Over mezelf

“Als we zingen, is het feest in de hersenen.” (uit: Zingen is geluk - Barber van de Pol)

Ik ben opgegroeid ‘in muziek’. We waren met elf thuis, kleinkinderen van een Vlaamse componist, en dus hadden we een familiekoor. We zongen bij de afwas, we traden op in ziekenhuizen, bij zieke mensen aan huis, in de gevangenis, we gingen naar concerten waar grootvader dirigeerde.
Tien jaar lang volgde ik klassieke zang aan de muziekschool. Daarna heb ik mijn partituren weggelegd; het lezen en juist weergeven van wat op papier stond, verwijderde me meer en meer van mijn gevoel. Ik kende immers de vreugde van het spontane zingen. Ik wilde meer zingen van binnen uit.
Dit leidde me naar de oude polyfonische en gregoriaanse muziek waarbij zingen op het gehoor en de samenklank centraal stonden. Bij Boris Cholewka volgde ik een driejarige opleiding ‘Improvisatie en zingen op het gehoor’. Ik genoot van het improviseren, van het luisteren naar en afstemmen op elkaar, van samen ‘klinken’.

In 2012 kwam ik in contact met stembevrijding en Jan Kortie in Amsterdam. Voor mij ging dit nog een stap verder, of dieper: helemaal zingen vanuit het innerlijk kompas.

Naast deze stem- en zangopleidingen zijn dit achtergronden en inspiratiebronnen die mij gevormd hebben:
- Tweejarige Gestaltopleiding in de School voor Gestalt en Psychosynthese
- Tweejarige cyclus neo-Reichiaans lichaamswerk bij Bodymind (Nederland)
- Het werk van Jan Geurtz , zoals te lezen in o.m. ‘Bevrijd door liefde’ en ‘Vrij van gedachten’
- Familie-opstellingen, meer bepaald de benadering van Franz Ruppert (o.m.‘Op weg naar gezonde autonomie en liefde. Bevrijding van trauma, angst en onmacht’)