Statistiek 8

In te dienen:    Liefst, op algemene - ecologisch verantwoorde - vraag, uploaden op Smartschool in de map Statistiek

OF - alleen als het niet anders kan - blad met daarop…

… oefening 12 (pag. 209) helemaal

Dit mag…

… op een cursusblad (zelf geschreven en getekend)

… een geprint werkblad uit Excel (maar dan kan je dit uploaden...)

… een Worddocument (ook dit is uploadbaar...)

Dit moet…

… steeds een verzorgd afgeleverd document zijn

… waarop alle oplossingen geordend vermeld staan

… voorzien van je gegevens (naam, klas, nummer en datum) en paginanummering

Terug naar vorige

Opmerking