamelingen Z en Q :

 • De hoofdbewerkingen in Z met 3 webtesten...

Som en verschil in Z +

Product en quotiŽnt in Z +

De hoofdbewerkingen in Z +

 • Machten en vierkantswortels in Z
 • Volgorde van de bewerkingen in Z
 • De hoofdbewerkingen in Q
 • Eigenschappen van de hoofdbewerkingen in Q
 • Machten en vierkantswortels in Q
 • Volgorde van de bewerkingen in Q
 • Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud
2. Machten met gehele exponent :
 • Gehele exponent
 • Product van machten met hetzelfde grondtal
 • QuotiŽnt van machten met hetzelfde grondtal
 • Macht van een macht
 • Macht van een product
 • Macht van een quotiŽnt

  Rekenen met machten 1

  Rekenen met machten 2

3. Wetenschappelijke schrijfwijze :

4. Eentermen en veeltermen :

 • Eentermen en veeltermen
 • Getalwaarde
 • Herleiden van een veelterm
 • Som en verschil van eentermen en veeltermen
 • Product van eentermen en veeltermen
 • QuotiŽnt van eentermen
 • QuotiŽnt van een veelterm door een eenterm

Getalwaarde van een veeltermen

Getalwaarde van een veelterm

Rekenen met veeltermen

Rekenen met veeltermen

Macht van een eenterm

5. Merkwaardige producten :

6. Ontbinden in factoren :

7. Vergelijkingen :

 • Gelijkheden
 • Eigenschappen van gelijkheden
 • Vergelijkingen van de eerste graad in ťťn onbekende oplossen

Vergelijkingen oplossen

Vergelijkingen oplossen

Vergelijkingen e.d.

8. Vraagstukken :

9. Evenredigheden :

 • Definitie
 • Hoofdeigenschap
 • Afgeleide eigenschappen
 • Derde, vierde en middelevenredige
 • Recht en omgekeerd evenredige grootheden
 • Vraagstukken
Evenredigheden Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Evenredigheden Het ontbrekende getal in een evenredigheid berekenen.
Vraagstukken R.E. O.E. Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.

10. Grafieken en diagrammen :

 • Grafieken en diagrammen
 • Strookdiagrammen
 • Schijfdiagrammen
CoŲrdinaten Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Omzettingen Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Interpreteren Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Schijfdiagram tekenen Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Strookdiagram  Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
TopStartpagina

MEETKUNDE

0. Transformaties :
 • Soorten transformaties
1. Spiegelingen :
 • Definitie van spiegeling
 • Eigenschappen
Transformaties van het vlak Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
vlaf_00002.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
vlaf_00003.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
 • Symmetrieas van een figuur

2. Verschuivingen :

 • GeoriŽnteerd lijnstuk
 • Definitie van verschuiving
 • Gelijke verschuivingen
 • Eigenschappen
Transformaties van het vlak Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
vlaf_00004.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
vlaf_00005.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 

3. DraaiÔngen :

 • Definitie van draaiÔng
 • Eigenschappen
Transformaties van het vlak Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
vlaf_00006.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
vlaf_00007.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava.
Cursus CABRI.pdf (587K) Inleiding op Cabri met oefeningen op spiegelingen, verschuivingen en draaiingen.

4. Congruentie :

 • Definitie
 • Congruente driehoeken
 • Congruentiekenmerken van driehoeken
 • Criterium van de middelloodlijn van een lijnstuk
vlaf_00001.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
vlaf_00008.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
 • Criterium van de deellijn van een hoek
vlaf_00009.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 
vlaf_00010.htm Aanschouwelijke voorstelling d.m.v. CabriJava. 

5. Gelijkvormigheden :

 • Gelijkvormige figuren
 • Gelijkvormigheden, evenredigheden en schaal
 • Gelijkvormige driehoeken
6. Hoeken bij twee evenwijdigen en een gemeenschappelijke snijlijn :
 • Eigenschappen
 • Omgekeerde eigenschappen
Hoeken bij 2 evenwijdigen en een snijlijn (benamingen) Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Hoeken bij 2 evenwijdigen en een snijlijn (berekenen) Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.

7. Eigenschappen van driehoeken :

 • Som van de hoeken van een driehoek
Som van de hoeken in een driehoek Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
 • Buitenhoek van een driehoek
 • Definitie gelijkbenige en gelijkzijdige driehoek
 • Kenmerk van een gelijkbenige driehoek
 • Symmetrieas van een gelijkbenige en een gelijkzijdige driehoek
8. Eigenschappen van vierhoeken :
 • Som van de hoeken van een vierhoek
Som van de hoeken in een vierhoek Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Eigenschappen van vierhoeken Oefeningen van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
 • Definitie van trapezium
 • Gelijkzijdig trapezium
 • Symmetrieas
 • Kenmerk van een gelijkbenig trapezium
 • Symmetrieas van een gelijkzijdig trapezium
 • Definitie van parallellogram
 • Zijdenkenmerk van een parallellogram
 • Hoekenkenmerk van een parallellogram
 • Diagonalenkenmerk van een parallellogram
 • Symmetriemiddelpunt van een parallellogram
 • Definitie van rechthoek
 • Diagonalenkenmerk van een rechthoek
 • Symmetriemiddelpunt van een rechthoek
 • Symmetrieassen van een rechthoek
 • Definitie van ruit
 • Diagonalenkenmerk van een ruit
 • Symmetriemiddelpunt van een ruit
 • Symmetrieassen van een ruit
 • Definitie van vierkant
 • Diagonalenkenmerk van een vierkant
 • Symmetriemiddelpunt van een vierkant
 • Symmetrieassen van een vierkant
9. Ruimtemeetkunde :
 • Voorstelling in verschillende perspectieven met 2 webtesten...
Onmogelijke figuur Gemaakt en ons toegestuurd door de leerlingen van 2 I.W. van het K.S.O. Glorieux uit Ronse.
Rechten (snijdend-kruisend) Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
Rechten en vlakken (snijdend-kruisend) Oefening van Guy Gijbels, Ursula-Instituut te Herk-de-Stad.
 • Ruimtefiguren herkennen : kegel, piramide, bol
 • Inhoud van meetkundige lichamen : kegel, piramide, bol
Aanzichten Online test i.v.m. vooraanzicht, rechteraanzicht, linkeraanzicht , ... van meetkundige lichamen.
Inpakken Verschillende doosjes maken voor 4 pingpong-ballen.
TopStartpagina

  Webstats4U - Gratis web site statistieken 
Eigen homepage website teller
 
An Vandersteene - Wiskundehoekske van steentje - ASO
Laatst bijgewerkt: 08/01/2009 .