Welkom op de website van
dokter Sylvia Vissers

huisarts in Geel


Online afspraak maken

Contactgegevens

 • Online afspraak maken
 • Dr. Sylvia Vissers
  Kievermont 49
  2440 Geel
 • 014/89 07 64

 • Dr. Stephanie Vanwesemael
  Laar 119
  2440 Geel
 • 014/89 30 42

Raadplegingen

De raadpleging is enkel op afspraak.
U kan een afspraak maken op de online agenda via deze link
of op het nummer 014/89 07 64.

Vanaf 5 november 2018 zal ik samenwerken met dokter Stephanie Vanwesemael. Wij beheren uw medisch dosier gemeenschappelijk, zodat bij afwezigheid van één van de artsen u verder geholpen kan worden bij de collega.


Gelieve steeds te vermelden indien u een afspraak wil maken voor meer dan één persoon.
Ook wanneer u een raadpleging wenst te plannen waarvoor meer tijd nodig is, zoals kleine heelkundige ingrepen, een ECG (hartonderzoek) of een gynaecologisch onderzoek, vraag ik u dit te vermelden zodat ik hiervoor voldoende tijd kan vrijmaken.

Tip: neem steeds uw identiteitskaart of ISI+ kaart, mutualiteitsklevertje en medicatielijst mee naar de raadpleging.


Raadpleging Huisbezoeken Raadpleging
Maandag 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00 16.00 – 19.00
Dinsdag 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00 16.00 – 18.00
Woensdag 9.00 – 11.30 (geen raadpleging, vervanging door dr. Vanwesemael)
Donderdag 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00 16.00 – 19.00
Vrijdag 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00 16.00 – 18.00


Afspraken annuleren

Indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, gelieve de afspraak dan minstens 2 uur op voorhand te annuleren. Dit kan telefonisch op het nummer 014/89 07 64 of elektronisch via het online afsprakensysteem.

Tarieven

Ik werk volgens de conventie artsen – ziekenfondsen. Dit betekent dat ik geen ereloonsupplementen aanreken.

De meest voorkomende tarieven zijn:
Raadpleging 8.00 - 18.00u: €25,5
Raadpleging na 18.00u: €29,5
Huisbezoek: €37,5

Patiënten die recht hebben op de derdebetalersregeling omwille van het OMNIO statuut of omwille van het statuut chronische patiënt, betalen enkel de remgelden.
Huisbezoeken

Het is aangeraden om indien mogelijk op raadpleging te komen, aangezien de praktijkruimte het beste is uitgerust om u te onderzoeken en te behandelen. Wanneer u echter niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk kan verplaatsen (bejaarden, ernstig ziek), kan u een huisbezoek aanvragen. Huisbezoeken kunnen telefonisch worden aangevraagd via het nummer 014/89 07 64 voor 11.30u.
Wachtdienst huisartsen

Wanneer u medische zorgen nodig heeft tussen 18.00u en 8.00u, tijdens het weekend of op feestdagen, kan u de dokter van wacht bereiken op het nummer 014/22 22 00.
Praktische informatie


Voorschriften of attesten

Voorschriften en attesten kunnen niet telefonisch aangevraagd worden. Gelieve hiervoor steeds op raadpleging te komen. Ik zal u voldoende voorschriften meegeven zodat u toekomt met uw chronische medicatie tot de volgende vervolgafspraak.


Vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven kunnen 1 keer per jaar een afspraak maken via de online agenda, telkens dinsdag om 11.45u.


Globaal medisch dossier

Uw huisartsenpraktijk verzamelt en beheert uw medische gegevens in een Globaal Medisch Dossier (GMD). Dit GMD wordt jaarlijks verlengd tijdens een raadpleging of huisbezoek en wordt volledig terugbetaald door de mutualiteit. Door het afsluiten van een GMD bij uw huisarts zal u meer terugbetaald krijgen van uw ziekenfonds voor raadplegingen en huisbezoeken.


Privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring

In onze praktijk zullen wij een up-to-date databeheer uitbouwen, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

* Onze artsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
* Onze PC's zijn optimaal beveiligd tegen virussen en malware en via diverse paswoorden, voor het medisch dossier, voor het afspraken programma, voor eHealth en andere communicatie programma's.

Aan de patiënten zullen wij een "informed consent" vragen, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens - indien nodig - uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houdt evenzeer in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten.

Elke patient heeft nu ook het recht tot transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, van correctie evenals het recht op gegevens wissing, beperking van verwerking en het recht op overdracht van de gegevens.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

Nuttige telefoonnummers

Europees noodnummer 112
Politie 101
Huisarts van wacht 014/22 22 00
Apotheek van wacht 0900/10 500 www.apotheek.be
Tandarts van wacht 0903/399 69 www.tandarts.be/wachtdienst
Antigifcentrum 070/245 245
Zelfmoordlijn 1813 www.preventiezelfdoding.be
Tele onthaal 106
Kinderen- en jongerenfoon 102
Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling 1712 www.1712.be
Druglijn 078/15 10 20 www.druglijn.be