De "derde, omgewerkte, veel verbeterde en vermeerderde druk van Manhaves zakwoordenboekje, met een lijst der Nederlandsche en Belgische plaatsnamen".

[terug]