Home | Wie zijn wij | Heraldiek | Bestuur | Accommodatie | Ledennieuws | Activiteiten | Foto's | Info | Waterwegen | Links | RIO vzw | Reglement JKD | Te koop

SODIPA WATERSPORt VZW

Ledennieuws 


op vertoon van lidkaart

 

Nieuws van het feestbestuur

Beste leden SWS, vergeet niet de nieuwjaarsreceptie in het ‘tZwaantje op vrijdag 12 januari 2018, wij beginnen om 19.00 uur tot …… wie zal het weten? De voorzitter of de penningmeester misschien?

Ook de nieuwjaarwinterduik op zondag 14 januari omstreeks 11.00 uur en geloof het of niet alle leden mogen deelnemen!!!

Ook om te noteren in uw agenda, de Paasbrunch op zondag 1 april, en nee het is geen grap.

Voor al uw feestjes en u wil de keuken gebruiken even bellen of een mailtje, om af te spreken met Paul of Guido!

        Vriendelijke groeten

            Paul & Guido

      Danielle & Chrisje

  Gsm Paul: 0497/043.519

Gsm Guido: 0493/130.390

Mail: feestb.tzwaantje@telenet.be

Bank nr.: BE35 0018 0175 9337

        Bic: GEBABEBB

 

 

 

Beste leden,

Voor diegenen die deze dagen de touwtjes willen losgooien.

Ze werkt terug..de Kattendijksluis…

Selleslags Jef

Secretaris sws

 

 


Beste leden van Sodipa Watersport vzw,

Van uit onze haven hebben we een prachtig zicht op het nieuwe Havenhuis, zeker in de avonduren een lichtfestijn.

Deze constructie van de Iraans-Engelse architecte Zaha Hadid roept veel tegenstrijdige reacties op.

Voor sommigen een uiterst mooi, gewaagd en modern concept als gebouw en als kunstwerk.

Voor anderen het toppunt van wansmaak dat de historische brandweerkazerne oneer aandoet.

Maar voor iedereen toch iets dat we ook wel eens van binnenuit willen gaan bekijken, met het panorama van de Antwerpse haven (en die van Sodipa) als uitzicht.

Uw club bied U daar de mogelijkheid voor.

We gaan niet enkel dit havenhuis bekijken, maar ook de sluis van Kallo, waar we niet enkel de buitenkant, maar ook de machinerie en de interne werking kunnen observeren.

Dit wordt gepland op dinsdag 20 februari 2018 met volgend programma:

 

13u00: Vertrek vanop ons clubschip ‘t zwaantje.

13u45: Bezoek aan de sluis van Kallo

15u30: Voor allen koffie + taart

Nadien rondrit doorheen Linker-Oever met gids.

18u00 - 19u30. Bezoek Havenhuis

19u45 Terug naar ’t Zwaantje met mogelijkheid tot nog een

extra babbel.

 

Prijs: 40 euro/persoon te storten op rek.: BE87 0014

92218694 van “Sodipa Watersport”.

Het is nog ver vooruit denken maar je schrijft best nu al in want het aantal deelnemers is beperkt tot veertig en vol is vol, een inschrijving kan enkel aanvaard worden na bevestiging per mail en storting van de deelnameprijs. De inschrijvingen moeten ons zeker bereiken voor 20 december e.k.

 

Met vriendelijke groeten,

Jo Labens

Voorzitter Sodipa Watersport vzw

email: sws@vpf.be

 

 


Aan alle handige  Harry's die nog wat werkuren willen verdienen gelieve telefonisch contact op te nemen met onze materiaal meester Freddy :  0499802566.

Met vriendelijke groeten,

Jo Labens

Voorzitter Sodipa Watersport vzw

email: <sws@vpf.be>

 

 


Een regelmatige opening van ons clubschip en een regelmatig bezoek zijn echt noodzakelijk om onze financiële toestand op peil te houden met het oog op een aantal te verwachten onkosten en mogelijke verhoging van de concessieprijs.

Bijkomende kandidaten voor bar- of kuisdienst kunnen zich opgeven bij <nelleke.laagland@skynet.be> deze diensten worden ook in aanmerking genomen voor uw, volgens ons reglement, verplichte jaarlijkse werkuren.

Jo Labens
Voorzitter

 

 


Beste leden van Sodipa Watersport vzw,

De vorige jaren hebben we, telkens met groot succes, als groep, een der voorstellingen bijgewoond van de monologen door An Nelissen, de vagina- en de geluk monoloog.

Ondertussen loopt deze laatste nu al een klein jaar in verschillende zalen en is de inhoud nog meer geactualiseerd en nog beter uitgewerkt.

An Nelissen plant daarom nog een spectaculaire eindspurt met uiteraard een knal van een afscheidsshow in Antwerpen op 21 januari 2018, met een aantal verrassingen!

Dit is dan de allerlaatste voorstelling die deze rasartieste zal geven, enkel toegankelijk voor een uitgelezen groep van jarenlange en trouwe fans, waar wij ook toe gerekend worden.

Voor ons worden er 40 plaatsen geblokkeerd. Wil je er graag bij zijn dan is het een zaak om vlug in te schrijven door storting van 20 € op rekening BE62 9730 7578 8861 van Labens Jo, met vermelding van de namen van wie wenst deel te nemen.

We weten dat dit alles nog een aantal maanden voor ons ligt, maar wegens deze uitzonderlijke en allerlaatste kans om An aan het werk te zien is het een zaak om er vlug bij te zijn.

Wie ingeschreven is zal begin 2018 nog verder bericht krijgen van het juiste uur en de plaats van samenkomst.

Laat maar weten of je er wat in ziet en vergeet niet in te schrijven,

Jo Labens:Voorzitter Sodipa Watersport vzw

email: sws@vpf.be

 

 


BIPT

 
Er is blijkbaar enige onduidelijkheid over het al dan niet (meer) verlengen van het certificaat van radiotelefonist van scheepsstations (VHF-certificaat).

Sedert juni 2012 worden certificaten afgeleverd die onbeperkt geldig blijven. Dat wil zeggen dat, indien je over een vergunning beschikt van voor die datum, je deze nog een laatste keer moet vernieuwen zodat je ook over een exemplaar beschikt dat onbeperkt geldig blijft.
Normaal gezien wordt de houder automatisch ongeveer 5 weken op voorhand daarvan op de hoogte gebracht maar daar wringt nu net het schoentje.
Bij een adreswijziging wordt dit meestal niet aan de BIPT gemeld waardoor heel wat van die brieven de bestemmeling niet bereiken met alle gevolgen van dien.
 
Er wordt dus aangeraden om je certificaat na te kijken of er een geldigheidsdatum op vermeld staat. Is dit niet het geval, dan kun je gerust zijn en is alles in orde. Staat er wel nog een geldigheidsdatum op, dan moet je het nog een laatste keertje laten verlengen.
Stel dat de datum verlopen is en dat het minder dan 6 maand is, dan kan je het certificaat alsnog laten verlengen. Is dat echter langer dan 6 maand, dan heb je tegenslag want dan moet je terug het examen afleggen. Heel belangrijk dus om dit vlug even na te zien!
 
Bent u bij de personen die 14 dagen voor de vervaldatum nog niets van BIPT ontvangen hebben, stuur dan een mailtje naar
bmr@bipt.be met vermelding van je naam & voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, het referentienummer van je certificaat en je huidig adres. De brief ter verlenging van je certificaat wordt je dan zo vlug mogelijk opgestuurd.
 
Ter info: ook bij een verandering van je VHF toestellen (verwijdering en/of nieuwe aankoop) moet je dit aan de BIPT melden zodat je vergunning voor aanschaf, gebruiker en houder van radio-elektrische apparatuur (geel BIPT document dat je aan boord moet bewaren) kan aangepast worden.
 
Alle info over certificaten en vergunningen alsook de aanvraagformulieren kan je terugvinden op
<www.bipt.be>  rubriek Radio.

Bron:VPF

 

 

 

Herziening van de wetgeving pleziervaart

klik <hier>

 

 

De Mexicobrug tussen het Houtdok en het Kattendijkdok wordt van 19 maart tot eind 2017 buiten dienst gesteld voor restauratie. De twee basculebruggen worden weggenomen en vervangen door een tijdelijke vaste brug. Het doorgaand landverkeer zal hierdoor verzekerd blijven, maar het scheepvaartverkeer zal in deze periode niet kunnen passeren.

 

Leden die werkuren hebben gedaan kunnen die melden via email aan

Freddy Deckx op volgend adres:

 <freddydeckx@live.be>

 

Laatst bijgewerkt : dinsdag 09 januari 2018 14:23

copyright© 2017 SWS Kempisch dok