Statistiek 10

In te dienen:

Blad (cursusblad, takenblad of geprint blad) met daarop…

… oefening 1 a (pag. 215)

… oefening 4 a en b (pag. 215)

… oefening 10 a, b en c (pag. 215)

Terug naar vorige

Opmerking