Een van de voorvaderen van de Van Dale. Dit is de vierde druk van het Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen van François Halma (1653-1722), dichter en boekdrukker te Utrecht, Amsterdam en Leeuwarden.

[titelpagina]    [terug]