Statistiek 5

In te dienen

Blad in de uploadzone met daarop…

… één oefening (met opgave) van ‘gegroepeerde frequentietabellen’

… waarop de juistheid van je oefening te zien is,

… voor aantal klassen, klassenbreedte en de frequentietabel (met klassen)

Voorbeeld:

Om de klasse te bepalen trek je de wortel uit het aantal waarnemingsgetallen (hier 49).

Het minimum is hier 21, het maximum is 160.

De variatiebreedte is maximum - minimum of 139.

De klassenbreedte is de variatiebreedte : aantal klassen of 19,857..., we ronden af naar boven en bekomen 20.

Is deze eerste stap juist, dan verschijnt de frequentietabel die je nauwkeurig invult.

Bij de klassen begin je bij het minimum en telt er de klassenbreedte bij op... zo ga je door tot je alle klassen hebt.

Nu moet je turven... doe dit aandachtig! Je bekomt de ni. Het totaal van deze kolom is in dit geval 49 (aantal waarnemingsgetallen).

Delen we nu elke ni door het totaal, dan bekomen we de fi. Het toaal van deze kolom moet 1 zijn.

cni en cfi vinden we door het eerste getal over te nemen, vb 13, daarna het 2° erbij te tellen - 13 + 9 = 22 - daarna het 3° erbij te tellen - 22 + 3 = 25 - enz.

Terug naar vorige

Opmerking