SPECIFIEKE SPELREGELS SPEELPOTTEN:

WWW.TABACCHI.BE

1. Zoveel mogelijk spelcombinaties zijn mogelijk.

2. De inzet is afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers die betaald hebben voor de trekking.

3. Er staat geen maximum op het aantal deelnemers, alle ingeschreven deelnemers/speelpot spelen mee in dezelfde groep.

3a.Eventuele winsten voortvloeiend uit de combo speelpotten worden steeds wekelijks uitbetaald.

4. Tabacchi bvba eigent zich het recht toe om eventueel de inzet naar boven aan te passen om betere winstkansen te creëren . De winst die volgt uit de speelpotten zal verdeeld worden naargelang de aandelen van de inzet.

4a.Speciaal georganiseerde andere speelpotten zijn bv.: Super Lotto, Euro Millions, New Year's Lotto, e.a.

4b.Eventuele winsten voortvloeiend uit de speciaal georganiseerde speelpotten (Super Lotto, EindejaarsLotto/Joker+, Euro Millions Extra,...) worden steeds uitbetaald na de bewuste trekking, tenzij op voorhand anders kenbaar gemaakt.

4c.De winst zal uitbetaald worden "per euro inzet".

5. Door uw inschrijving bent u akkoord met het reglement van de speelpot(ten).

6. Namen worden niet vermeld, noch op de speelpot-formulieren of de website, dit wegens de gedragscode van de Nationale Loterij.

7. Meespelen kan tot vrijdagmiddag 12u. Een telefoontje (03/293.67.50) of een e-mail (tabacchia@gmail.com) volstaat om het exact aantal deelnemers te kennen.

8. Voor eventuele fouten op onze website kan Tabacchi bvba nooit verantwoordelijk gesteld worden.

9. Het reglement van alle trekkingen (uitgevaardigd door de Nationale Loterij en verschenen in het Staatsblad) kan u na aanvraag steeds inkijken op de winkel.

10. Deelname aan de COMBO speelpot = deelname aan alle door Tabacchi bepaalde trekkingen.

11. Uitbetalingen van de speelpot(ten) geschieden steeds na 11.00u, de dag volgend op de laatste trekking van de speelpot.

12. Tabacchi kan ten allen tijde een bijkomende speelpot opstarten zonder enige verplichting.

Hoe kan u meespelen?

U kan enkel meespelen op onze winkel door betaling van € 15.00 voor de COMBO speelpot (en/of andere bedragen van andere speelpotten).

OPGELET:

Na uw inschrijving en betaling van elke speelpot, ontvangt u een kassaticket met barcode.

Dit ticket hebt u nodig om uw winst te laten uitbetalen.

Geen betaling voor de trekking = Geen deelname = Geen inschrijvingsbewijs/kassaticket = Geen uitbetaling!!!

Uitbetalingen hoger dan € 100.00/pp (van Combo of speciaal georganieerde speelpotten) zullen worden gestort op uw bankrekening en niet cash uitgekeerd.

Deelnemen onder 18 jaar is verboden.

NO BALLS, NO GLORY