Op donderdag 15 maart 2001 opende de bisschop van Brugge, in de St.-Martinuskerk van Moorslede, het proces voor de zaligverklaring van de dienaar Gods, Constant Lievens, in het bisdom Brugge. Hiervoor werd een tribunaal met deskundigen opgericht die op een wetenschappelijke en kritische manier het onderzoek betreffende het leven, de heldhaftigheid en de 'faam van heiligheid' zullen evalueren
GEBED (voor de zaligverklaring)

God, onze Vader,

U hebt aan onze Vlaamse landgenoot, pater Constant Lievens, de genade geschonken de Heilige Kerk in Indië op uitzonderlijke wijze te dienen.

Wij danken U voor al het goede, dat deze zoon van ons volk er in weinige jaren tot stand heeft gebracht. Hij heeft heldhaftig het Evangelie verkondigd en liefdevol de tijdelijke noden van zijn mensen gelenigd.

Met vurige ijver heeft hij de bevolking van Chota Nagpur leren opzien naar het H. Hart van Jezus, die zegt: "Komt allen tot Mij, die onder lasten gebukt gaat. ik zal u bevrijden en verblijden."

Door zijn voorbeeld herinnert hij er ons aan, dat ook wij ons leven kunnen vrucht doen dragen to eer van God, tot welzijn van onze evennaaste en tot verugde van uw Kerk.

Zegen de Kerk van Indië en van heel Azië om de tegenkantingen die zij ondervindt te dragen en te overwinnen. Zegen ook de Kerk in Vlaanderen.

Heer, onze God, wij vetrouwen erop dat Gij Uw dienaar Constant Lievens wilt verheerlijken, door ons de genaden te schenken die wij nodig hebben.

Onze smeekbede leggen wij u voor, door zijn voorspraak ... (intentie invullen). Dat zal ons helpen met ons leven te getuigen van het Evangelie.

Wij vragen het U door onze Heer Jezus Christus, die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest.

Maria, Koningin van de apostelen en middelares van alle genaden, richt onze ogen op Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven. Bid voor ons.

Roger Vangheluwe, bisschop van Brugge

De commerciële TV-zender VTM en het regionale WTV-Zuid stuurden beiden een TV-ploeg van hun respectievelijke journaals naar de St.-Martinuskerk in Moorslede naar aanleiding van de opening van het proces tot zaligverklaring. Alzo haalde Constant Lievens alweer niet alleen het lokale, maar ook het nationale nieuws.
fragment VTM (15 maart 2001)
fragment WTV (15 maart 2001)
Om de fragmenten te kunnen bekijken, moet u beschikken over Apple Quicktime Player. Die kan u, indien nodig, gratis downloaden op de Apple-site.
ONTWIKKELINGEN, NIEUWSBERICHTEN & VERKLARINGEN
29 april 2006: 'Paus remt heiligenverklaringen aan de lopende band af' (De Morgen, vrijdag 29 april 2006)
2 april 2006: In een interview met de regionale TV-zender WTV bevestigd de bisschop van Brugge het bestaan van 2 mirakels, toegeschreven aan de tussenkomst van pater Constant Lievens. Eén heeft zich voorgedaan bij een groep Vlamingen op pelgrimstocht in Chotanagpur (de streek waar Constant Lievens aan missionering deed in India) en de tweede heeft plaats gehad in West-Vlaanderen. Zij werden beide opgenomen in het dossier voor de zaligverklaring.
2 april 2006: Tijdens een plechtige eucharistieviering in de St.-Martinuskerk van Moorslede werden de relieken van de rechterhand van pater Constant Lievens bijgezet in de sarcofaag van de gloednieuwe devotieruimte. De plechtigheid werd opvallend bijgewoond door heel wat Indische relegieuzen en Moorsleedse jongeren. 'Relieken pater Lievens eindelijk thuis' (Het Nieuwsblad, maandag 3 april 2006).
maart 2006: In de linker zijbeuk van de St.-Martinuskerk te Moorslede werd een devotieruimte ingericht naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de geboorte van Constant Lievens. 'Devotieruimte voor pater Lievens' (Kerk&Leven, woensdag 29 maart 2006)
december 2004: 'Geen sprake van mirakels in dossier pater Lievens' (De Krant van West-Vlaanderen, vrijdag 18 februari 2005)
december 2004: 'Wonder niet meer nodig voor heiligverklaring' (De Morgen, dinsdag 21 december 2004)
december 2004: 'Toppo dringt aan(4) - De zaak Lievens' (Kerk&Leven, zondag 12 december 2004)
december 2004: 'Toppo dringt aan(3) - De zaak Lievens' (Kerk&Leven, woensdag 1 december 2004)
december 2004: 'Toppo dringt aan(2) - De zaak Lievens' (Kerk&Leven, zondag 24 november 2004)
november 2004: 'Toppo dringt aan(1) - De zaak Lievens' (Kerk&Leven, woensdag 17 november 2004)
november 2004: 'Een ideale missionaris - interview met pater Flor Jonckheere' (Kerk&Leven, woensdag 17 november 2004)
december 2001: 'Odiel Denorme, postulator zaak Lievens' (Kerk&Leven, woensdag 26 november 2001)
oktober 2001: 'Nihil Obstat? Niets in de weg? - stand van zaken zaligverklaring Lievens' (Kerk&Leven, dinsdag 2 oktober 2001)
oktober 2015: het dioscesane luik van de procedure tot zaligverklaring is afgerond en wordt sindsdien behandeld in het Vaticaan
BIJZONDERE GUNSTEN
Personen die, op voorbede van pater Constant Lievens, bijzondere gunsten van God hebben ontvangen, worden verzocht hiervan kennis te geven aan postulator Odiel Denorme (Pastoriestraat 1, 8902 Zillebeke - Ieper)
CONTACT & INFORMATIE:
Ludo Hameeuw
Dadizeelsestraat 37a - 8890 Moorslede
+32 51 778316
ludo.hameeuw@telenet.be of lievensmuseum@skynet.be