Statistiek 6

In te dienen:

Takenblad of een - ecologisch verantwoord - geprint blad zijn met daarop…

… 3 keer 3 oefeningen van rekenkundig gemiddelde (opgave vermelden!)

… 3 oefeningen van modus (opgave vermelden!)

… 3 oefeningen van mediaan (opgave vermelden!)

In het totaal zijn dit dus 9 + 3 + 3 = 15 oefeningen!

Terug naar vorige

Opmerking