Toneelwerken Christophe Vanhoutte

 

Op deze site vindt u een overzicht van de toneelwerken van Christophe Vanhoutte.   Het is een bescheiden lijstje dat gestaag wordt aangevuld met nieuwe werken.   

Hiernaast werden de stukken in drie categorieŽn ingedeeld: "volavondstukken", "korte werken" (korte kluchten en dergelijke) en "diverse" (try-outs, spectakels, kortfilm, ...). 

Vooral de categorie "volavondstukken" is bruikbaar voor toneelverenigingen, daar het in de andere categoriŽn voornamelijk over werken gaat die op maat van een gemeente of vereniging werden geschreven.   Volledigheidshalve worden ze hier toch vermeld.

 

De meeste volavondstukken zijn te vinden bij Toneelfonds J. JANSSENS, 03/366 44 00.