SODIPA WATERSPORt VZW

Home | Wie zijn wij | Heraldiek | Accommodatie | Bestuur | Ledennieuws | Activiteiten | Foto's | Info | Waterwegen | Links | Reglementen | Te koop | x

 

Waterwegen


 

Introductie van de Stadshavendienst.

De stadshavendienst laat de watergebonden activiteiten op de water vlakken in het stedelijk havengebied veilig en vlot verlopen. De stadshavendienst staat onder leiding van een stadshavenmeester die ondersteund wordt door deskundigen in communicatie en economie.

Voor het operationeel ligplaats beheer, toezicht en handhaving in het stedelijk havengebied zal de stadshavenmeester beroep doen op drie assistenten. De assistenten stadshavenmeester zullen werkzaam zijn in het stedelijk havengebied, volgens een werk regime van 06:00 uur tot 22:00 uur tijdens weekdagen.

U kan contact opnemen met de stadshavendienst :

  • als u voor een korte of lange periode een ligplaats wil aanvragen,

  • als u volgens het Politiereglement voor het stadshavengebied, onderhoudswerk en/of herstellingswerken wil uitvoeren

  • als u enkel informatie wil vragen

STADSHAVENDIENST

 

 

 

Havenonderrichtingen beroepshaven van Antwerpen HKD

Herziening DEC 2017 - CORR

 

 


Marifoonkanalen haven van Antwerpen


 

 


Sluizen Albertkanaal


 

 


Vademecum van de pleziervaart in België

 

 


Bedieningstijden voor sluizen en beweegbare bruggen op de Vlaamse waterwegen

 

 


Varen in Vlaanderen
 

 


Overzichtskaart België

met aanduiding van sluizen,jachthavens,  milieustations en  vier mooie vaarlussen(Kempen, Westhoek, Vlaamse kunststeden, Staande mast)

 

 


De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen.

Vaarregels

Bedrijfsfilm van De Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegenvignet

Wat is RIS ?

 

 


La navigation de plaisance sur les voies navigables en Flandre.

Règles de navigation

Film d'entreprise de Waterwegen en Zeekanaal NV

Vignette fluviale (Région flamande)

Qu’est-ce que RIS ?

 

 


Recreational boating on navigable waterways in Flanders.

Sailing rules

Company movie of - Waterwegen en Zeekanaal NV

What's RIS ?
 

 


Die Sportschiffahrt auf  den Wasserstraben in Flandern

Fahrregeln

Was ist RIS ?

 

 

Laatst bijgewerkt : donderdag 10 januari 2019 17:36

copyright© 2019 SWS Kempisch dok