De Luchtcadetten in de jaren 60 en 70

Vanaf het einde van de jaren 40 tot in 1956 – het jaar waarin de samenwerking tussen de burgelijke en militaire clubs wordt beëindigd – helpt de Luchtmacht ook de Federatie van de Belgische zweefvliegclubs bij kampioenschappen of wedstrijden door het leveren van Tiger Moths uitgerust met de “sauterelle” sleepinrichting. Vanaf 1957 zijn het ongeveer zes SVB-4b’s, afgedeeld van de Elementaire Vliegschool (EVS) die de flights zweefvliegtuigen van Chièvres en Beauvechain komen versterken. In 1961 worden dezelfde toestellen overgeheveld naar de nieuwe sleepflights (elk twee vliegtuigen). Het is een delikaat werk want het slepen van zweefvliegtuigen veroorzaakt een zekere vermoeidheid zowel voor de vliegtuigen als voor de piloten. Dit veroorzaakt een aantal ongevallen, niet altijd met materiële gevolgen. Het meest ernstige ongeval is zonder twijfel de crash op 15 mei 1965 van een SV-4b (V-51) te Bauffe bij het aanvliegen van Chièvres, wanneer de motor zijn vermogen verliest na het lossen van de trekkabel, met een “stall” tot gevolg waarbij de piloot Pierre Naus ernstig gekwetst wordt. Wanneer het Cenrum voor Zweefvliegen van Chièvres naar Goetsenhoven verhuist in 1967 worden de toestellen voorlopig toegewezen aan de EVS. Een nieuwe etappe naar meer autonomie van het zweefvliegen wordt bereikt wanneer het Centrum een eigen dotatie verkrijgt in juli 1970 van acht SV-4b’s (V-4, -6, -33, -43, -46, -49, -52 et -62) waarvan de EVS geen gebruik meer maakt door de levering van de nieuwe opleidingstoestellen SIAI-Marchetti SF 260. Van deze acht vliegtuigen worden er zes operationeel gebruikt en twee gaan naar de reserve.

 

 

Belgische Luchtcadetten en de SV-4B V39 in 1965

    

SV-4B als sleper bij de Luchtcadetten begin de jaren 60 (Denis Loriers)

 

 

Luchtcadetten in Oostmalle 1969

 

SV-4B V4 - V49 en V43 in loods Oostmalle 1969


Na een theoretische opleiding van 2 jaar in Melsbroek of Gavere gebeurde de eigenlijke vliegopleiding in Zoersel-Oostmalle en Weelde.
Het opleidingstoestel was de Rhönlerche.
Enkel in Weelde werd een lier gebruikt.
In Oostmalle werden de zweefvliegtuigen in de lucht gesleept door SV-4B toestellen.


Motor zwever Sperwer en SV-4B in Oostmalle-Zoersel (1973)

 

Hier vlogen de laatste SV-4B toestellen van de Belgische Luchtmacht. Tussen 1969 en 1975 vlogen de volgende SV-4B toestellen bij de Luchtcadetten :de V4 - V6 - V16  - V43 - V46 - V49 - V52 - V62. Ook toestel V33 dat nu op de luchthaven van Zaventem hangt werd als sleper gebruikt. Deze toestellen waren militaire vliegtuigen verbonden aan het Centrum Voor Zweefvliegen (CVZ/CVV) dat in 1977 werd omgevormd tot het Militair Centrum Voor Zweefvliegen (MCVZ/CMVV).
De laatsten werden afgeschreven in 1975. Ze werden vervangen door een Piper L21 van de Koninklijke Luchtmacht Nederland.

De V43 verongelukte in Twente in 1986, werd intussen gerestaureerd en vliegt opnieuw. De V49 vliegt op vandaag nog altijd in originele oranje kleuren, en is de enige SV-4B die eind de jaren 90 nog een sleephaak had. V4 vliegt eveneens nog in de originele kleuren, V16 vliegt nog in Canada (CG OMD), de V52 staat vliegensklaar in Deurne opgetuigd als de OO-ATD en V62 vliegt in Denemarken. De overige werden afgeschreven al dan niet na ongevallen.

SV-4B V43 en V49 Oostmalle 1972

Rhönlerche zweefvliegtuigen, SV-4B V49 en V62 op de achtergrond (Oostmalle 1973)   en  dezelfde Hangar Noord in Oostmalle in 2008

  

Schleiger Rhönlerche KA4 - de laatste zwever die door een SV-4B werd gesleept

 

Logboek Luchtcadet in 1973 toen de Rhönlerche zwevers gesleept werden door SV-4B's op EBZR (vliegveld Zoersel)

De sleephaak bevondt zich op de romp onder het richtingsroer en boven het staartwieltje. Bij het bevestigen van de sleepkabel werd 2 maal door de cadet met het richtingsroer gezwaaid. De SV piloot voelde deze beweging aan de stick en opende vanuit de cabine de haak. Nadat nog eens met richtingsroer werd gezwaaid voelde de piloot dat hij de ring mocht sluiten. Daar het sleepsysteem de kabel niet kon oprollen, moest de SV, nadat de zwever gelost werd, laag boven de landingsbaan vliegen en eerst de kabel afwerpen, alvorens de landing aan te vangen.

 

Aankoppelen sleepkabel aan de SV-4B sleper (OOstmalle 1969)

    

SV-4B sleept zwevers Luchtcadetten, jaren 70  (Davy Vandergeten)

 

De Luchtcadetten vandaag

  

Zweefvliegtuig Astir and sleepvliegtuig van de Luchtcadetten vandaag (Defensie Dagen)

Enkele oud Luchtcadetten samen met hun voormalige instructeurs (M. Van Der Zwalmen en L. Slegers)

 

De Luchtcadetten vandaag...
De v.z.w. 'Luchtcadetten van België' telt een 300-tal actieve cadetten en aspiranten.
Voorzitter is Luitenant-generaal vlieger op rust Debêche.
Elk jaar biedt zij een 80-tal meisjes en jongens van 15 en 16 jaar de mogelijkheid om toe te treden en een opleiding tot zweefvliegpiloot te volgen in Oostmalle of Weelde, in de provincie Antwerpen.
Opleiding en vluchten zijn gratis!
Luchtcadetten betalen enkel hun maaltijden, een gedeelte van hun kledijkosten en een beperkte jaarlijkse bijdrage.
Voor hun vorming staan zowel militairen als burgers in. Meestal komen ze uit het luchtvaartmilieu en vinden ze hier het ideale forum om hun kennis en rijke ervaring op een nieuwe generatie over te dragen.

Hoe zit dat nu met de opleiding?
Deze begint met een paaskamp.
De aspiranten volgen er gedurende twee weken de verschillende theo- retische cursussen en leggen ver- volgens een examen over de volledige stof af. Daarna nemen ze tijdens de zomervakantie deel aan een vliegkamp van 3 weken en voeren ze in principe ook hun eerste solo-vlucht uit.
Het tweede jaar mogen zij zich inschrijven voor een vliegkamp van 2 weken tijdens de paasvakantie, deelnemen aan vliegweekends én daarenboven nog eens drie weken vliegen gedurende de zomervakantie!
Vanaf het derde jaar mogen ze verder blijven deelnemen aan de vliegweekends en zomerkampen. De beste cadetten worden geselecteerd om, in het kader van een Internationaal Uitwisselingsprogramma, gedurende twee weken een land van hun keuze te bezoeken.

Die kosten worden integraal door de vereniging gedragen.
De cadetten dienen de v.z.w. evenwel te verlaten op het ogenblik dat zij 19 jaar worden (de beste cadetten mogen blijven tot op het ogenblik dat zij 21 jaar worden), maar hoogstwaarschijnlijk hebben velen onder hen dan reeds definitief de weg naar een carrière in de luchtvaart ingeslagen...

De toelatingsvoorwaarden:
- Als je Luchtcadet wil worden, moet je de Belgische nationaliteit hebben en moet je 15 of 16 jaar zijn op 01 januari van het jaar waarvoor je kandidaat bent.
Ben je bijvoorbeeld kandidaat voor het jaar 2001, dan moet je geboren zijn in 1984 of 1985 en moet je je inschrijven voor 01 augustus 2000. Je kunt je dus al inschrijven vanaf je 14de.
- Je moet uiteraard vooraf slagen voor een vrij strenge medische
keuring. Die vindt plaats in het Centrum voor Aërospatiale Geneeskunde in Evere.
- De belangrijkste reden voor het niet-slagen om medische redenen is het gezichtsvermogen. Je gezichtsvermogen zonder correctie moet 10/10 bedragen en je mag niet de geringste afwijking in het kleuren- of dieptezicht hebben.
Een correctie zoals bril, contactlenzen of operatie is niet toegestaan.
- Je moet ook slagen in een vergelijkend examen wiskunde, niveau einde 1e graad A.S.O., en een Nederlands dictee.
- Het spreekt voor zich dat je ook voldoende resultaten voor de
sportproeven dient te behalen.

Waar kun je terecht?
Voor iedereen met vragen omtrent de Luchtcadetten van België: Kwartier Koning Albert I, Raketstraat 70 in 1130 Brussel.
Je kan ook bellen van 09 u tot 11 u 30 op het nummer : 02/701.5394 of 02/701.5396. Het faxnummer is: 02/701.5995 en het e-mail adres:
secr.bac@skynet.be.

 

Database, geschiedenis en foto gallerij van de 65 SV-4B toestellen in dienst bij de Belgische Luchtmacht en de nog vliegende toestellen.
Acro Team "Les Manchots" , de toestellen die hiervoor werden gebruikt en de piloten van het team. Artikel Dominique Hanson.
Crash raport van het tragisch ongeval met SV-4b V43 in Twente (Nederland) in 1986 - Crash raport van het ongeval met SV-4B V53 op het Old Rhinebeck vliegveld van New York in 2001 - SV-4B crashes in België overzicht van alle SV-4B crashes in België
SV-4B met Blackburn Cirrus motor artikel van L. Wittemans.
Andere types van SV toestellen en de LINK trainer , een opsomming van andere vliegtuigen gebouwd door Stampe Vertongen, evenals een artikel over de LINK trainer, de eerste generaties vliegsimulatoren.
SV-4B OO-ATD en Divoy en Donnet, de vlucht naar de vrijheid van Leon Divoy en Michel Donnet met SV-4B OO-ATD - SV-4B OO-ACB van Verbraeck en Reuter , ze vluchtten met een SV-4B in '40 van Frankrijk naar Portugal
SV-4B V2 vlucht naar Kamina (Congo) , in 1950 kreeg militair piloot Manu Geerts de opdracht SV-4B V2 af te leveren in Congo, Kamina. Een vlucht van 10.578km, en 66 uren vlucht, artikel van R. Decobeck.
SV-4B gedurende WWII in Africa , in het begin van WWII werden 24 toestellen van het eerste type SV-4B naar Congo overgebracht. De eerste SV-4B versie had een open cockpit. Artikel van L. Wittemans.
Belgische Lucht Cadetten, zij gebruikten tot in de jaren 70 de laatste SV-4B toestellen in dienst van de Luchtmacht als sleepvliegtuig. overgebracht.
SV links en andere luchtvaart links.

Reacties van SV-4B piloten, mysterieuze fotos en contactadres

Terug naar introductie