Lidmaatschap

Het jaarlijkse lidgeld van DUA bedraagt 70 euro. Cursisten betalen 50 euro. Voor een extra bijdrage van 5 of 15 euro krijg je ook de (elektronische) versie van het maandelijkse Bride Beter Magazine. Met dit lidgeld financiert DUA een deel van haar werking ( huur lokaal, kaartmateriaal, aansluiting bij de VBL) Elk DUA-lid wordt ook aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga en kan zo deelnemen aan competities en wedstrijden en geniet ook van een ongevallenverzekering. Heel wat mutualiteiten storten een deel van dit lidgeld terug aan hun leden.