index     kalender     koncertberichten     on the road   bezoek!   kolofon

 

Kolofon

 

STICHTING LOGOS

LOGOS FOUNDATION

KONGOSTRAAT 35

B-9000 GENT

 

tel. (+32) 9 223 80 89

fax. (+32) 9 225 04 34

email: info@logosfoundation.org

http://logosfoundation.org

PCR 000-0489070-93

 

KONCERTABONNEMENTEN:

Op elk ogenblik kunt U met groot voordeel een abonnement nemen op alle koncerten van Stichting Logos. Voor een heel jaar betaalt U niet meer dan 75 euro en ontvangt U bovendien Logos-Blad gratis. Het abonnement loopt vanaf de dag waarop Uw betaling ons bereikt. Natuurlijk kunt U ook het steunfonds spijzen en bovendien een abonnement nemen. Als speciaal steunabonnement betaalt U dan 125 euro. Uiteraard krijgt U ook dan het Logos-Blad toegestuurd. Welk soort abonnement U echter ook neemt, voor koncerten waarvan wij de reservatie aanbevelen, raden wij aan dit toch steeds te doen.

PS-INFO

Al onze aktiviteiten staan onder de auspiciën van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Kunst, Dienst Muziek, het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent.

U kunt onze koncerten meemaken voor 8 euro. Betalende Logos-Blad-abonnees, studenten, CJP, 60+ers, leden van het Steunfonds, van het Humanistisch Verbond, van het London Musician’s Collective, van Muzikon, van vzw Free Time, krijgen 3 euro vermindering.

Voor meer informatie, reservaties e.d. kunt U zowel langskomen als telefoneren, liefst tijdens kantooruren; email-reservatie is eveneens mogelijk.

REDAKTIE:
Godfried-Willem Raes, Sebastian Bradt, Moniek Darge, Xavier Verhelst

Verzending en abonnementen:
Xavier Verhelst, Sebastian Bradt

STEUNFONDS
Elk Logos-seizoen wordt mede mogelijk gemaakt door het steun­fonds. Uw steun betekent voor ons niet alleen financiële steun, maar is ons ook een hart onder de riem. Reeds met een gift vanaf 50 euro kunt U zich tot het mecenaat van Stichting Logos rekenen, en helpt u ons mee onze koncertzaal verder uit te bouwen tot een uniek centrum voor nieuwe muziek. Storten kan op (pcr) 000-0489070-93 of op 290-0016395-23, beide op naam van Stichting Logos, met vermelding “STEUNFONDS 2009”. Wanneer U op Uw overschrijvingsformulier “anoniem” vermeldt, wordt Uw naam niet opgenomen in de erelijst, zoals we die als blijk van dank in Logos Blad afdrukken. In elk geval krijgt U in de loop van de maand januari 2009 een geldig attest voor alle bedragen gestort in de loop van 2010, om bij Uw belastingsaangifte te voegen.

STEUNFONDS 2009
Valerie Bouckaert, Françoise Van Hecke, dr. Godfried-Willem Raes, Hilda Ide, Gaston Maldeghem, Yvonne Resseler, Leo Raes - Merchiers, Willem Suys, Kristof Lauwers, Prof. dr. em. Herman Sabbe, Marie-Claire Darge, Barbara Belza, Walter Lievens, Erwin Penning, Wim Oers, Jan Rispens en (9 x anoniem)

Waarvoor hartelijk dank!

KOLOFON
Logos-Blad is het maandelijkse tijdschrift van Stichting Logos. Het verschijnt het hele jaar door rond de 25ste van elke maand. Abonnementen kosten 25 euro, te storten op (pcr) 000-0489070-93 (IBAN: BE98 0000 4890 7093 - BIC: BPOTBEB1) van Stichting Logos.
Abonnementen lopen 12 maanden vanaf de maand waarin U betaalde. U krijgt een overschrijvingsformulier bij Uw exemplaar van Logos-Blad wanneer Uw abonnement vervalt. Een abonnement geeft U niet alleen recht op een vermindering van 20% op de toegangsprijzen bij onze koncerten, en op een korting van 10% op aankopen in onze CD- en bookshop, maar tijdens de periode van het abonnement kan U 2 maal een CD uit onze Publiek Dooktobern reeks bij ons komen afhalen tijdens de koncerten. Vernieuw dus tijdig Uw abonnement, want onze verwittiging bij verloop is slechts eenmalig. Wanneer U af en toe koncerten bij ons bijwoont, krijgt U Logos-Blad gedurende een beperkte tijd op proef. Betaalt U niet, dan schrapt onze computer U automatisch uit het bestand...
Buitenlandse abonnees betalen 15 euro (tijdschrift zonder CD’s). (Non E.C. subscriptions (newsletter without free CDs): 20 euro, or 25US$, payable by I.M.O.)

Depotnummer nationale bibliotheek: ISSN 0773-2694