Start

Welkom vierdes...

Nog grotendeels onder constructie, maar we werken verder zodat jij er - hopelijk vaak en met goed resultaat - gebruik van kan maken.

Goeie ideetjes en foutmeldingen zijn altijd van harte welkom, het gastenboek kan je daarvoor gerust gebruiken... of stuur me een mailtje.

Groetjes en succes bij het oefenen,

AnFuncties,...         Meetkunde         Cursusindeling

TopStartpagina Wiskundehoekske

Van Basis tot Limiet 4 - leerweg 5

 1. Functies

  1. Functies van de tweede graad

  2. Vergelijkingen van de tweede graad

  3. Tekenverloop van een tweedegraadsfunctie

  4. Problemen en vraagstukken oplossenFibonacci-reeks

  5. Elementaire functies

 2. Algebra´sch rekenen

  1. Veeltermen

  2. De euclidische deling

  3. Deelbaarheid in R[x]

 3. Rijen

  1. Rekenkundige rijen

  2. Meetkundige rijen

 4. Telproblemen en rekenen met kansen

  1. Telproblemen

  2. Rekenen met kansen

TopStartpagina Wiskundehoekske

Van Basis tot Limiet 4 - leerweg 5 - Meetkunde

 1. Driehoeksmeting

  1. Goniometrische getallen

  2. Goniometrische getallen en verwante hoeken

  3. Willekeurige driehoeken

 2. Analytische meetkunde

  Herhaling derdes

  1. Scalair product

  2. Loodrechte stand van rechten

  3. Afstand van een punt tot een rechte

 3. De cirkel

  1. Terminologie

  2. Vergelijking van een cirkel

  3. Onderlinge ligging van cirkels en rechten

  4. Constructie van cirkels en raaklijnen

  5. Regelmatige veelhoeken van p

 4. Ruimtemeetkunde

 1. Punten, rechten, vlakken

 2. Evenwijdige stand van rechten en vlakken

 3. Doorsneden

 4. Loodrechte stand van rechten en vlakken

 5. Afstanden en hoeken

TopStartpagina Wiskundehoekske
INHOUDSTAFEL WISKUNDE (4e jaar - 5u/week)
INLEIDING : MERKWAARDIGE PRODUKTEN
HERHALING : Formules van merkwaardige produkten
DEEL 1 : FUNCTIES
HOOFDSTUK 1 : Functies van de 2e graad
1.1 Herhaling functies
1.2 Kwadratische functie
1.3 Grafieken
    1.3.1 Grafiek van f : R«R : x«ax
    1.3.2 Grafiek van f : R«R : x«(x-a)
    1.3.3 Grafiek van f : R«R : x«x▓+b
    1.3.4 Grafiek van f : R«R : x«ax+bx+c
1.4 Oefeningen
1.5 Toepassing TI-83 Plus
HOOFDSTUK 2 : Vergelijkingen van de 2e graad
2.1 Bepalen van wortels
    2.1.1 Onvolledige VKV's
    2.1.2 Volledige VKV's
2.2 Eigenschappen van wortels
2.3 Aantal en teken van de wortels
2.4 Ontbinden in factoren
2.5 Bikwadratische vergelijkingen
HOOFDSTUK 3 : Tekenverloop van de 2e graadsfunctie
3.1 Tekenverloop (algemeen)
3.2 Ongelijkheden van de 2e graad
3.3 Stelsel van ongelijkheden
3.4 Ongelijkheden met in het linkerlid een product van 1ste en 2e graadsfactoren
HOOFDSTUK 4 : Problemen en vraagstukken oplossen
4.1 Opstellen vgl van een parabool
4.2 Vraagstukken
4.3 Onderlinge ligging van een parabool en een rechte
HOOFDSTUK 5 : Elementaire functies
5.1 Veeltermfuncties
5.2 Rationale functies
5.3 Irrationale functies
5.4 Invloed van het teken
5.5 Invloed van constanten
5.6 Oefeningen

TopStartpagina Wiskundehoekske

DEEL 2 : ALGEBRA¤SCH REKENEN
HOOFDSTUK 6 : Veeltermfuncties
6.1 Veeltermen
    6.1.1 De verzameling R[x]
    6.1.2 Algoritme van Horner
6.2 De euclidische deling
6.3 Deelbaarheid in R[x]
    6.3.1 Definitie
    6.3.2 Reststelling bij deling door x-a
    6.3.3 QuotiŰnt bij deling door x-a
    6.3.4 Deelbaarheid door x-a
    6.3.5 Deelbaarheid door (x-a).(x-b).(x-c). ...
    6.3.6 De veeltermen xn-an en xn+an
    6.3.6 Ontbinden in factoren

TopStartpagina Wiskundehoekske

DEEL 3 : RIJEN
HOOFDSTUK 7 : Rijen
7.1 Het begrip "rij"
    7.1.1 Defintie
    7.1.2 Andere voorbeelden van rijen
    7.1.3 Bepaling of voorschrift van een rij
7.2 Rekenkundige rijen
    7.2.1 Definitie & algemene term van een RR
    7.2.2 Oefeningen
    7.2.3 Enkele eigenschappen van RR
7.3 Meetkundige rijen
    7.3.1 Definitie & algemene term van een MR
    7.3.2 Enkele eigenschappen van MR

TopStartpagina Wiskundehoekske

DEEL 4 : TELPROBLEMEN & REKENEN MET KANSEN
HOOFDSTUK 8 : Telproblemen
8.1 Aantal elementen van een verzameling
8.2 Tellen met bomen (productregel) (EN)
8.3 Somregel (OF)
8.4 Oplossen door ontkenning (OF/MINSTENS)
8.5 Oplossen door combinatie van som- en productregel
8.6 Tellen mbv een venndiagram
HOOFDSTUK 9 : Rekenen met kansen
9.1 Kansexperimenten
9.2 Uitkomst en uitkomstenverzameling
9.3 Gebeurtenis
9.4 Relatieve frequentie en (empirische) kans
    9.4.1 Definities
    9.4.2 Schatten van een kans op een gebeurtenis
9.5 Uniforme kansverdeling : formule van Laplace en theoretische kans
9.6 Niet-uniforme kansverdeling
9.7 Statistisch bepalen van kansen
9.8 Kansbomen
9.9 Voorwaardelijke kansen

TopStartpagina Wiskundehoekske

DEEL 5 : DRIEHOEKSMETING of GONIOMETRIE
HOOFDSTUK 10 : Driehoeksmeting of goniometrie
10.1 Goniometrische getallen
    10.1.1 Hoofdwaarde van een georiŰnteerde hoek
    10.1.2 Goniometrische cirkel
    10.1.3 Radialen en graden
    10.1.4 Sinus en cosinus
    10.1.5 Tangens en cotangens
    10.1.6 Bijzondere hoeken
    10.1.7 Grondformule van de goniometrie
10.2 Verwante hoeken
10.3 Willekeurige driehoeken
    10.3.1 Sinusregel
    10.3.2 Cosinusregel
    10.3.3 Oppervlakte van een driehoek
    10.3.4 Oplossen van willekeurige driehoeken

TopStartpagina Wiskundehoekske

DEEL 6 : ANALYTISCHE MEETKUNDE
HOOFDSTUK 11 : Analytische meetkunde
11.1 Loodrechte stand van rechten
    11.1.1 Voorwaarde voor loodrechte stand van 2 rechten
    11.1.2 Loodlijn door een pount op een rechte
    11.1.3 Middelloodlijn van een lijnstuk
    11.1.4 Toepassing : analytisch bewijzen van meetkundige eigenschappen
11.2 Afstand van een punt tot een rechte
    11.2.1 Definitie
    11.2.2 Afstand van een punt tot een rechte analytisch bepalen
    11.2.3 Bissectrice van 2 snijdende rechten
    11.2.4 Bepalen van meetkundige plaatsen

TopStartpagina Wiskundehoekske

DEEL 7 : DE CIRKEL
HOOFDSTUK 12 : De cirkel
12.1 Terminologie
    12.1.1 Begrippen
    12.1.2 Symmetrieassen en symmetriemiddelpunt
    12.1.3 Koorde en apothema
    12.1.4 Middelpuntshoek en omtrekshoek
12.2 Vergelijking van een cirkel
    12.2.1 Vergelijking van een cirkel met gegeven middelpunt en straal
    12.2.2 Algemene vergelijking van een cirkel
12.3 Onderlinge ligging van cirkels en rechten
    12.3.1 (eventuele) snijpunten van een rechte en een cirkel
    12.3.2 Raaklijnen aan een cirkel
    12.3.3 Onderlinge ligging van 2 cirkels
12.4 Constructies van cirkels en raaklijnen
    12.4.1 Omgeschreven cirkel van een driehoek
    12.4.2 Ingeschreven cirkel van een driehoek
12.5 Regelmatige veelhoeken
    12.5.1 Definitie
    12.5.2 Constructies en berekening
    12.5.3 Omtrek en oppervlakte van een regelmatige veelhoek
    12.5.4 De cirkel als regelmatige veelhoek
    12.5.5 Cirkelboog en cirkelsector

TopStartpagina Wiskundehoekske

DEEL 8 : RUIMTEMEETKUNDE
HOOFDSTUK 13 : Ruimtemeetkunde
13.1 Punten, rechten en vlakken
    13.1.1 Vlakke voorstelling van ruimtefiguren
    13.1.2 Grondbegrippen
    13.1.3 Bepalen van een vlak
    13.1.4 Onderlinge ligging van 2 rechten
    13.1.5 Onderlinge ligging van een rechte en een vlak
    13.1.6 Onderlinge ligging van 2 vlakken
    13.1.7 Constructies
13.2 Evenwijdige stand van rechten en vlakken
    13.2.1 Evenwijdige rechten / rechte evenwijdig met een vlak
    13.2.2 Evenwijdige vlakken
    13.2.3 Toepassing
    13.2.4 Kruisende rechten verpakken in evenwijdige vlakken
13.3 Doorsneden
13.4 Loodrechte stand van rechten en vlakken
    13.4.1 Loodrechte stand van 2 rechten
    13.4.2 Loodrechte stand van een rechte en een vlak
    13.4.3 Criterium van loodrechte stand van een rechte en een vlak
    13.4.4 Loodrechte stand van 2 vlakken
13.5 Afstanden en hoeken
    13.5.1 Afstanden
    13.5.2 Hoeken
TopStartpagina Wiskundehoekske
Webstats4U - Gratis web site statistieken 
Eigen homepage website teller