inhoud    kalender    koncertberichten    23 december    logos op Antarctica    logos trio in Indonesie    kolofon

 

koncertberichten

 

 

GEURT GROSFELD & PETER JACQUEMYN

Geurt Grosfeld is een kreatieveling: hij is muzikant (dwarsfluit), komponist, begaan met elektro-akoestische experimenten, werkt met muziektheater, film en dans en presenteerde onlangs een elektromechanische klank/licht installatie (een samenwerking met beeldend kunstenaar Guus Voermans). Hij is tevens intens betrokken bij de programmatie en organisatie van het experimentele muziekleven in Nederlands Brabant.
Peter Jacquemyn is ook al zo'n veelzijdig kunstenaar: kontrabassist, beeldhouwer, tekenaar,…
In de naweeën van het November Music Festival 1997, waaraan Peter Jacquemyn deelnam met het bas-kontra-bas projekt (met Joelle Léandre en Ernst Glerum) begon een samenwerking tussen de twee musici. Geurt maakte voor Peter de tape 'Rigodon', als basis voor een solo kontrabas improvisatie.
De konfrontatie van hun verschillende, maar komplementaire muziekbenadering, Geurt als komponist, klassiek geschoolde fluitist en intensief bezig met muzikale computertoepassingen en Peter, als autodidakte kontrabassist, improvisator, voornamelijk bezig met het ontwikkelen van een persoonlijke instrumentbenadering met de akoestische mogelijkheden ervan als enige beperking, bleek een vruchtbare voedingsbodem.
In een gezamenlijke zoektocht bakenen ze hun plaats op het muzikale terrein af. Elk nieuw koncert is een stap verder in een onderzoek waarin niets onbenut wordt gelaten: live electronics, akoestische duo's, solo's, klankbewerkingen, tape, interaktieve computertoepassingen, enz…

 

 

CHAMP D'ACTION
COMPLEXITY/SIMPLICITY

Programma

James Tenney: Koan (slagwerk)
Marc André: Un Fini IIIa (piano)
Iannis Xenakis: Nomos Alpha (cello)
Morton Feldman: Durations (cello)
Luigi Nono: …sofferte onde serene…(piano en tape)
Boudewijn Buckinx: nieuw werk (kreatie) (trio)

door

Yutaka Oya, piano
Arne Deforce, cello
Fedor Teunisse, slagwerk

Het grootste deel van de twintigste eeuwse 'klassieke' komposities kan, onder de noemer van de moderniteit, zowel stilistisch als inhoudelijk worden gezien als een evolutie naar steeds 'komplexere' muziek: het steeds dieper graven in de mogelijkheden van de muzikale syntax en de uitdrukking ervan heeft geleid tot soms uitermate gelaagde en bij momenten nog moeilijk te vatten muziek. Recentelijk is, o.a. met de minimal music en de 'nieuwe eenvoud', een alternatieve richting gezocht om de expressie te kanaliseren volgens het dogma 'less is more'.
Maar is niet alles complex en tegelijk eenvoudig? Een ogenschijnlijk 'eenvoudig' werk van James Tenney dat de uitvoerder gebied één lange klank te maken op een hoogst resonerend instrument levert een dermate rijk geheel van subtiele en minuskule klankschakeringen op dat de luisterervaring, hoewel anders, even boeiend is als een hyperkomplex muzikaal concept van Richard Barrett. Evenzozeer vergt de materiële eenvoud van Feldman met een minimaal aantal klanken in een bepaalde kontext een even grote inzet van het publiek als een compositie van Ferneyhough die de grenzen van het speelbare wil verleggen.
Om de synthese te maken tussen deze traditionele uitersten, vroeg Champ d'Action aan Boudewijn Buckinx om vanuit de hedendaagse, postmoderne situatie een 'eenvoudig-komplexe' kompositie te schrijven.

 

Goeyvaerts Consort kreëert werk van Joachim Brackx

Het Goeyvaerts Consort o.l.v. Marc Michael De Smet is een jong vokaal ensemble dat zich toelegt op hedendaagse vokale muziek in al haar verschijningsvormen. In hun volgende koncert op 18 februari 2000 portreteren zij de jonge beloftevolle komponist, en tevens Logos-medewerker, Joachim Brackx. Hij komponeerde in opdracht van het Goeyvaerts Consort een avondvullend werk voor twee vokale solisten (Rolande Van der Paal, sopraan en Marnix De Cat, altus), instrumentaal ensemble (Spectra) en dubbelkoor onder de titel "Shifting Fields".
Voor u luisteraar een sprong in het onbekende en een exploratie vol verrassingen, een mobiel koncert met bewegende uitvoerders en toehoorders. Laat uw skepsis varen en steun deze kreatie met uw belangstelling.
Voor het Goeyvaerts Consort is Joachim Brackx geen onbekende: hij is als bariton een van de pioniers van deze groep. Hij studeerde recentelijk af als komponist uit de klas van Godfried-Willem Raes aan het Gentse conservatorium en is dit seizoen 'young composer in residence' van het ensemble Champ d'Action.
Noteer 18 februari alvast in uw agenda en voel u jong en avontuurlijk met het Goeyvaerts Consort. De frisse adem van het nakende nieuwe millennium kan u niet zinvoller aanwaaien dan met het nieuwe geluid van deze produktie.

vrijdag 18 februari 2000 om 20u in de kapel van het Bisschoppelijk Seminarie, Reep 1 te Gent
wereldkreatie van "Shifting Fields" van Joachim Brackx
door Rolande Van der Paal, Marnix De Cat, het Goeyvaerts Consort en het Spectra ensemble, het geheel onder leiding van Marc Michael De Smet

voor inlichtingen en reservaties: 055 31 38 81.