inhoud    kalender    koncertberichten    kabouters    rotomoton    japan    kolofon

 

Tuinkabouters?
Laten nu ook van zich horen in de klimop aan de Logos' gevel, Kongostraat 35 te Gent, natuurlijk !

 

 

Gezien door Godfried's bril:
"Moniek Darge is erin geslaagd - door 's zondags vroeg op te staan - vier kleine kabouters te adopteren. De sukkeltjes waren nog maar pasgeboren en nog helemaal nat en ongewassen. Dankzij dit feit kon hen nog heel wat vorm worden gegeven. De adoptiefjes zijn -gesonoriseerd en al - te zien in het raam van Stichting Logos. Op kleur moet nog gewacht worden tot ze wat ouder en droger zijn geworden."

virtueel is natuurlijk al een en ander mogelijk!
klik ook eens een paar keer op de "refresh" toets.
(werkt wel alleen in Internet Explorer. Sorry!)

Gedurende de eerste dagen volgend op de adoptie hoorde u klimopkabouterstemmen afkomstig uit "Klankboek", de kollektieve realisatie van Eric De Visscher (nu: Ircam) en Moniek Darge (Logos).

Maar ondertussen houden we in onze Tetraederzaal heuse kabouterworkshops en hebben Chris Wuytack, Pieter Derdeyn en Moniek Darge een echt kabouterteam gevormd, dat instaat voor verdere sonorisatie.

M.D.