1   Statistiek 1 - Opgave

De opgave bestaat uit 2 delen.

Alle antwoorden komen op n takenblaadje, maak dus eerst klad en lever een verzorgde taak af.

Let ook op de deadline.

1.1  Startsituatie: herhaling vorige jaren "Interpreteren".

Beantwoord elke vraag bij de onderstaande 6 grafieken.

Noteer alleen het eindresultaat op je takenblaadje.

  1. Onderstaande grafiek geeft weer hoeveel gezinnen er zijn met 0, 1, 2 of meer kinderen.

*      Hoeveel gezinnen werden in totaal bevraagd?

 

*      Hoeveel gezinnen hebben meer dan drie kinderen?

 

*      Hoeveel % van de gezinnen hebben juist vijf kinderen?

 

*      Hoeveel % van de gezinnen hebben twee kinderen of minder?

 

  1. Onderstaande grafiek (links) geeft de resultaten op een examen wiskunde (31-40 wil zeggen tussen 31 en 40 op 100) van de leerlingen van het tweede jaar weer.

*      Hoeveel leerlingen deden mee aan dit examen?

 

*      Hoeveel leerlingen haalden 80% of meer?

 

*      Hoeveel % van de leerlingen haalden niet de helft?

 

*      26,4 % van de leerlingen haalde ...

 

*      Bekijk nu ook het cirkeldiagram aan de rechterkant. Hier werden verschillende kleuren gebruikt, maar helaas werd er niet bijgeschreven welke groep bij welke kleur hoort. Welk resultaat hoort bij de lichtblauwe kleur?

 

*      Het oranjerood vlak van het schijfdiagram hoort bij de leerlingen die tussen 80 en 89 op hun examen scoorden. Hoe groot is de hoek (in deze kleur) in het middelpunt van de cirkel?

 

  1. Onderstaande grafiek is een klimatogram van Moskou.

*      Welk is de droogste maand?

 

*      Wat is de warmste maand?

 

*      Welk temperatuurverschil is er tussen de warmste en de koudste maand?

 

*      Wat is de gemiddelde hoeveelheid neerslag op een maand (2 cijfers na de komma)?

 

*      Hoeveel maanden is de temperatuur lager dan het jaarlijkse gemiddelde?

 

  1. Aan jongeren, die zich inschreven voor een sportkamp, werd op het inschrijvingsformulier gevraagd op welke manier ze dagelijks naar het kamp zouden komen. Dat gaf onderstaande resultaten:

*      Welk van de vijf schijfdiagrammen hoort bij bovenstaande tabel?

 

*      Stel dat je zelf zo'n schijfdiagram zou tekenen, welke hoek moet je dan tekenen voor de groep jongeren die met de fiets komen?

 

*      En van de hoeken in het middelpunt van het schijfdiagram is 54, welke groep wordt hiermee aangeduid?

 

*      Hoeveel % van deze jongeren komt met de bus?

 

*      Hoeveel jongeren komen met een tweewieler?

 

  1. Enkele jongeren van de jeugdbeweging gingen 5 dagen na elkaar op stap om geld in te zamelen voor een goed doel. Ze haalden de volgende bedragen op:

*      Welk van de vijf staafdiagrammen geeft de evolutie weer van het totaal ingezamelde bedrag (van dag tot dag)?

 

*      Welk van de vijf staafdiagrammen geeft weer hoeveel er elke dag werd opgehaald?

 

*      Hoeveel % van het totale bedrag had men reeds ingezameld na 3 dagen?

 

*      Hoeveel % van het totale bedrag had werd de 4de dag ingezameld?

 

*      Bereken het verschil (in euro) tussen de beste en de slechtste dag.

 

  1. Onderstaand strookdiagram geeft het aantal bezoekers weer van het wiskundehoekje per weekdag.

*      Op welke dag bezoekt men het wiskundehoekje het vaakst?

 

*      Op welke dag van de week halen we minst bezoekers?

 

*      Hoeveel % van de bezoekers komen er in het weekend op onze site?

 

*      Stel dat er op een week 3500 bezoekers zijn, hoeveel zijn er dan op maandag?

 

*      Vorige donderdag telden we 711 bezoekers. Hoeveel waren dat er op een de volledige week?

 

*      Stel dat dit strookdiagram een totale lengte van 15 cm heeft. Hoe lang is dan het groene stuk?

 

*      Stel dat het oranje deel van dit strookdiagram een lengte van 3,24 cm heeft. Hoe lang is dan de volledige strook?

 

*      Stel dat het rode stuk van dit strookdiagram een lengte van 2,2 cm heeft. Hoe lang is dan het oranje stuk?

 

1.2  Startsituatie: "Diagrammen omzetten".

In onderstaande tabel krijg je een reeks gegevens van een staaf-, een strook- of een schijfdiagram. Het is de bedoeling dat je de gegevens omrekent zodat je zelf ook de andere diagrammen zou kunnen tekenen. Je moet alle getallen afronden tot op het geheel (geen decimale getallen ingeven).

Opmerkingen:

Neem de onderstaande tabel - zonder figuur - netjes over op je takenblaadje.
Vul met een andere kleur - geen rood - je antwoorden in.

Terug naar vorige

Opmerking