inhoud    kalender    koncertberichten    essay    koncertbespreking    BoulevArt    logos trio in Indonesie    kolofon

 

Kolofon

 

STICHTING LOGOS

LOGOS FOUNDATION

KONGOSTRAAT 35

B-9000 GENT

 

tel. (+32) 9 223 80 89

fax. (+32) 9 225 04 34

email: stichting.logos@logosfoundation.org

http://www.logosfoundation.org/logos

PCR 000-0489070-93

 

KONCERTABONNEMENTEN:

Op elk ogenblik kunt U met groot voordeel een abonnement nemen op alle koncerten van Stichting Logos. Voor een heel jaar betaalt U niet meer dan 3000 frank en ontvangt U bovendien Logos-Blad gratis. Het abonnement loopt vanaf de dag waarop Uw betaling ons bereikt. Natuurlijk kunt U ook het steunfonds spijzen en bovendien een abonnement nemen. Als speciaal steunabonnement betaalt U dan 5000 frank. Uiteraard krijgt U ook dan het Logos-Blad toegestuurd. Welk soort abonnement U echter ook neemt, voor koncerten waarvan wij de reservatie aanbevelen, raden wij aan dit toch steeds te doen.

PS-INFO

Al onze aktiviteiten staan onder de auspiciën van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Kunst, Dienst Muziek, het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent.

U kunt onze koncerten meemaken voor 250 frank. Betalende Logos-Blad-abonnees, studenten, CJP, 60+ers, leden van het Steunfonds, van het Humanistisch Verbond, van het London Musician’s Collective, van Muzikon, van vzw Free Time, krijgen 50 frank vermindering.

Voor meer informatie, reservaties e.d. kunt U zowel langskomen als telefoneren, liefst tijdens kantooruren; email-reservatie is eveneens mogelijk.

REDAKTIE:

Godfried-Willem Raes, Joachim Brackx, Sebastian Paz Ceroni, Moniek Darge, Guy De Bièvre

foto's

Moniek Darge, Ursula Scherrer, Susan SanGiovanni, Joachim Brackx

Verzending en abonnementen:

Remi Wyns, Xavier Verhelst, Guy De Bièvre

P.R. & promotie:

Joachim Brackx

 

STEUNFONDS

Elk Logos-seizoen wordt mede mogelijk gemaakt door het steunfonds. Uw steun betekent voor ons niet alleen financiële steun, maar is ons ook een hart onder de riem. Reeds met een gift vanaf 25 euro (1008,5 Bef). kunt U zich tot het maecenaat van Stichting Logos rekenen, en helpt u ons mee onze koncertzaal verder uit te bouwen tot een uniek centrum voor nieuwe muziek. Storten kan op (pcr) 000-0489070-93 of op 290-0016395-23, beide op naam van Stichting Logos, met vermelding "STEUNFONDS 2000". Wanneer U op Uw overschrijvingsformulier "anoniem" vermeldt, wordt Uw naam niet opgenomen in de erelijst, zoals we die als blijk van dank in Logos-Blad afdrukken. In elk geval krijgt U in de loop van de maand januari 2001 een geldig attest voor alle bedragen gestort in de loop van 2000, om bij Uw belastingsaangifte te voegen.

STEUNFONDS 2000

Freddy DEVREE, Dr. Godfried-Willem RAES, Jocelyn BOUDRY, Gaston MALDEGHEM, Prof. Dr. Freddy BRACKX, Johan VANDERMAELEN, Dr. Ignace DE KEYSER, Françoise VANHECKE, Paul THIELENS en Anoniem (2x). Waarvoor Dank!

KOLOFON

Logos-Blad is het maandelijkse tijdschrift van Stichting Logos. Het verschijnt het hele jaar door rond de 25ste van elke maand. Abonnementen kosten 25 euro (1008,5 Bef), te storten op (pcr) 000-0489070-93 van Stichting Logos.

Abonnementen lopen 12 maanden vanaf de maand waarin U betaalde. U krijgt een overschrijvingsformulier bij Uw exemplaar van Logos-Blad wanneer Uw abonnement vervalt. Een abonnement geeft U niet alleen recht op een vermindering van 20% op de toegangsprijzen bij onze koncerten, en op een korting van 10% op aankopen in onze CD- en bookshop, maar tijdens de periode van het abonnement ontvangt U 2 maal een CD uit onze Publiek Domein reeks. Vernieuw dus tijdig Uw abonnement, want onze verwittiging bij verloop is slechts eenmalig. Wanneer U af en toe koncerten bij ons bijwoont, krijgt U Logos-Blad gedurende een beperkte tijd op proef. Betaalt U niet, dan schrapt onze computer U automatisch uit het bestand…

Buitenlandse abonnees betalen 15 euro (tijdschrift zonder CD’s). (Non E.C. subscriptions (newsletter without free CDs): 20 euro, or 25US$, payable by I.M.O.)

Depotnummer nationale bibliotheek: ISSN 0773-2694