Home | Wie zijn wij | Heraldiek | Bestuur | Accommodatie | Ledennieuws | Activiteiten | Foto's | Info | Waterwegen | Links | Reglementen | Te koop | x

SODIPA WATERSPORt VZW

Waterwegen


Scheepvaartberichten  

gepubliceerd door De Vlaamse Waterweg nv, Maatschappij van de Brugse Zeehaven en Haven (MBZ) en Haven van Brussel

 

 


Bedieningstijden Kattendijksluis
 

 

Havenonderrichtingen beroepshaven van Antwerpen HKD

Herziening DEC 2017 - CORR

 

 


Marifoonkanalen haven van Antwerpen


 

 


Sluizen Albertkanaal


 

 


Vademecum van de pleziervaart in België

 

 


Bedieningstijden voor sluizen en beweegbare bruggen op de Vlaamse waterwegen

 

 


Varen in Vlaanderen
 

 


Overzichtskaart België

met aanduiding van sluizen,jachthavens,  milieustations en  vier mooie vaarlussen(Kempen, Westhoek, Vlaamse kunststeden, Staande mast)

 

 


De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen.

Vaarregels

Bedrijfsfilm van De Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegenvignet

Wat is RIS ?

 

 


La navigation de plaisance sur les voies navigables en Flandre.

Règles de navigation

Film d'entreprise de Waterwegen en Zeekanaal NV

Vignette fluviale (Région flamande)

Qu’est-ce que RIS ?

 

 


Recreational boating on navigable waterways in Flanders.

Sailing rules

Company movie of - Waterwegen en Zeekanaal NV

What's RIS ?
 

 


Die Sportschiffahrt auf  den Wasserstraben in Flandern

Fahrregeln

Was ist RIS ?

 

 

Laatst bijgewerkt : zondag 22 juli 2018 16:30

copyright© 2018 SWS Kempisch dok