Start Tweedes Derdes Vierdes


Omhoog

zoeken

TopStartpagina

 

 

 

 

Zelfstudie, de goede manier om jezelf je leven lang bij te scholen!

Hieronder vind je de opdrachten die je te verwerken hebt dit jaar.  Je kan zelf een planning opstellen.  Hou daarbij wel rekening met opgegeven deadlines - dit zijn uiterste data waartegen bepaalde opdrachten afgewerkt moeten worden - en wees realistisch bij het plannen. 
We gebruiken het boek "
Van basis tot limiet 3: getallen – analytische meetkunde – statistiek".
Jij gebruikt dit boek niet? Paginaverwijzingen in een ander kleur verwijzen naar het boek "
Van basis tot limiet 3.4 - statistiek".
Wil je juist weten wat je moet kennen?  Neem dan een kijkje bij "Doelstellingen".

Startsituatie 1   

Herhaling vorige jaren

Statistiek 2    

Voorstellen van gegevens

Statistiek 3    

Voorstellen van gegevens

Statistiek 4    

Verzamelen en ordenen
van gegevens

Statistiek 5    

Histogram en frequentiepolygoon

Statistiek 6    

Centrummaten (1)

Statistiek 7    

Ogief

Statistiek 8

Centrummaten (2)

Statistiek 9

Spreidingsmaten

Statistiek 10

Boxplot en standaardafwijking

Herhalingsoefeningen

Proeftoets 1

en examentip

TopLesopdrachtenStartpagina


 

Startsituatie

Tik in Google even volgende zoektermen in: "statistiek basisbegrippen" en kijk eens waar je terecht komt.
Ja hoor, op de universiteit of de hogeschool! Criminologen en psychologen... Statistiek is wiskunde die in veel vakdomeinen waardevol blijkt te zijn.

"Jij mag er dit jaar mee beginnen en hoe sneller je ermee kan werken, hoe beter voor jou", dacht ik zo. Succes!

Alle zaken die na een verticale lijn staan, verwijzen naar uitleg. Die vind je zowel online als in je bundel. Je beslist zelf waar je de leerstof doorneemt, maar je kent de inhoud en kunt de opdracht volledig zelfstandig uitvoeren.

Twijfel je wat je juist moet indienen? Klik dat altijd op de knop onder elke opdracht.

Op verkenning

 • Wat je kent uit vorige jaren kan je hier eventjes opfrissen! Klik op de titels om je geheugen op te frissen...

MAG! Grafieken en diagrammen

Globale grafieken Som- en verschilgrafiek Verbanden
Grafieken aflezen Maximum en minimum Formules
Grafieken tekenen Periodieke grafieken Formule naar grafiek

MOET! Enkele grafische voorstellingsmogelijkheden... om te verkennen

Vooral de laatste eens goed bestuderen, aub! Een steel-bladdiagram of stengelbladdiagram moet je kunnen gebruiken.

Even oefenen

 • MAG! Klik hier en los een aantal - of alle 14 - grafieken op.

Maak van volgende opdracht - klik hier voor de opgave - een verslag (zie "in te dienen"). 

 • Interpreteren: alle grafieken overlopen en de vragen beantwoorden!
  Alle eindantwoorden voor elk van de 6 grafieken uit het 1° deel: 'interpreteren' worden netjes genoteerd.
  De werkwijze vermelden is niet nodig! 

 • Diagrammen omzetten: dit is een belangrijke werkwijze. 
  Hoe sneller je deze onder de knie hebt hoe beter!
  Voor dit deel 'diagrammen omzetten' maak je één volledige oefening.
  Je krijgt een tabel met 3 kolommen waarvan één ingevuld is.
  Neem die tabel over (tekeningen niet!) en geef de oplossingen van de 2 andere kolommen.
  Gebruik een verschillende kleur voor gegeven kolom en antwoordkolommen. 

  Omzetten zorgt bij jou voor problemen? Klik
  hier even voor meer uitleg over procentrekenen.

Iets niet duidelijk? Vraag het me even. Je hebt - minstens - één week tijd voor deze opdracht.

In te dienen

TopLesopdrachtenStartpagina

 

Opdracht 2Het voorstellen van gegevens.

Op verkenning

 • MOET! Lees 5.1.1. pagina 176-177:  Inleiding / pagina 6-14: Inleiding en terminologie (1.1. tot en met 1.3)

Opdracht - hiervan maak je een verslag (zie "in te dienen").

 • Studeer de definities. Noteer die op je verslag.

  • Geef de definitie van statistiek.

  • Wat is een populatie?

  • Wat is een steekproef?

  • Wat zijn waarnemingsgetallen?

  • Welke soorten waarnemingsgetallen bestaan er?

 • Zoek in een krant, tijdschrift of internet een voorstellingswijze van gegevens. Kleef dit op je verslag.

  • Wat is de populatie in jouw voorbeeld?

  • Wat is de steekproef uit jouw voorbeeld?

  • Wat zijn de waarnemingsgetallen?

 • Je krijgt een grafiek.

  • Wat staat hierop afgebeeld?
   Je antwoord moet volledig zijn.

  • Wat stel je vast op basis van de leeftijd? 
   Kan je daar een verklaring voor geven?
   Zorg ervoor dat je verklaring doordacht is en alle onderdelen van de grafiek bespreekt.

In te dienen

TopLesopdrachtenStartpagina

 

Opdracht 3:  Methodes voor het voorstellen van gegevens

Op verkenning

Opdracht - hiervan maak je een verslag (zie "in te dienen").

 • 1° week: kijk bij 'in te dienen'
  Maak hb pagina 182 oefening 1 (pagina 20 oefening 10)
  Maak dit in Excel...  of in Word... 
  Alleen als het je echt niet lukt met de computer, maak je deze oefening op een takenblaadje.
  Voorzie je pagina van je naam, klas en nummer  en print het resultaat.

  Weet je echt niet hoe het moet? Kijk dan eens bij Grafieken met Excel of bij Grafieken met Word
  Een startcursus Excel vind je eerst hier en dan voor grafieken  hier.

 

 • 2° week: kijk bij 'in te dienen' 
  Na verbetering (in klas) van vorige opdracht begin je hieraan.
  Maak hb pagina 182 oefening 2 (pagina 20 oefening 11) om verder te oefenen.
  Voorzie je pagina van een koptekst met je naam, klas en nummer
  Drop het resultaat in de uploadzone.

In te dienen

TopLesopdrachtenStartpagina

 

Opdracht 4Het verzamelen en ordenen van gegevens.

Voor deze opdracht heb je minstens 2 weken tijd.
Na de eerste week wordt uitleg gegeven over de theorie. Zorg dat je je vragen klaar hebt...
Klik op "in te dienen" indien je twijfelt over welke opdracht echt afgeleverd moet worden.

Deel 1 (1ste week)
Leerstof verwerken!
Vragen formuleren!
Niets indienen!

Het sommatieteken

 • MOET! Studeer blz. 184-185 punt 5.2.1 / pagina 24 (2.3)

Frequenties

 • MOET! Lees blz. 185-188  / pagina 25-29 (2.4 tot en met 2.6)
   

 • MOET! Zorg dat je volgende begrippen kort kan uitleggen:

  • Frequentietabel

  • Absolute frequentie

  • Relatieve frequentie

  • Cumulatieve frequentie

  • Cumulatieve absolute frequentie

  • Cumulatieve relatieve frequentie
    

 • MAG! Oefening (met oplossing - om jezelf eens te testen - niet in te dienen)

  • Tijdens de sportnamiddag willen de leraren lichamelijke opvoeding van de Sint-Jansschool de behendigheid van de 603 leerlingen testen.
   Met behulp van banken, touwen, klimrekken en ander marteltuig stellen zij een hindernissenparcours op.
   Met elk van de twintig hindernissen is er telkens één punt te verdienen.

   Om een idee te krijgen van het resultaat van de test noteert een leraar de scores van elke tiende leerling die de proef aflegt.
   Op het einde heeft hij de score van 60 leerlingen genoteerd.

   De scores van deze 60 leerlingen zijn:

   11

   13

   8

   13

   12

   16

   10

   12

   15

   13

   13

   9

   15

   13

   16

   12

   14

   14

   15

   10

   15

   16

   15

   10

   11

   15

   9

   16

   12

   17

   12

   10

   12

   14

   13

   17

   13

   14

   17

   15

   11

   16

   14

   16

   16

   10

   15

   17

   14

   17

   12

   13

   14

   9

   13

   15

   13

   13

   10

   14

   Vraag: 

   1. Wat is de populatie?

   2. Wat is de omvang van de steekproef?

   3. Vul de frequentietabel in (doe dit op papier) met xi, A.F., R.F. en R.F. in %.

    xi A.F. R.F.

    R.F. in %

           
   4. Maak een schijfdiagram in Excel met de procentuele relatieve frequentie.

   5. Maak een strookdiagram in Excel met de procentuele relatieve frequentie.

  De juiste oplossing vind je in het Excelbestand: behendigheid.

Deel 2 (na klassikale uitleg) Opdracht

Opdracht - hiervan maak je een verslag (zie "in te dienen").

 • Oefeningen

  • Maak hb 196 oef 1 : a - d - e / pagina 33 oef 7 a - d - e

  • Maak hb 196 oef 3 a - c / pagina 33 oef 9 a - c

 • In Excel kan je ook aan statistiek doen. Vind je hoe?  
  (helpfunctie: probeer oef 3a (9a) op computer, oplossing in Excel vind je hier)

 • MAG! Ook met je rekentoestel is het mogelijk om oefeningen op te lossen:  grafisch rekentoestel en frequentietabel.

In te dienen

TopLesopdrachtenStartpagina

 

Opdracht 5:  Histogram en frequentiepolygoon

Op verkenning

 • MOET! Studeer blz. 189-190 ivm Histogram. / pagina 35-39 (3.1 tot en met 3.3) + pagina 41 (3.4)
  Dit kan pas lukken als je je echt op de verschillende stappen concentreert.

 • MAG! Hoe een klassenindeling maken wordt hier nog eens uitgelegd.

 • MAG! Uitleg over het histogram kan je ook hier vinden.

Enkele oefeningen om het onder de knie te krijgen...

 • MOET! Maak  hb 199 nr 14 a, b, c, d / pagina 47 oef 7 a-b-c-d om dit in te oefenen. Houd je oplossing bij in je cursus. De oplossing vind je hier.

 • MAG! In een school worden op een dag de boekentassen van al de leerlingen van het derde jaar gewogen.
  De resultaten vind je op een Excelblad: "wegingboekentas".

  Vragen :                                                                        

  • Wat is hier de populatie?

  • Wat is de steekproef?

  • Maak frequentietabel met AF, RF, CAF en CRF.

  • Stel het histogram op met klassen

  • Kan je dit ook met Excel? 

  Los al deze vragen op een 2de werkblad in de opdrachtwerkmap "wegingboekentas"op.

  Oplossing nodig? "wegingboekentasoplossing"

Nog even verkennen

 • MOET! Studeer blz. 192-193 ivm de enkelvoudige frequentiepolygoon. / pagina 35-39 (3.1 tot en met 3.3) + pagina 42 (3.5)

 • MAG! Meer informatie kan je hier ook vinden: Frequentiepolygoon.

Opdracht - hiervan maak je een verslag (zie "in te dienen").

 • Maak van één oefening - zie smartschool - opgave mee kopiëren - een verslag.
  Even oefenen in Gegroepeerde frequentietabellen (met klassen)?  
  Uitgewerkt voorbeeld - met uitleg - van zo'n oefening vind je bij "In te dienen".

In te dienen

TopLesopdrachtenStartpagina

 

Opdracht 6Centrummaten

Met centrummaten geef je het 'midden' van een verdeling aan. Bij veel verdelingen liggen de getallen 'rond' een bepaald getal. Met een centrummaat geef je aan waar de getallen zo'n beetje om heen liggen. De 3 bekendste centrummaten zijn:

Rekenkundig gemiddelde

 • Oefening  Maak van elke reeks oefeningen tot je het kan.
 • Taak: maak een verslag van 3 oefeningen per reeks (er zijn 3 reeksen)
  = 3 x 3 = 9 oefeningen (totaal 9 oefeningen dus!)

Modus

 • Leer hb blz. 204  (pagina 54 4.3) en je kan ook eens kijken bij Modus
 • Taak: maak een verslag van 3 oefeningen.

Mediaan

 • Leer hb blz. 205 - 206  (pagina 55-56 4.4 en 4.5) en je kan ook eens kijken bij Mediaan
 • Taak: maak een verslag van 3 oefeningen.

Ken je het?  Eventjes testenHierna kan je Gemiddelde, Modus en Mediaan op een ludieke manier inoefenen.

In te dienen

TopLesopdrachtenStartpagina

 

Opdracht 7:  Ogief

Een ogief is eigenlijk een cumulatief frequentiepolygoon. Je maakt gebruik van C.A.F. en C.R.F. - in plaats van A.F en R.F - om de grafiek op te stellen.

 • Oefening

 • Je maakte reeds hb p 199 oefening 14 a, b, c en d / pagina 47 oef 7 a-b-c-d. Werk deze oefening af door e (e) uit te voeren. De oplossing controleer je hier.

Opdracht

 • Maak hb p 199 oefening 17 / pagina 47 oef 10 helemaal. Doe dit overzichtelijk op een cursusblad. Daarna doe je dit nog eens over in EXCEL.

Heb je nog een extra oefening nodig? Maak dan oefening 16 uit je handboek. De oplossing kan je altijd bij mij komen nakijken.

 

In te dienen

TopLesopdrachtenStartpagina

 

Opdracht 8:  Centrummaten

Je kent de begrippen Rekenkundig gemiddelde, Modus  en Mediaan. Daarbij komt nog een nieuw begrip namelijk Kwartielen
 • MOET! Studeer blz. 206 5.3.6 / pagina 56-58 (4.6 - 4.7). Dit zou geen problemen mogen opleveren.

Ken je alle centrummaten nog?  Eventjes testen...

Opdracht

 • Maak hb p 209 oefening 12 / pagina 62 oefening 16 helemaal. 
   

In te dienen

TopLesopdrachtenStartpagina

 

Opdracht 9:  Spreidingsmaten

Een spreidingsmaat geeft aan of getallen in een verdeling dicht bij elkaar liggen of juist ver uit elkaar. Met centrummaten geef je het 'midden' van een verdeling aan. Een spreidingsmaat is een maat voor het al dan niet 'dicht of verder weg liggen' van het centrum.

Variatiebreedte en interkwartielafstand

MOET! Leer hb blz. 210 - 211 / pagina 63 - 64 en bij Variatie- of spreidingsbreedte en Kwartielafstand.

BoxplotBoxplot of snorrendoos

MOET! Leer hb blz. 212  / pagina 65 - 67 en bij Boxplot of ook hier nog eventjes... Boxplot 

Een boxplot is een grafiek waarin de spreiding van een variabele wordt weergegeven aan de hand van de mediaan en het eerste en derde kwartiel. De onderste en de bovenste lijn geven respectievelijk de laagst en de hoogst voorkomende waarde weer. De lijn in de rode boks stelt de mediaan voor en de onder- en bovenrand van de boks zijn respectievelijk het eerste en derde kwartiel. De helft van de waarnemingen ligt dus in de rode boks.

Variantie en standaardafwijking

MOET! Leer hb blz. 212 - 214 / pagina 67 - 69 en bij Standaarddeviatie

 

MOET! Klaar? Dan kun je alles eventjes samenvatten door het uitgewerkt voorbeeld te bestuderen en uit te werken.

In te dienen: ... niets

TopLesopdrachtenStartpagina

 

Opdracht 10: Boxplot en standaardafwijking

We maken volgende opdrachten en bereiden daarmee ons examen statistiek perfect voor. 

 • MOET! hb pagina 215: 
  • 1 a                        Oplossing
  • 4  a en b                Oplossing
  • 10 a, b en c           Oplossing

Nog een oefening over standaardafwijking met controle nodig?

Zo jullie werk zit erop. Ik hoop dat je het niet te erg vond...

In te dienen

TopLesopdrachtenStartpagina

 

Herhalingsoefeningen

TopLesopdrachtenStartpagina

 

Proeftoets 1    Na de leerstof over het Ogief.

Bij een gezelschapsspel moet je werpen met twee dobbelstenen om een pionnetje te laten vooruitgaan. Je bent bijna gewonnen, maar je moet exact 7 werpen. Hoeveel kans maak je eigenlijk dat je 7 werpt?  Laten we dit even bekijken met dit eenvoudig experiment.

Ik gooi 50 keer met twee dobbelstenen en noteren telkens de som.

De resultaten zijn :

2

3

4

6

9

4

9

11

7

7

10

9

9

7

4

8

8

4

2

3

4

4

7

7

5

8

2

2

11

5

10

12

6

2

12

10

8

12

3

11

12

6

8

11

6

7

11

6

2

2

 1. Wat is de populatie?

 2. Wat is de steekproef?

 3. Vul tabel aan :

Volgnummer

Xi

Ni

Fi

cfi

Cni

cfi

 

 

 

 

 

 

 

 1. Stel het ogief op.

 2. Maak ik veel kans?

Oplossing?

Examentip?

Op het leercentrum (bij Documenten Deel 5 Statistiek) vind je een blanco voorbeeld van een examen. Als je in kolom M 25 willekeurige resultaten ingeeft en hetzelfde doet voor kolom N dan zal je de gegevenstabel zien veranderen. Dit gebeurt normaal gezien op elk van de volgende werkbladen ook. Je kan de opgave oplossen op werkbladen 2, 3, 4 en 5. De oplossing kan je nakijken op het laatste werkblad. Pas op! Hier moeten nog wat wijzigingen in de formules aangebracht worden, want jouw klassen zijn niet te voorspellen. Ik wens je veel succes bij het oplossen en hopelijk lukt het zonder al te veel problemen.

Ter herinnering: in informatica krijg je voldoende informatie om dit zonder problemen op te lossen. Gebruik je boekje 'Rekenblad' waar nodig.

  TopLesopdrachtenStartpagina


Webstats4U - Gratis web site statistieken 
Eigen homepage website teller
 
An Vandersteene - Wiskundehoekske van steentje - ASO
Laatst bijgewerkt: 11/01/2012 .