Onze "labrador"


lief, trouw en aanhankelijk!
altijd opgewekt en welgezind
"Samen op stap gaan"
is zijn grootste wens